Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 26 200 22 773 48 973 1 138 1 032 1 087 17 18,7 17,8
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 5 337 4 532 9 869 232 205 219 10,3 13,1 11,6
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 10 952 8 611 19 563 476 390 434 8,8 10 9,3
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 66 36 102 3 2 2 212,1 196,6 206,6
A17-A19 Jiná tuberkulóza 17 12 29 1 1 1 81,7 94,3 86,9
B15-B19 Virová hepatitida 235 181 416 10 8 9 84,1 83,5 83,8
C00-D48 Novotvary 8 945 15 723 24 668 389 713 547 135,6 112,5 120,9
C00-C97 Zhoubné novotvary 6 198 6 651 12 849 269 302 285 169,9 184,8 177,6
D00-D09 Novotvary in situ 49 234 283 2 11 6 76,5 67,4 68,9
D10-D36 Nezhoubné novotvary 2 174 8 187 10 361 94 371 230 47,3 57,1 55,1
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 524 651 1 175 23 30 26 101,7 86,3 93,2
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 516 1 066 1 582 22 48 35 94,5 77,3 82,9
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 102 4 411 7 513 135 200 167 81,7 70 74,9
E10 Diabetes mellitus 1. typu 847 429 1 276 37 19 28 95,6 84,9 92
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 1 248 496 1 744 54 22 39 90,4 84,1 88,6
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 13 891 25 014 38 905 604 1 134 863 81,7 95,2 90,4
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 1 472 645 2 117 64 29 47 75,4 82,3 77,5
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 528 201 729 23 9 16 72,9 90,3 77,7
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 2 645 5 855 8 500 115 265 189 104,4 116,9 113
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 6 915 16 092 23 007 300 730 510 70 86,8 81,8
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 9 096 12 737 21 833 395 577 484 80,3 82,6 81,6
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 82 74 156 4 3 3 120,7 88,2 105,3
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 514 1 277 1 791 22 58 40 101,9 95,4 97,2
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 961 634 1 595 42 29 35 73,1 69,3 71,6
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 1 226 2 678 3 904 53 121 87 29,1 28,5 28,7
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 5 013 4 606 9 619 218 209 213 38,6 31 35
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 1 782 1 710 3 492 77 78 77 15,6 14,4 15
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 936 4 095 8 031 171 186 178 28,4 29,5 28,9
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 1 344 1 545 2 889 58 70 64 22 21,9 21,9
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 25 548 18 602 44 150 1 110 843 980 92,6 69,3 82,7
I00-I02 Akutní revmatická horečka 21 20 41 1 1 1 54,1 35 44,8
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 60 47 107 3 2 2 129,5 95,8 114,7
I10 Esenciální (primární) hypertenze 6 707 5 017 11 724 291 227 260 59,5 58,9 59,2
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 660 486 1 146 29 22 25 66,7 66,2 66,5
I20 Angina pectoris 456 144 600 20 7 13 110 82,3 103,4
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 1 297 252 1 549 56 11 34 141 127,7 138,9
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 3 163 791 3 954 137 36 88 135,9 110,6 130,8
I26 Plicní embolie 522 382 904 23 17 20 108,6 105,9 107,5
I60-I69 Cévní nemoci mozku 1 870 952 2 822 81 43 63 165,1 157,7 162,6
I70 Ateroskleróza 901 198 1 099 39 9 24 140,5 101,5 133,5
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 421 202 623 18 9 14 115,6 98,2 109,9
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 273 254 307 560 580 814 11 874 13 944 12 887 15 16,2 15,6
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 31 637 35 298 66 935 1 375 1 600 1 485 13,1 13,9 13,5
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 153 175 179 638 332 813 6 656 8 144 7 384 13 14,6 13,9
J10-J11 Chřipka 38 007 37 617 75 624 1 652 1 705 1 678 12,5 14 13,2
J12-J18 Zánět plic 4 882 4 758 9 640 212 216 214 36,2 35 35,6
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 3 487 3 256 6 743 152 148 150 46,1 31,7 39,1
J45-J46 Astma a astmatický stav 2 011 3 180 5 191 87 144 115 49,1 50,9 50,2
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 57 971 48 345 106 316 2 519 2 192 2 359 29,6 29 29,3
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 1 558 956 2 514 68 43 56 45,1 45,5 45,3
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 2 904 2 527 5 431 126 115 121 18,7 23,3 20,8
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 20 868 19 020 39 888 907 862 885 17,7 20,6 19,1
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 1 478 1 423 2 901 64 65 64 38,2 39 38,6
K40-K46 Kýly 7 220 2 229 9 449 314 101 210 54,4 58,8 55,4
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 7 422 5 859 13 281 323 266 295 23,5 25,7 24,5
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 2 578 4 776 7 354 112 217 163 44,4 45,9 45,4
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 426 572 998 19 26 22 55,6 49,4 52
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 725 10 195 23 920 596 462 531 32,3 34,9 33,4
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 7 764 4 204 11 968 337 191 266 29 27,9 28,6
L20-L30 Dermatitida a ekzém 2 716 3 223 5 939 118 146 132 34,1 39 36,8
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141 992 132 726 274 718 6 170 6 017 6 095 61,3 73 66,9
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 4 249 2 953 7 202 185 134 160 49,9 79,6 62,1
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 190 356 546 8 16 12 79 80,8 80,2
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 87 159 81 968 169 127 3 787 3 716 3 753 54,9 67,6 61,1
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 7 438 7 537 14 975 323 342 332 86 91,8 88,9
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 19 001 18 505 37 506 826 839 832 55,3 67,9 61,5
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 685 48 144 61 829 595 2 183 1 372 36,3 32,5 33,3
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 28 49 77 1 2 2 78,4 30,9 48,2
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 117 123 240 5 6 5 74,2 64,1 69
N20-N23 Urolitiáza 3 100 1 588 4 688 135 72 104 35,7 41,1 37,5
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 907 x 907 39 x 20 58,3 x 58,3
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 2 990 x 2 990 130 x 66 33,6 x 33,6
N60-N64 Nemoci prsu 92 901 993 4 41 22 35,8 43,4 42,7
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 1 479 1 479 x 67 33 x 36,4 36,4
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 2 064 2 064 x 94 46 x 35,3 35,3
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 18 983 18 983 x 861 421 x 40,6 40,6
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 36 753 36 753 x 1 666 815 x 107 107
O00 Ektopické těhotenství x 733 733 x 33 16 x 36 36
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 1 095 1 095 x 50 24 x 35,6 35,6
O04 Lékařský potrat x 402 402 x 18 9 x 28,2 28,2
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 22 043 22 043 x 999 489 x 115,8 115,8
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 186 243 429 8 11 10 77,1 69,9 73
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 063 10 010 18 073 350 454 401 34,5 34,9 34,7
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 117 484 59 515 176 999 5 105 2 698 3 927 50,5 54,7 51,9
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 1 315 359 1 674 57 16 37 44,5 40,5 43,6
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 29 801 17 236 47 037 1 295 781 1 044 48,1 51 49,2
S06 Nitrolební poranění 2 504 1 329 3 833 109 60 85 53,2 45,1 50,4
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 3 538 1 571 5 109 154 71 113 87 95,5 89,6
S72 Zlomenina kosti stehenní 534 229 763 23 10 17 178,3 183,1 179,7
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 21 193 12 821 34 014 921 581 755 78,1 85,2 80,8
T20-T32 Popáleniny a poleptání 2 332 1 425 3 757 101 65 83 32,9 29,9 31,8
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 46 47 93 2 2 2 31,7 36,8 34,3
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 129 106 235 6 5 5 21,1 27 23,8
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 030 18 643 21 673 132 845 481 44,8 75,9 71,6
Celkem 725 637 781 161 1 506 798 31 532 35 415 33 432 39 44,2 41,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru