Regionální zpravodajství NZIS
Kraj Vysočina

Kontakty

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Palackého nám. 4, P.O. Box 60
Praha 2 - Nové Město
128 01

http://www.uzis.cz/

     
 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Kamenice 126/3
Brno
625 00

http://www.iba.muni.cz/

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/vys.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Kraj Vysočina | zpět na přehled regionů | mapa serveru