Ukazatele v porodnictví a pediatrii

Definice

Tyto ukazatele pojednávají o počtu narozených dětí matkám, které jsou rezidentkami ČR, tzn. mají zde trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Dále informují o plodnosti a prenatální péči, o charakteristikách rodiček, o počtu rodiček užívajících tabák v těhotenství a o způsobech přerušení těhotenství. Ukazatele prezentují také perinatální úmrtnost, tedy mrtvě narozené a zemřelé během prvních 6 dnů života, a úmrtnost kojeneckou, tedy úmrtnost dětí před dosažením 1 roku života.

Ukazatele jsou nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Jsou nezbytnou součástí řízení a zlepšování zdravotní péče. Sběr a vyhodnocení dat o plodnosti, porodnosti a potratovosti je nepostradatelným dílem demografických, gynekologicko-porodnických a perinatologických informací o české populaci.

Datové zdroje

Český statistický úřad: Informační systém Narození (IS NAR); Informační systém Zemřelí (IS ZEM); Informační systém Bilance obyvatel. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) (Národní registr novorozenců (NRNAR); Národní registr potratů (NRPOT); Národní registr rodiček (NRROD)). Počty novorozenců se v datech ČSÚ a ÚZIS liší. ČSÚ sleduje obyvatelstvo České republiky, tedy občany ČR včetně těch, kteří se narodí mimo ČR, a cizince s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR. Tyto děti se s ohledem na rozdílnou metodiku ve statistikách ÚZIS ČR nevyskytují.

Zařazeno v

Ukazatele se objevují v řadě mezinárodních databází, např. databáze Světové zdravotnické organizace (WHO), OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví – ECHI ukazatelů.

 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 1
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 2
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 3
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 4
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 5
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 6
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 7
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 8
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 9
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 10
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 11
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 12
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 13
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 14
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 15
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 16
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 17
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 18
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 19
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 20
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 21
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 22
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 23
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 24
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 25
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 26
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 27
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 28
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 29
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 30
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 31
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 32
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 33
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 34
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 35
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 36
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 37
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 38
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 39
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 40
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 41
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 42
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 43
 • Ukazatele v porodnictví a pediatrii - strana 44