Mortalita - nehody (V01–X59)

Definice

Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg. V01-X59 dle MKN-10. Zahrnuty jsou případy, kdy bylo jasně prokázáno, že se nejednalo o úmrtí způsobené úmyslným jednáním jiné osoby.

Datové zdroje

Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demografické údaje

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. WHO Mortality Database, databáze OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počtů, relativních počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace potenciálních meziročních fluktuací vychází analýza z 5-ti letého období.

Limitace

Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o prohlídce zemřelého, kde prohlížející či pitvající lékař specifikuje okolnosti úmrtí a příčiny, které ke smrti vedly. Ze všech příčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna, tzv. základní příčina smrti, její výběr se řídí mezinárodními pravidly a postupy.

Klíčová slova:

úrazy a nehody, mortalita

  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 1
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 2
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 3
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 4
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 5
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 6
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 7
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 8
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 9
  • Mortalita - nehody (V01–X59) - strana 10