Regionální zpravodajství NZIS
Kraj Vysočina

Odkazy

Registry a Informační systémy NZIS
http://www.uzis.cz/registry

Výkazy Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR
http://www.uzis.cz/vykazy

Publikace, ÚZIS
http://www.uzis.cz/novinky

Data Presentation System (DPS) na stránkách ÚZIS ČR
http://www.uzis.cz/cz/dps/uvod.html

Český statistický úřad (ČSÚ)
https://www.czso.cz/

Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/vys.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Kraj Vysočina | zpět na přehled regionů | mapa serveru