Úvod

Vítejte na nově připravovaných stránkách regionálního zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky. Informace jsou podle způsobu zpracování rozděleny do dvou kategorií:

Statistické výstupy
  • zpravodajství formou tabulek, grafů a map
  • rozsahem navazuje na Zdravotnickou ročenku České republiky a krajů a Kardexy vydávané ÚZIS ČR
Analýzy a publikace
  • komentované analýzy a prezentace vybraných témat zdravotnické problematiky v krajích
  • přehledné prezentace indikátorů zdraví a zdravotní péče

Ke snadnější orientaci ve výstupech lze použít vyhledávání podle klíčových slov či podle zadaného textu.

Dalším zdrojem výstupů z NZIS pro kraje České republiky zůstává původní Data Presentation System (DPS) na stránkách ÚZIS ČR (verze on-line, na vyžádání též offline verze).