Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56)

Definice

Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru (ZN) vaječníku (dg. C56) udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; Český statistický úřad

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počtů, relativních počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace potenciálních meziročních fluktuací vychází analýza z 5-ti letého období.

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Klíčová slova:

pohlavní orgány ženské - nádory, incidence

  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 1
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 2
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 3
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 4
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 5
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 6
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 7
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 8
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 9
  • Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56) - strana 10