Věková struktura obyvatelstva

Definice

Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel prezentuje věkovou strukturu obyvatel k 1.7. daného roku (střední stav).

Datové zdroje

Český statistický úřad – demografické údaje.

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Interpretace

Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních a relativních počtů obyvatel ve věkové kategorii. K hodnocení je dále použito průměrného věku a indexu stáří, závislosti, ekonomického a hospodářského zatížení a indexu potencionální podpory.

Klíčová slova:

demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk

 • Věková struktura obyvatelstva - strana 1
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 2
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 3
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 4
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 5
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 6
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 7
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 8
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 9
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 10
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 11
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 12
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 13
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 14
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 15
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 16
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 17
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 18
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 19
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 20
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 21
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 22
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 23
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 24
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 25
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 26
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 27
 • Věková struktura obyvatelstva - strana 28