Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Definice

Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg.J00-J99 (kap. X. dle MKN-10), tedy všechny případy úmrtí v důsledku onemocnění dýchací soustavy.

Datové zdroje

Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demografické údaje

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. WHO Mortality Database, databáze OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počtů, relativních počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace potenciálních meziročních fluktuací vychází analýza z 5-ti letého období.

Limitace

Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o prohlídce zemřelého, kde prohlížející či pitvající lékař specifikuje okolnosti úmrtí a příčiny, které ke smrti vedly. Ze všech příčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna, tzv. základní příčina smrti, její výběr se řídí mezinárodními pravidly a postupy. Zejména v nižších věkových skupinách jsou počty úmrtí velmi nízké a mohou podléhat značným výkyvům v čase.

Klíčová slova:

nemoci dýchacího systému, mortalita

  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 1
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 2
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 3
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 4
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 5
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 6
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 7
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 8
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 9
  • Mortalita respiračních onemocnění
(J00–J99) - strana 10