Regionální zpravodajství NZIS
Kraj Vysočina

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

Definice

Screeningový program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích a to u osob, u kterých se prozatím neobjevily žádné klinické příznaky onemocnění. U karcinomu prsu je tento program prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality onemocnění v populaci.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ

Klíčová slova:

nádory prsu, plošný screening

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-12-13].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/vys.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Kraj Vysočina | zpět na přehled regionů | mapa serveru