Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

Počet nově hlášených případů - absolutně
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 14 5 3 8 10 48
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 3 5 2 2 1 1 24
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 2 13 10 11 7 3 4 2 62
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 1 3 4 3 23
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 7 3 3 1 1 30
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 4 6 2 2 1 0 21
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 3 10 7 2 1 2 33
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 3 3 2 4 5 5 6 6 42
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 10
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 1 3 0 3 3 8 19 17 30 36 65 32 23 27 26 293
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 23 15 24 9 6 6 0 95
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 3 2 3 1 0 0 20
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 4 2 0 1 2 19
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 8
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 2 2 1 2 17
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 13 33 23 29 15 9 7 2 140
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 16 18 20 14 11 17 10 120
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 1 0 1 3 10 11 16 30 36 58 93 87 78 98 91 613
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 12 13 10 8 10 10 4 78
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0 3 3 4 3 3 18 39 43 95 134 240 364 348 264 330 245 2 136
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 1 0 1 4 1 9 16 29 47 64 58 44 38 40 352
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 2 9 9 11 27 44 72 115 139 128 95 82 84 817
C18–C21 ZN kolorekta 0 0 3 3 5 5 13 31 51 79 155 235 402 567 534 403 450 369 3 305
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 13 16 22 18 8 12 7 108
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0 1 0 0 1 2 0 4 0 1 4 18 35 47 61 46 34 28 282
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 13 44 55 52 44 45 39 299
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 10 23 26 19 22 31 19 158
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 8 23 67 81 71 66 76 58 457
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 1 2 0 2 4 11 16 27 63 134 177 199 168 152 130 1 086
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 6 8 6 10 35
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4 1 6 1 3 21
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 2 2 2 3 0 18
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 7 8 8 16 5 10 4 4 69
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 6
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0 2 1 3 15 13 47 86 168 356 446 373 252 202 120 2 084
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0 2 1 3 15 13 47 86 172 356 446 373 254 202 120 2 090
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 8
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 4 4 6 4 6 3 33
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 7
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 1 2 0 0 0 3 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 22
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 4 1 4 0 3 2 21
C43 Zhoubný melanom kůže 0 1 1 8 16 44 43 92 94 83 83 107 125 151 110 93 75 61 1 187
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 1 2 9 18 46 47 99 120 100 102 140 199 278 215 269 263 267 2 175
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 2 3 14 18 79 127 260 351 455 726 1 195 1 749 1 793 1 689 1 810 1 763 12 034
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 2 3 0 21
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 4 7 10 5 7 7 6 6 60
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0 0 2 1 2 2 1 7 6 8 10 14 19 23 16 24 7 9 151
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 1 1 48 78 211 311 539 502 739 1 005 1 169 909 600 519 376 7 008
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0 0 0 1 1 51 84 225 338 608 565 816 1 087 1 267 997 635 545 386 7 606
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0 0 0 0 0 1 0 0 6 8 12 12 19 27 32 31 44 31 223
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 2 8 18 8 6 8 63
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0 0 0 0 6 30 53 102 80 77 52 81 86 97 56 36 36 31 823
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0 0 0 30 300 632 612 522 334 163 78 53 51 57 16 11 3 5 2 867
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0 0 0 0 1 1 6 16 37 65 122 238 333 379 291 195 130 78 1 892
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 4 11 9 5 4 42
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0 0 0 0 5 7 12 19 49 67 77 123 160 166 118 82 82 40 1 007
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 2 9 17 16 15 13 8 8 102
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 4 0 0 1 0 2 5 8 22 27 48 98 158 210 211 168 120 57 1 139
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 6 12 19 19 9 4 77
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 6 11 9 3 1 38
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0 1 0 1 2 1 2 7 14 29 72 105 88 81 90 86 579
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 3 5 4 3 0 3 27
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 4 5 18
C71 Zhoubný novotvar mozku 3 3 4 1 6 10 13 15 11 17 15 29 42 39 51 45 26 21 351
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 1 3 22 30 41 41 78 74 70 71 80 106 121 72 42 20 11 883
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 14
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 5 8 4 11 17 20 78
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 6 9 7 3 3 3 39
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 11 28 31 31 22 32 32 197
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 5 12 12 8 11 15 77
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0 1 1 1 4 10 5 10 15 42 52 43 44 62 55 345
C81 Hodgkinův lymfom 0 1 2 7 12 15 11 7 4 5 2 8 9 14 8 10 5 2 122
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 2 1 1 3 3 3 9 29 23 30 15 18 10 6 153
C83 Non–folikulární lymfom 0 0 0 1 1 5 5 7 9 14 15 32 49 72 63 53 39 34 399
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 1 0 0 1 2 2 2 0 4 8 7 8 8 7 4 4 58
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 1 0 2 0 3 0 5 5 3 6 11 10 20 17 21 20 12 136
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0 1 1 3 3 10 8 17 19 20 34 80 89 130 103 99 73 56 746
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 3 1 0 12
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0 0 0 0 1 0 1 1 5 6 13 19 30 37 39 42 37 24 255
C91 Lymfoidní leukemie 6 3 0 2 0 4 0 1 6 2 9 18 25 37 44 40 42 32 271
C92 Myeloidní leukemie 0 0 0 1 2 3 4 4 7 5 11 13 20 40 44 28 26 13 221
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 6 3 18
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 2 4 9 24
C91–C95 Leukémie 6 3 0 3 2 7 4 5 13 8 22 32 47 79 96 75 79 58 539
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 3 2 0 13
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
C00–C97 Zhoubné novotvary 16 13 19 62 117 250 391 800 1 131 1 599 1 942 3 170 4 820 6 272 5 632 4 591 4 444 3 743 39 012
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 16 13 17 59 103 232 312 673 871 1 248 1 487 2 444 3 625 4 523 3 839 2 902 2 634 1 980 26 978
Počet nově hlášených případů - na 100 000 obyvatel
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1 3,9 1,9 1,6 5,3 7,9 0,9
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 1,4 0,8 1,4 0,8 1,1 0,7 0,8 0,4
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0,8 1,2 0,6 3,7 2,6 3,1 2,6 1,6 2,6 1,6 1,2
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,3 0,5 1,7 0,4 1,6 2,6 2,4 0,4
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0,9 1,6 1,9 1,1 1,6 0,7 0,8 0,6
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0 0,3 0,6 0,3 1,1 1,7 0,8 1,1 0,7 0 0,4
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0 0,9 0,8 2,8 2,6 1,1 0,7 1,6 0,6
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0,5 1,2 0,9 0,9 0,5 1,1 1,9 2,7 3,9 4,7 0,8
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,3 0,3 0 0,5 0,6 0 0 0,7 0,8 0,2
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0,4 1 0 0,8 0,7 2 5,6 5,2 8,5 9,5 18,1 12,1 12,5 17,7 20,4 5,5
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,5 1,9 6,5 3,9 6,7 3,4 3,3 3,9 0 1,8
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,6 1,7 0,8 0,6 1,1 0,5 0 0 0,4
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,6 1,1 0,5 1,1 0,8 0 0,7 1,6 0,4
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0,1
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,6 0,8 0,3 0,8 1,1 0,7 1,6 0,3
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,8 4 9,4 6,1 8,1 5,7 4,9 4,6 1,6 2,6
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,8 2,2 4,5 4,7 5,6 5,3 6 11,2 7,9 2,2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0,4 0 0,3 0,8 2,2 2,8 4,7 9,3 10,2 15,3 25,9 32,9 42,3 64,3 71,5 11,4
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,8 0,3 1,2 3,4 3,4 2,8 3 5,4 6,6 3,1 1,5
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0 1,3 1,3 1,3 0,9 0,8 4 9,9 12,7 29,3 38 63,1 101,3 131,6 143,2 216,6 192,5 39,9
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,9 0,3 2,6 4,9 8,2 12,4 17,8 21,9 23,9 24,9 31,4 6,6
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 0,6 2,4 2 2,8 7,9 13,6 20,4 30,3 38,7 48,4 51,5 53,8 66 15,3
C18–C21 ZN kolorekta 0 0 1,3 1,3 1,6 1,5 3,5 6,9 12,9 23,2 47,8 66,7 105,8 157,7 201,9 218,5 295,3 289,9 61,7
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,2 3,7 4,2 6,1 6,8 4,3 7,9 5,5 2
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0 0,4 0 0 0,3 0,6 0 0,9 0 0,3 1,2 5,1 9,2 13,1 23,1 24,9 22,3 22 5,3
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,9 0,9 3,7 11,6 15,3 19,7 23,9 29,5 30,6 5,6
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 1,5 2,8 6,1 7,2 7,2 11,9 20,3 14,9 3
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 1,2 2,5 6,5 17,6 22,5 26,8 35,8 49,9 45,6 8,5
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0,4 0,6 0 0,5 0,9 2,8 4,7 8,3 17,9 35,3 49,2 75,2 91,1 99,8 102,1 20,3
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,3 0,3 0 2,3 4,3 3,9 7,9 0,7
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0 0,5 1,1 0,4 3,3 0,7 2,4 0,4
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,6 0 0,8 0,6 0,8 1,1 2 0 0,3
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0,3 0,6 2,2 2,3 2,1 4,5 1,9 5,4 2,6 3,1 1,3
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 1,1 0 0 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0 0,6 0,3 0,8 3,3 3,3 13,8 26,5 47,7 93,7 124,1 141 136,7 132,6 94,3 38,9
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0 0,6 0,3 0,8 3,3 3,3 13,8 26,5 48,8 93,7 124,1 141 137,7 132,6 94,3 39
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,3 0,6 0,4 1,1 0 0 0,1
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 1,1 1,1 2,3 2,2 3,9 2,4 0,6
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,5 1,3 1,6 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 0,4 0,9 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,8 0,5 2,6 0,8 0,4
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0,4 0,4 0 0 0,6 0 0 0 0 0,6 0,3 0 1,1 0,3 1,5 0 2 1,6 0,4
C43 Zhoubný melanom kůže 0 0,4 0,4 3,5 5,2 12,9 11,6 20,4 23,8 24,4 25,6 30,4 32,9 42 41,6 50,4 49,2 47,9 22,2
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 0,4 0,9 3,9 5,8 13,5 12,7 22 30,4 29,4 31,5 39,7 52,4 77,3 81,3 145,9 172,6 209,8 40,6
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 0,9 1,3 4,5 5,3 21,4 28,2 65,8 103,3 140,5 206 314,4 486,6 677,9 915,9 1 187,9 1 385,2 224,7
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,1 1,4 1,9 1,1 2 0 0,4
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0 0 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 0,4 0 0 0 0,3 0 0,3 0,4 0,3 0,6 1,2 2 2,6 1,4 2,6 3,8 3,9 4,7 1,1
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0 0 0,9 0,4 0,6 0,6 0,3 1,6 1,5 2,4 3,1 4 5 6,4 6 13 4,6 7,1 2,8
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 0,4 0,3 14,1 21,1 46,8 78,7 158,6 155 209,7 264,4 325,2 343,7 325,4 340,6 295,4 130,9
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0 0 0 0,4 0,3 14,9 22,7 49,9 85,5 178,9 174,4 231,6 286 352,5 377 344,3 357,7 303,3 142
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1,5 2,4 3,7 3,4 5 7,5 12,1 16,8 28,9 24,4 4,2
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,9 0,6 1,4 0,5 2,2 6,8 4,3 3,9 6,3 1,2
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0 0 0 0 1,9 8,8 14,3 22,6 20,2 22,7 16,1 23 22,6 27 21,2 19,5 23,6 24,4 15,4
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0 0 0 13 96,7 185,1 165,4 115,9 84,5 48 24,1 15 13,4 15,9 6 6 2 3,9 53,5
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0 0 0 0 0,3 0,3 1,6 3,6 9,4 19,1 37,7 67,5 87,6 105,4 110 105,7 85,3 61,3 35,3
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,3 0,3 1,1 0,3 1,1 4,2 4,9 3,3 3,1 0,8
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0 0 0 0 1,6 2,1 3,2 4,2 12,4 19,7 23,8 34,9 42,1 46,2 44,6 44,5 53,8 31,4 18,8
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,5 1,8 0,6 2,6 4,5 4,5 5,7 7 5,3 6,3 1,9
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1,5 0 0 0,4 0 0,6 1,4 1,8 5,6 7,9 14,8 27,8 41,6 58,4 79,8 91,1 78,8 44,8 21,3
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,6 0,9 1,6 3,3 7,2 10,3 5,9 3,1 1,4
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,3 1,3 1,7 4,2 4,9 2 0,8 0,7
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0 0,4 0 0,3 0,5 0,2 0,5 2,1 4,3 8,2 18,9 29,2 33,3 43,9 59,1 67,6 10,8
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,5 0 0 0,1
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 1,1 0,8 1,4 1,5 1,6 0 2,4 0,5
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0,6 0,8 1,1 2,6 3,9 0,3
C71 Zhoubný novotvar mozku 1,1 1,1 1,8 0,4 1,9 2,9 3,5 3,3 2,8 5 4,6 8,2 11,1 10,9 19,3 24,4 17,1 16,5 6,6
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 0,4 1,3 9,6 9,7 12 11,1 17,3 18,7 20,6 21,9 22,7 27,9 33,7 27,2 22,8 13,1 8,6 16,5
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 1,3 0,8 0,3
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0 0,8 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 2,8 1,3 2,2 1,5 6 11,2 15,7 1,5
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 1,4 1,6 2,5 2,6 1,6 2 2,4 0,7
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 0,3 1,2 3,1 7,4 8,6 11,7 11,9 21 25,1 3,7
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,2 2 1,3 3,3 4,5 4,3 7,2 11,8 1,4
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,9 2,5 1,5 3,1 4,3 11,1 14,5 16,3 23,9 40,7 43,2 6,4
C81 Hodgkinův lymfom 0 0,4 0,9 3 3,9 4,4 3 1,6 1 1,5 0,6 2,3 2,4 3,9 3 5,4 3,3 1,6 2,3
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0,6 0,3 0,3 0,7 0,8 0,9 2,8 8,2 6,1 8,3 5,7 9,8 6,6 4,7 2,9
C83 Non–folikulární lymfom 0 0 0 0,4 0,3 1,5 1,4 1,6 2,3 4,1 4,6 9,1 12,9 20 23,8 28,7 25,6 26,7 7,5
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0,4 0 0 0,3 0,5 0,4 0,5 0 1,2 2,3 1,8 2,2 3 3,8 2,6 3,1 1,1
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0,4 0 0,9 0 0,9 0 1,1 1,3 0,9 1,9 3,1 2,6 5,6 6,4 11,4 13,1 9,4 2,5
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0 0,4 0,4 1,3 1 2,9 2,2 3,8 4,8 5,9 10,5 22,7 23,4 36,2 38,9 53,7 47,9 44 13,9
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0,7 0 0,1
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,3 0 0,6 1,1 1,6 0,7 0 0,2
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 1,3 1,8 4 5,4 7,9 10,3 14,7 22,8 24,3 18,9 4,8
C91 Lymfoidní leukemie 2,2 1,1 0 0,9 0 1,2 0 0,2 1,5 0,6 2,8 5,1 6,6 10,3 16,6 21,7 27,6 25,1 5,1
C92 Myeloidní leukemie 0 0 0 0,4 0,6 0,9 1,1 0,9 1,8 1,5 3,4 3,7 5,3 11,1 16,6 15,2 17,1 10,2 4,1
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,4 0 0,7 0,8 0,1
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,1 2,7 3,9 2,4 0,3
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 1,1 2,6 7,1 0,4
C91–C95 Leukémie 2,2 1,1 0 1,3 0,6 2,1 1,1 1,1 3,3 2,4 6,8 9,1 12,4 22 36,3 40,7 51,8 45,6 10,1
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 1,6 1,3 0 0,2
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,8 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 5,8 4,7 8,4 27 37,7 73,2 105,7 177,6 286,1 470,5 599,5 899,5 1 268,1 1 744,9 2 129,5 2 489,6 2 916,5 2 940,8 728,4
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 5,8 4,7 7,5 25,7 33,2 68 84,3 149,4 220,3 367,2 459 693,5 953,7 1 258,3 1 451,6 1 573,7 1 728,6 1 555,7 503,7
Počet nově hlášených případů - % zjištěných případů podle věkových skupin
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 8,3 % 29,2 % 10,4 % 6,3 % 16,7 % 20,8 % 100,0 %
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 4,2 % 12,5 % 20,8 % 12,5 % 20,8 % 8,3 % 8,3 % 4,2 % 4,2 % 100,0 %
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % 4,8 % 6,5 % 3,2 % 21,0 % 16,1 % 17,7 % 11,3 % 4,8 % 6,5 % 3,2 % 100,0 %
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 8,7 % 4,3 % 8,7 % 26,1 % 4,3 % 13,0 % 17,4 % 13,0 % 100,0 %
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 20,0 % 23,3 % 10,0 % 10,0 % 3,3 % 3,3 % 100,0 %
C05 Zhoubný novotvar patra 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 9,5 % 4,8 % 19,0 % 28,6 % 9,5 % 9,5 % 4,8 % 0,0 % 100,0 %
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 9,1 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 30,3 % 21,2 % 6,1 % 3,0 % 6,1 % 100,0 %
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 9,5 % 7,1 % 7,1 % 4,8 % 9,5 % 11,9 % 11,9 % 14,3 % 14,3 % 100,0 %
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 100,0 %
C00–C08 ZN dutiny ústní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 2,7 % 6,5 % 5,8 % 10,2 % 12,3 % 22,2 % 10,9 % 7,8 % 9,2 % 8,9 % 100,0 %
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 5,3 % 6,3 % 24,2 % 15,8 % 25,3 % 9,5 % 6,3 % 6,3 % 0,0 % 100,0 %
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % 30,0 % 15,0 % 10,0 % 15,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 21,1 % 10,5 % 21,1 % 10,5 % 0,0 % 5,3 % 10,5 % 100,0 %
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,5 % 11,8 % 17,6 % 5,9 % 11,8 % 11,8 % 5,9 % 11,8 % 100,0 %
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % 4,3 % 9,3 % 23,6 % 16,4 % 20,7 % 10,7 % 6,4 % 5,0 % 1,4 % 100,0 %
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 5,0 % 5,8 % 13,3 % 15,0 % 16,7 % 11,7 % 9,2 % 14,2 % 8,3 % 100,0 %
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % 2,6 % 4,9 % 5,9 % 9,5 % 15,2 % 14,2 % 12,7 % 16,0 % 14,8 % 100,0 %
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,6 % 3,8 % 1,3 % 5,1 % 15,4 % 16,7 % 12,8 % 10,3 % 12,8 % 12,8 % 5,1 % 100,0 %
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,8 % 1,8 % 2,0 % 4,4 % 6,3 % 11,2 % 17,0 % 16,3 % 12,4 % 15,4 % 11,5 % 100,0 %
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 0,3 % 2,6 % 4,5 % 8,2 % 13,4 % 18,2 % 16,5 % 12,5 % 10,8 % 11,4 % 100,0 %
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 3,3 % 5,4 % 8,8 % 14,1 % 17,0 % 15,7 % 11,6 % 10,0 % 10,3 % 100,0 %
C18–C21 ZN kolorekta 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,9 % 1,5 % 2,4 % 4,7 % 7,1 % 12,2 % 17,2 % 16,2 % 12,2 % 13,6 % 11,2 % 100,0 %
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 6,5 % 12,0 % 14,8 % 20,4 % 16,7 % 7,4 % 11,1 % 6,5 % 100,0 %
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,4 % 1,4 % 6,4 % 12,4 % 16,7 % 21,6 % 16,3 % 12,1 % 9,9 % 100,0 %
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 4,3 % 14,7 % 18,4 % 17,4 % 14,7 % 15,1 % 13,0 % 100,0 %
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 3,2 % 6,3 % 14,6 % 16,5 % 12,0 % 13,9 % 19,6 % 12,0 % 100,0 %
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,9 % 1,8 % 5,0 % 14,7 % 17,7 % 15,5 % 14,4 % 16,6 % 12,7 % 100,0 %
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % 5,8 % 12,3 % 16,3 % 18,3 % 15,5 % 14,0 % 12,0 % 100,0 %
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 5,7 % 2,9 % 2,9 % 0,0 % 17,1 % 22,9 % 17,1 % 28,6 % 100,0 %
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 0,0 % 9,5 % 19,0 % 4,8 % 28,6 % 4,8 % 14,3 % 100,0 %
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 16,7 % 11,1 % 11,1 % 11,1 % 16,7 % 0,0 % 100,0 %
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 1,4 % 1,4 % 2,9 % 10,1 % 11,6 % 11,6 % 23,2 % 7,2 % 14,5 % 5,8 % 5,8 % 100,0 %
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 2,3 % 4,1 % 8,1 % 17,1 % 21,4 % 17,9 % 12,1 % 9,7 % 5,8 % 100,0 %
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 2,2 % 4,1 % 8,2 % 17,0 % 21,3 % 17,8 % 12,2 % 9,7 % 5,7 % 100,0 %
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 12,5 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 12,1 % 12,1 % 18,2 % 12,1 % 18,2 % 9,1 % 100,0 %
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 28,6 % 28,6 % 100,0 %
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0,0 % 0,0 % 4,5 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 9,1 % 9,1 % 4,5 % 9,1 % 4,5 % 18,2 % 4,5 % 100,0 %
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 4,8 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 4,8 % 0,0 % 19,0 % 4,8 % 19,0 % 0,0 % 14,3 % 9,5 % 100,0 %
C43 Zhoubný melanom kůže 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,7 % 1,3 % 3,7 % 3,6 % 7,8 % 7,9 % 7,0 % 7,0 % 9,0 % 10,5 % 12,7 % 9,3 % 7,8 % 6,3 % 5,1 % 100,0 %
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,8 % 2,1 % 2,2 % 4,6 % 5,5 % 4,6 % 4,7 % 6,4 % 9,1 % 12,8 % 9,9 % 12,4 % 12,1 % 12,3 % 100,0 %
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,7 % 1,1 % 2,2 % 2,9 % 3,8 % 6,0 % 9,9 % 14,5 % 14,9 % 14,0 % 15,0 % 14,7 % 100,0 %
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,8 % 19,0 % 23,8 % 23,8 % 9,5 % 14,3 % 0,0 % 100,0 %
C46 Kaposiho sarkom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % 3,3 % 1,7 % 3,3 % 6,7 % 11,7 % 16,7 % 8,3 % 11,7 % 11,7 % 10,0 % 10,0 % 100,0 %
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 0,7 % 4,6 % 4,0 % 5,3 % 6,6 % 9,3 % 12,6 % 15,2 % 10,6 % 15,9 % 4,6 % 6,0 % 100,0 %
C50 Zhoubný novotvar prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % 3,0 % 4,4 % 7,7 % 7,2 % 10,5 % 14,3 % 16,7 % 13,0 % 8,6 % 7,4 % 5,4 % 100,0 %
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % 3,0 % 4,4 % 8,0 % 7,4 % 10,7 % 14,3 % 16,7 % 13,1 % 8,3 % 7,2 % 5,1 % 100,0 %
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 3,6 % 5,4 % 5,4 % 8,5 % 12,1 % 14,3 % 13,9 % 19,7 % 13,9 % 100,0 %
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 4,8 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 12,7 % 28,6 % 12,7 % 9,5 % 12,7 % 100,0 %
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 3,6 % 6,4 % 12,4 % 9,7 % 9,4 % 6,3 % 9,8 % 10,4 % 11,8 % 6,8 % 4,4 % 4,4 % 3,8 % 100,0 %
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 10,5 % 22,0 % 21,3 % 18,2 % 11,6 % 5,7 % 2,7 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 100,0 %
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,8 % 2,0 % 3,4 % 6,4 % 12,6 % 17,6 % 20,0 % 15,4 % 10,3 % 6,9 % 4,1 % 100,0 %
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 9,5 % 2,4 % 9,5 % 26,2 % 21,4 % 11,9 % 9,5 % 100,0 %
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 1,9 % 4,9 % 6,7 % 7,6 % 12,2 % 15,9 % 16,5 % 11,7 % 8,1 % 8,1 % 4,0 % 100,0 %
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 5,9 % 5,9 % 2,0 % 8,8 % 16,7 % 15,7 % 14,7 % 12,7 % 7,8 % 7,8 % 100,0 %
C58 Zhoubný novotvar placenty 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 1,9 % 2,4 % 4,2 % 8,6 % 13,9 % 18,4 % 18,5 % 14,7 % 10,5 % 5,0 % 100,0 %
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 2,6 % 2,6 % 3,9 % 7,8 % 15,6 % 24,7 % 24,7 % 11,7 % 5,2 % 100,0 %
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 2,6 % 13,2 % 15,8 % 28,9 % 23,7 % 7,9 % 2,6 % 100,0 %
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 1,2 % 2,4 % 5,0 % 12,4 % 18,1 % 15,2 % 14,0 % 15,5 % 14,9 % 100,0 %
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 14,8 % 11,1 % 18,5 % 14,8 % 11,1 % 0,0 % 11,1 % 100,0 %
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 11,1 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 27,8 % 100,0 %
C71 Zhoubný novotvar mozku 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,3 % 1,7 % 2,8 % 3,7 % 4,3 % 3,1 % 4,8 % 4,3 % 8,3 % 12,0 % 11,1 % 14,5 % 12,8 % 7,4 % 6,0 % 100,0 %
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0,0 % 0,1 % 0,3 % 2,5 % 3,4 % 4,6 % 4,6 % 8,8 % 8,4 % 7,9 % 8,0 % 9,1 % 12,0 % 13,7 % 8,2 % 4,8 % 2,3 % 1,2 % 100,0 %
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 7,1 % 7,1 % 7,1 % 14,3 % 14,3 % 7,1 % 7,1 % 7,1 % 14,3 % 7,1 % 100,0 %
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 100,0 %
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 1,3 % 12,8 % 6,4 % 10,3 % 5,1 % 14,1 % 21,8 % 25,6 % 100,0 %
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % 2,6 % 0,0 % 12,8 % 15,4 % 23,1 % 17,9 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 100,0 %
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 2,0 % 0,5 % 2,0 % 5,6 % 14,2 % 15,7 % 15,7 % 11,2 % 16,2 % 16,2 % 100,0 %
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,6 % 5,2 % 9,1 % 6,5 % 15,6 % 15,6 % 10,4 % 14,3 % 19,5 % 100,0 %
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % 2,9 % 1,4 % 2,9 % 4,3 % 12,2 % 15,1 % 12,5 % 12,8 % 18,0 % 15,9 % 100,0 %
C81 Hodgkinův lymfom 0,0 % 0,8 % 1,6 % 5,7 % 9,8 % 12,3 % 9,0 % 5,7 % 3,3 % 4,1 % 1,6 % 6,6 % 7,4 % 11,5 % 6,6 % 8,2 % 4,1 % 1,6 % 100,0 %
C82 Folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,7 % 0,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 5,9 % 19,0 % 15,0 % 19,6 % 9,8 % 11,8 % 6,5 % 3,9 % 100,0 %
C83 Non–folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 1,3 % 1,3 % 1,8 % 2,3 % 3,5 % 3,8 % 8,0 % 12,3 % 18,0 % 15,8 % 13,3 % 9,8 % 8,5 % 100,0 %
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 0,0 % 6,9 % 13,8 % 12,1 % 13,8 % 13,8 % 12,1 % 6,9 % 6,9 % 100,0 %
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0,0 % 0,7 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 3,7 % 3,7 % 2,2 % 4,4 % 8,1 % 7,4 % 14,7 % 12,5 % 15,4 % 14,7 % 8,8 % 100,0 %
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 1,3 % 1,1 % 2,3 % 2,5 % 2,7 % 4,6 % 10,7 % 11,9 % 17,4 % 13,8 % 13,3 % 9,8 % 7,5 % 100,0 %
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 100,0 %
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 16,7 % 25,0 % 25,0 % 8,3 % 0,0 % 100,0 %
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 2,0 % 2,4 % 5,1 % 7,5 % 11,8 % 14,5 % 15,3 % 16,5 % 14,5 % 9,4 % 100,0 %
C91 Lymfoidní leukemie 2,2 % 1,1 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,4 % 2,2 % 0,7 % 3,3 % 6,6 % 9,2 % 13,7 % 16,2 % 14,8 % 15,5 % 11,8 % 100,0 %
C92 Myeloidní leukemie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 3,2 % 2,3 % 5,0 % 5,9 % 9,0 % 18,1 % 19,9 % 12,7 % 11,8 % 5,9 % 100,0 %
C93 Monocytická leukemie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 100,0 %
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 16,7 % 27,8 % 33,3 % 16,7 % 100,0 %
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 16,7 % 8,3 % 16,7 % 37,5 % 100,0 %
C91–C95 Leukémie 1,1 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 1,3 % 0,7 % 0,9 % 2,4 % 1,5 % 4,1 % 5,9 % 8,7 % 14,7 % 17,8 % 13,9 % 14,7 % 10,8 % 100,0 %
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 23,1 % 15,4 % 0,0 % 100,0 %
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 %
C00–C97 Zhoubné novotvary 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 2,1 % 2,9 % 4,1 % 5,0 % 8,1 % 12,4 % 16,1 % 14,4 % 11,8 % 11,4 % 9,6 % 100,0 %
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,9 % 1,2 % 2,5 % 3,2 % 4,6 % 5,5 % 9,1 % 13,4 % 16,8 % 14,2 % 10,8 % 9,8 % 7,3 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru