Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Definice

Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg.S00-T98 (IXX. kap. dle MKN-10), tedy všechny případy poranění, otravy a některých jiných následků vnějších příčin, které vyústily v úmrtí.

Datové zdroje

Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demografické údaje

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. WHO Mortality Database, databáze OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počtů, relativních počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace potenciálních meziročních fluktuací vychází analýza z 5-ti letého období.

Limitace

Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o prohlídce zemřelého, kde prohlížející či pitvající lékař specifikuje okolnosti úmrtí a příčiny, které ke smrti vedly. Ze všech příčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna, tzv. základní příčina smrti, její výběr se řídí mezinárodními pravidly a postupy. Zejména v nižších věkových skupinách jsou počty úmrtí velmi nízké a mohou podléhat značným výkyvům v čase.

Klíčová slova:

úrazy a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita

  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 1
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 2
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 3
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 4
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 5
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 6
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 7
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 8
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 9
  • Mortalita - úrazy a otravy
(S00–T98) - strana 10