Portál je momentálně nedostupný.
Vážení uživatelé, děkujeme za vaši návštěvu a využívání služeb webu Regionální zpravodajství. Tyto stránky byly vytvořeny na základě dosavadní podoby Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který bohužel nemohl v letech 2015–2018 nabídnout dostatečně reprezentativní obsah a šíři ukazatelů. Ke konci roku 2019 však byla dokončena rekonstrukce nového NZIS (na základě novel z. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který nyní disponuje zcela novými a plně reprezentativními zdroji dat o zdravotním stavu obyvatel, nemocnosti i o kapacitách sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Stávající obsah tohoto portálu tedy neodráží plně současnou podobu a možnosti NZIS a omlouváme se, že ji v této podobě již neaktualizujeme. V průběhu první poloviny roku 2020 byla plánována zcela nová verze portálu, postavená na plně aktuálních datech a zohledňující obsah nově vznikajícího Strategického rámce Zdraví 2030. Situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a zapojení ÚZIS ČR v poskytování informačního a IT servisu pro další státní organizace si bohužel vyžádaly další odklad prací na vývoji nové verze portálu. Její vývoj a spuštění bude naplánováno dle potřeb resortu. Děkujeme za pochopení.