Celková mortalita

Definice

Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel.

Datové zdroje

Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demografické údaje

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. WHO Mortality Database, databáze OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počtů, relativních počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace potenciálních meziročních fluktuací vychází analýza z 5-ti letého období.

Limitace

Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o prohlídce zemřelého, kde prohlížející či pitvající lékař specifikuje okolnosti úmrtí a příčiny, které ke smrti vedly. Ze všech příčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna, tzv. základní příčina smrti, její výběr se řídí mezinárodními pravidly a postupy.

Klíčová slova:

demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt

 • Celková mortalita - strana 1
 • Celková mortalita - strana 2
 • Celková mortalita - strana 3
 • Celková mortalita - strana 4
 • Celková mortalita - strana 5
 • Celková mortalita - strana 6
 • Celková mortalita - strana 7
 • Celková mortalita - strana 8
 • Celková mortalita - strana 9
 • Celková mortalita - strana 10
 • Celková mortalita - strana 11
 • Celková mortalita - strana 12
 • Celková mortalita - strana 13
 • Celková mortalita - strana 14
 • Celková mortalita - strana 15
 • Celková mortalita - strana 16
 • Celková mortalita - strana 17
 • Celková mortalita - strana 18
 • Celková mortalita - strana 19