Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

Počet nově hlášených případů - absolutně
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 14 8 9 11 9 65
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 17 24 13 10 5 5 3 94
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10 20 29 34 28 8 10 1 1 152
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6 3 3 3 2 1 1 25
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 19 16 14 17 10 3 3 3 99
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 9 8 6 8 4 2 0 48
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 10 5 4 4 2 3 2 43
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 5 7 4 9 7 5 6 5 56
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 5 3 1 1 0 18
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0 0 2 3 7 20 39 72 98 101 99 61 41 33 24 600
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 2 16 23 41 47 58 39 28 7 3 6 270
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 18 19 14 2 1 2 0 68
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 2 1 7 6 7 9 8 6 3 0 1 0 50
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 5 2 3 0 0 20
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 12 28 20 8 6 3 2 88
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 3 20 30 54 80 112 79 41 18 9 8 454
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 2 1 9 24 43 84 96 108 72 38 30 10 517
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0 0 1 4 11 10 15 34 85 120 163 134 105 94 65 841
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 8 10 13 19 19 15 4 6 108
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0 1 2 2 10 13 21 36 40 116 203 400 574 534 363 300 179 2 794
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 29 40 78 122 95 73 42 19 512
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 2 2 5 19 42 93 197 293 311 252 162 112 59 1 549
C18–C21 ZN kolorekta 0 0 1 2 2 13 15 29 59 88 238 440 771 1 007 881 598 454 257 4 855
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 8 7 12 4 2 8 5 56
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 1 0 0 0 0 1 1 1 3 14 14 55 93 137 132 92 55 25 624
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 11 18 24 24 18 22 12 135
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 14 28 38 38 39 23 18 210
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 10 25 46 62 62 57 45 30 345
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0 0 0 2 5 18 25 47 101 187 228 179 145 108 60 1 105
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 7 4 5 4 32
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 17
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 6 5 3 3 1 3 3 2 32
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 1 1 5 22 36 60 108 98 61 35 19 7 453
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 1 1 1 1 8 27 68 137 349 760 981 837 513 316 168 4 168
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 1 1 1 1 8 27 69 137 350 761 981 838 513 316 168 4 172
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 0 10
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 1 0 0 0 0 0 2 5 1 2 2 5 11 6 8 4 1 3 51
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 15
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 2 3 3 2 2 2 0 22
C43 Zhoubný melanom kůže 0 1 3 8 11 22 24 58 52 60 82 101 167 166 166 129 114 58 1 222
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 1 3 11 12 25 30 64 58 76 96 122 249 271 339 299 298 178 2 132
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 1 6 6 12 48 99 154 241 411 670 1 356 2 009 2 378 2 212 2 069 1 580 13 252
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 8 2 3 3 30
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 9
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 1 0 0 0 0 0 3 0 5 1 2 1 8 9 5 3 4 3 45
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 1 0 1 1 4 8 8 7 4 10 13 8 18 13 24 16 15 5 156
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 9 9 9 14 5 9 0 59
C60 Zhoubný novotvar pyje 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 14 11 13 19 9 10 6 101
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 0 0 0 0 0 0 0 1 15 60 206 646 1 141 1 693 1 347 814 431 230 6 584
C62 Zhoubný novotvar varlete 0 0 0 11 36 74 86 79 65 48 33 15 10 10 0 1 4 0 472
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 0 8
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 5 0 0 0 1 2 11 28 39 83 131 263 373 409 324 190 113 50 2 022
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 6 10 25 24 16 5 8 104
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 11 15 6 10 3 54
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 1 1 1 3 2 6 13 22 50 105 204 343 301 226 211 118 1 607
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 2 11
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 5 6 8 5 2 2 2 39
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7
C71 Zhoubný novotvar mozku 3 5 6 3 9 5 12 19 29 22 32 41 59 58 36 21 22 12 394
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 0 0 9
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 0 0 5 6 7 16 15 16 22 17 22 27 39 20 13 6 4 235
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 3 1 13
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 5
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 4 7 12 9 5 1 4 48
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 9 10 14 8 7 6 4 72
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 6 11 26 31 28 20 17 22 169
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 5 15 23 20 19 8 9 109
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 19 41 46 56 51 42 47 18 336
C81 Hodgkinův lymfom 1 0 1 3 15 15 15 18 15 10 9 8 17 13 11 6 6 2 165
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 3 2 5 7 12 15 18 21 12 8 2 2 107
C83 Non–folikulární lymfom 1 0 0 4 9 6 6 6 12 10 19 38 42 59 78 49 40 14 393
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 8 10 12 10 3 6 1 60
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0 0 1 1 1 3 12 4 5 3 13 35 24 35 23 21 7 188
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 1 0 0 5 11 8 12 21 23 24 37 74 105 116 135 83 69 24 748
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 2 4 3 3 0 2 22
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 18 25 45 52 53 37 22 13 278
C91 Lymfoidní leukemie 8 6 0 0 1 1 3 2 3 10 17 37 57 77 69 47 40 29 407
C92 Myeloidní leukemie 0 0 0 1 4 3 11 13 13 6 26 32 30 39 37 28 16 10 269
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2 0 3 0 12
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 3 4 0 14
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 6 4 1 18
C91–C95 Leukémie 8 6 0 1 5 5 14 16 16 17 46 69 93 121 112 84 67 40 720
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 2 3 0 16
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
C00–C97 Zhoubné novotvary 25 12 18 51 112 186 293 458 665 1 014 1 877 3 595 6 225 8 298 7 641 5 651 4 472 2 900 43 493
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 25 12 17 45 106 174 245 359 511 773 1 466 2 925 4 869 6 289 5 263 3 439 2 403 1 320 30 241
Počet nově hlášených případů - na 100 000 obyvatel
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,9 0,9 1,7 4,6 3,9 7,4 13 17,6 1,3
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 5 6,9 4,3 4,9 4,1 5,9 5,9 1,8
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,7 2,8 6 8,5 9,8 9,2 3,9 8,2 1,2 2 2,9
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0,6 1,8 0,9 1 1,5 1,6 1,2 2 0,5
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 3,1 5,7 4,7 4 5,6 4,9 2,5 3,5 5,9 1,9
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,7 0,6 1,2 2,6 2,3 2 3,9 3,3 2,4 0 0,9
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,1 1,5 2,9 1,4 1,3 2 1,6 3,5 3,9 0,8
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,7 0,8 1,5 2 1,1 3 3,5 4,1 7,1 9,8 1,1
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,9 0,3 0,9 1,6 1,5 0,8 1,2 0 0,3
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0 0 0,6 0,8 1,5 4,8 11 21,7 28,6 29 32,5 30,1 33,7 39 46,9 11,6
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 0,4 3,8 6,5 12,4 13,7 16,7 12,8 13,8 5,8 3,5 11,7 5,2
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,1 1,8 5,3 5,5 4,6 1 0,8 2,4 0 1,3
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 1,7 1,7 2,1 2,6 2,3 2 1,5 0 1,2 0 1
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,6 1,7 1,6 1 2,5 0 0 0,4
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,5 3,5 8 6,6 3,9 4,9 3,5 3,9 1,7
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 0 0,2
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0,6 4,8 8,4 16,3 23,4 32,2 25,9 20,2 14,8 10,6 15,6 8,8
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 2,2 6,7 13 24,6 27,6 35,5 35,5 31,2 35,5 19,5 10
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0 0 0,3 1 2,3 2,4 4,2 10,3 24,8 34,5 53,5 66 86,3 111,2 126,9 16,3
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,7 1,1 2,4 2,9 3,7 6,2 9,4 12,3 4,7 11,7 2,1
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0 0,4 0,8 0,6 2,8 3,3 4,4 8,6 11,2 35 59,3 114,9 188,4 263,2 298,4 354,9 349,5 54,1
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 1 1,7 8,7 11,7 22,4 40 46,8 60 49,7 37,1 9,9
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 0,6 0,5 1,1 4,5 11,8 28,1 57,6 84,2 102,1 124,2 133,2 132,5 115,2 30
C18–C21 ZN kolorekta 0 0 0,4 0,8 0,6 3,6 3,8 6,1 14,1 24,7 71,8 128,6 221,5 330,5 434,2 491,6 537,1 501,8 93,9
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 2,1 2,3 2 3,9 2 1,6 9,5 9,8 1,1
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,7 3,9 4,2 16,1 26,7 45 65,1 75,6 65,1 48,8 12,1
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,6 3,2 5,2 7,9 11,8 14,8 26 23,4 2,6
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 2,4 4,1 8 12,5 18,7 32,1 27,2 35,1 4,1
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,4 3 7,3 13,2 20,4 30,6 46,9 53,2 58,6 6,7
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0 0 0 0,5 1,1 4,3 7 14,2 29,5 53,7 74,8 88,2 119,2 127,8 117,2 21,4
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 1,1 1 3,5 3,3 5,9 7,8 0,6
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 1 1 1,6 3,5 2 0,3
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 1,8 1,5 0,9 1 0,5 2,5 3,5 3,9 0,6
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,2 6,2 10,9 17,5 31 32,2 30,1 28,8 22,5 13,7 8,8
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0 0,5 0 0 0 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 1,7 6,5 19,1 41,3 102 218,4 322 412,6 421,7 373,8 328 80,6
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 1,7 6,5 19,4 41,3 102,3 218,6 322 413,1 421,7 373,8 328 80,7
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,6 0,6 0,3 0,3 1 0 0 0 0 0,2
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0,3 0 0 0 0 0 0,5 1,1 0,2 0,6 0,6 1,5 3,2 2 3,9 3,3 1,2 5,9 1
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,5 0,8 1,2 0 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0,4 0,2 0 0,6 0,3 0 0,3 1 0,8 1,2 0 0,3
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0 0 0 0,4 0 0,3 0,3 0,2 0 0,3 0,9 0,6 0,9 1 1 1,6 2,4 0 0,4
C43 Zhoubný melanom kůže 0 0,3 1,3 3,3 3,4 6,1 6,1 12,2 12,4 16,9 24,7 29,5 48 54,5 81,8 106,1 134,9 113,3 23,6
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 0,3 1,3 4,6 3,7 7 7,6 13,5 13,9 21,4 29 35,7 71,5 89 167,1 245,8 352,5 347,6 41,2
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 0,4 2,5 1,9 3,3 12,2 20,8 36,8 67,7 124 195,8 389,6 659,5 1 172,1 1 818,5 2 447,6 3 085,2 256,4
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,2 0,9 1,6 3,9 1,6 3,5 5,9 0,6
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,9 0 0,7 0,5 0 0 2 0,2
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0,3 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,5 0 0 2 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 0,3 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 0,3 0,6 0,3 2,3 3 2,5 2,5 4,7 5,9 0,9
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0,3 0 0,4 0,4 1,2 2,2 2 1,5 1 2,8 3,9 2,3 5,2 4,3 11,8 13,2 17,7 9,8 3
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,6 0,3 2,6 2,6 3 6,9 4,1 10,6 0 1,1
C60 Zhoubný novotvar pyje 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 1,7 2,4 4,1 3,2 4,3 9,4 7,4 11,8 11,7 2
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,6 16,9 62,1 188,8 327,8 555,7 663,9 669,2 509,9 449,1 127,4
C62 Zhoubný novotvar varlete 0 0 0 4,6 11,1 20,6 21,9 16,6 15,5 13,5 10 4,4 2,9 3,3 0 0,8 4,7 0 9,1
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 2 0 1,2 0 0,2
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1,7 0 0 0 0,3 0,6 2,8 5,9 9,3 23,3 39,5 76,9 107,2 134,3 159,7 156,2 133,7 97,6 39,1
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,8 1,2 1,8 2,9 8,2 11,8 13,2 5,9 15,6 2
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 1,4 3,6 7,4 4,9 11,8 5,9 1
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0,4 0,4 0,3 0,8 0,5 1,3 3,1 6,2 15,1 30,7 58,6 112,6 148,4 185,8 249,6 230,4 31,1
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 1 0 0 3,9 0,2
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0,3 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 0,6 1,5 1,7 2,6 2,5 1,6 2,4 3,9 0,8
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,3 0,3 0,3 0,5 0 1,2 0 0,1
C71 Zhoubný novotvar mozku 1 1,7 2,5 1,2 2,8 1,4 3,1 4 6,9 6,2 9,7 12 17 19 17,7 17,3 26 23,4 7,6
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,3 1,2 0 0 0,5 0,8 0 0 0,2
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 0 0 2,1 1,9 1,9 4,1 3,2 3,8 6,2 5,1 6,4 7,8 12,8 9,9 10,7 7,1 7,8 4,5
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1,3 0,5 0 3,5 2 0,3
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,7 0 0,8 0 0 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0,2 0 0 0,9 1,2 2 3,9 4,4 4,1 1,2 7,8 0,9
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,4 1,5 2,6 2,9 4,6 3,9 5,8 7,1 7,8 1,4
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0 1,7 1,8 3,2 7,5 10,2 13,8 16,4 20,1 43 3,3
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,6 1,8 1,5 4,3 7,5 9,9 15,6 9,5 17,6 2,1
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,2 1 2,2 5,7 12 13,2 18,4 25,1 34,5 55,6 35,1 6,5
C81 Hodgkinův lymfom 0,3 0 0,4 1,2 4,6 4,2 3,8 3,8 3,6 2,8 2,7 2,3 4,9 4,3 5,4 4,9 7,1 3,9 3,2
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0,8 0,4 1,2 2 3,6 4,4 5,2 6,9 5,9 6,6 2,4 3,9 2,1
C83 Non–folikulární lymfom 0,3 0 0 1,7 2,8 1,7 1,5 1,3 2,9 2,8 5,7 11,1 12,1 19,4 38,4 40,3 47,3 27,3 7,6
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,2 0,5 0,6 0,9 2,3 2,9 3,9 4,9 2,5 7,1 2 1,2
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,8 2,5 1 1,4 0,9 3,8 10,1 7,9 17,3 18,9 24,8 13,7 3,6
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0,3 0 0 2,1 3,4 2,2 3,1 4,4 5,5 6,7 11,2 21,6 30,2 38,1 66,5 68,2 81,6 46,9 14,5
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,3 0,9 0 0,6 1,3 1,5 2,5 0 3,9 0,4
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 5,4 7,3 12,9 17,1 26,1 30,4 26 25,4 5,4
C91 Lymfoidní leukemie 2,8 2,1 0 0 0,3 0,3 0,8 0,4 0,7 2,8 5,1 10,8 16,4 25,3 34 38,6 47,3 56,6 7,9
C92 Myeloidní leukemie 0 0 0 0,4 1,2 0,8 2,8 2,7 3,1 1,7 7,8 9,4 8,6 12,8 18,2 23 18,9 19,5 5,2
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,9 0,7 1 0 3,5 0 0,2
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0,7 0,5 2,5 4,7 0 0,3
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,3 1,5 4,9 4,7 2 0,3
C91–C95 Leukémie 2,8 2,1 0 0,4 1,5 1,4 3,6 3,4 3,8 4,8 13,9 20,2 26,7 39,7 55,2 69,1 79,3 78,1 13,9
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2 1,6 3,5 0 0,3
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 8,7 4,2 7,5 21,1 34,5 51,7 74,6 96,4 159,1 284,9 566,3 1 050,8 1 788,6 2 723,8 3 766,3 4 645,7 5 290,4 5 662,6 841,4
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 8,7 4,2 7,1 18,6 32,7 48,4 62,4 75,6 122,2 217,2 442,3 855 1 399,0 2 064,4 2 594,1 2 827,2 2 842,7 2 577,5 585
Počet nově hlášených případů - % zjištěných případů podle věkových skupin
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 1,5 % 4,6 % 4,6 % 9,2 % 21,5 % 12,3 % 13,8 % 16,9 % 13,8 % 100,0 %
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 5,3 % 11,7 % 18,1 % 25,5 % 13,8 % 10,6 % 5,3 % 5,3 % 3,2 % 100,0 %
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 2,0 % 4,6 % 6,6 % 13,2 % 19,1 % 22,4 % 18,4 % 5,3 % 6,6 % 0,7 % 0,7 % 100,0 %
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 12,0 % 8,0 % 24,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % 4,0 % 100,0 %
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 11,1 % 19,2 % 16,2 % 14,1 % 17,2 % 10,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 100,0 %
C05 Zhoubný novotvar patra 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 6,3 % 4,2 % 8,3 % 18,8 % 16,7 % 12,5 % 16,7 % 8,3 % 4,2 % 0,0 % 100,0 %
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 7,0 % 9,3 % 11,6 % 23,3 % 11,6 % 9,3 % 9,3 % 4,7 % 7,0 % 4,7 % 100,0 %
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 5,4 % 5,4 % 8,9 % 12,5 % 7,1 % 16,1 % 12,5 % 8,9 % 10,7 % 8,9 % 100,0 %
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 5,6 % 16,7 % 27,8 % 16,7 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % 100,0 %
C00–C08 ZN dutiny ústní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 1,2 % 3,3 % 6,5 % 12,0 % 16,3 % 16,8 % 16,5 % 10,2 % 6,8 % 5,5 % 4,0 % 100,0 %
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 5,9 % 8,5 % 15,2 % 17,4 % 21,5 % 14,4 % 10,4 % 2,6 % 1,1 % 2,2 % 100,0 %
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 5,9 % 8,8 % 26,5 % 27,9 % 20,6 % 2,9 % 1,5 % 2,9 % 0,0 % 100,0 %
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 2,0 % 14,0 % 12,0 % 14,0 % 18,0 % 16,0 % 12,0 % 6,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 100,0 %
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 30,0 % 25,0 % 10,0 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 3,4 % 5,7 % 13,6 % 31,8 % 22,7 % 9,1 % 6,8 % 3,4 % 2,3 % 100,0 %
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 0,0 % 100,0 %
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 4,4 % 6,6 % 11,9 % 17,6 % 24,7 % 17,4 % 9,0 % 4,0 % 2,0 % 1,8 % 100,0 %
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 1,7 % 4,6 % 8,3 % 16,2 % 18,6 % 20,9 % 13,9 % 7,4 % 5,8 % 1,9 % 100,0 %
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 4,0 % 10,1 % 14,3 % 19,4 % 15,9 % 12,5 % 11,2 % 7,7 % 100,0 %
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,9 % 6,5 % 3,7 % 7,4 % 9,3 % 12,0 % 17,6 % 17,6 % 13,9 % 3,7 % 5,6 % 100,0 %
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 4,2 % 7,3 % 14,3 % 20,5 % 19,1 % 13,0 % 10,7 % 6,4 % 100,0 %
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 5,7 % 7,8 % 15,2 % 23,8 % 18,6 % 14,3 % 8,2 % 3,7 % 100,0 %
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 1,2 % 2,7 % 6,0 % 12,7 % 18,9 % 20,1 % 16,3 % 10,5 % 7,2 % 3,8 % 100,0 %
C18–C21 ZN kolorekta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 1,2 % 1,8 % 4,9 % 9,1 % 15,9 % 20,7 % 18,1 % 12,3 % 9,4 % 5,3 % 100,0 %
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 12,5 % 14,3 % 12,5 % 21,4 % 7,1 % 3,6 % 14,3 % 8,9 % 100,0 %
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 2,2 % 2,2 % 8,8 % 14,9 % 22,0 % 21,2 % 14,7 % 8,8 % 4,0 % 100,0 %
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 1,5 % 1,5 % 8,1 % 13,3 % 17,8 % 17,8 % 13,3 % 16,3 % 8,9 % 100,0 %
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,4 % 3,8 % 6,7 % 13,3 % 18,1 % 18,1 % 18,6 % 11,0 % 8,6 % 100,0 %
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 1,4 % 2,9 % 7,2 % 13,3 % 18,0 % 18,0 % 16,5 % 13,0 % 8,7 % 100,0 %
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 1,6 % 2,3 % 4,3 % 9,1 % 16,9 % 20,6 % 16,2 % 13,1 % 9,8 % 5,4 % 100,0 %
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 3,1 % 9,4 % 12,5 % 9,4 % 21,9 % 12,5 % 15,6 % 12,5 % 100,0 %
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 11,8 % 17,6 % 11,8 % 11,8 % 17,6 % 5,9 % 100,0 %
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 6,3 % 3,1 % 18,8 % 15,6 % 9,4 % 9,4 % 3,1 % 9,4 % 9,4 % 6,3 % 100,0 %
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 1,1 % 4,9 % 7,9 % 13,2 % 23,8 % 21,6 % 13,5 % 7,7 % 4,2 % 1,5 % 100,0 %
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 1,6 % 3,3 % 8,4 % 18,2 % 23,5 % 20,1 % 12,3 % 7,6 % 4,0 % 100,0 %
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 1,7 % 3,3 % 8,4 % 18,2 % 23,5 % 20,1 % 12,3 % 7,6 % 4,0 % 100,0 %
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 9,8 % 2,0 % 3,9 % 3,9 % 9,8 % 21,6 % 11,8 % 15,7 % 7,8 % 2,0 % 5,9 % 100,0 %
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0,0 % 0,0 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 0,0 % 6,7 % 13,3 % 6,7 % 0,0 % 13,3 % 6,7 % 0,0 % 6,7 % 13,3 % 6,7 % 6,7 % 0,0 % 100,0 %
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 0,0 % 4,5 % 13,6 % 9,1 % 13,6 % 13,6 % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 100,0 %
C43 Zhoubný melanom kůže 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,7 % 0,9 % 1,8 % 2,0 % 4,7 % 4,3 % 4,9 % 6,7 % 8,3 % 13,7 % 13,6 % 13,6 % 10,6 % 9,3 % 4,7 % 100,0 %
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,2 % 1,4 % 3,0 % 2,7 % 3,6 % 4,5 % 5,7 % 11,7 % 12,7 % 15,9 % 14,0 % 14,0 % 8,3 % 100,0 %
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,7 % 1,2 % 1,8 % 3,1 % 5,1 % 10,2 % 15,2 % 17,9 % 16,7 % 15,6 % 11,9 % 100,0 %
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 13,3 % 10,0 % 16,7 % 26,7 % 6,7 % 10,0 % 10,0 % 100,0 %
C46 Kaposiho sarkom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 22,2 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 100,0 %
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 16,7 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 100,0 %
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 11,1 % 2,2 % 4,4 % 2,2 % 17,8 % 20,0 % 11,1 % 6,7 % 8,9 % 6,7 % 100,0 %
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 2,6 % 5,1 % 5,1 % 4,5 % 2,6 % 6,4 % 8,3 % 5,1 % 11,5 % 8,3 % 15,4 % 10,3 % 9,6 % 3,2 % 100,0 %
C50 Zhoubný novotvar prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 1,7 % 15,3 % 15,3 % 15,3 % 23,7 % 8,5 % 15,3 % 0,0 % 100,0 %
C60 Zhoubný novotvar pyje 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 4,0 % 5,9 % 7,9 % 13,9 % 10,9 % 12,9 % 18,8 % 8,9 % 9,9 % 5,9 % 100,0 %
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 3,1 % 9,8 % 17,3 % 25,7 % 20,5 % 12,4 % 6,5 % 3,5 % 100,0 %
C62 Zhoubný novotvar varlete 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 7,6 % 15,7 % 18,2 % 16,7 % 13,8 % 10,2 % 7,0 % 3,2 % 2,1 % 2,1 % 0,0 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % 100,0 %
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 100,0 %
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 1,4 % 1,9 % 4,1 % 6,5 % 13,0 % 18,4 % 20,2 % 16,0 % 9,4 % 5,6 % 2,5 % 100,0 %
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 2,9 % 3,8 % 5,8 % 9,6 % 24,0 % 23,1 % 15,4 % 4,8 % 7,7 % 100,0 %
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 3,7 % 9,3 % 20,4 % 27,8 % 11,1 % 18,5 % 5,6 % 100,0 %
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,8 % 1,4 % 3,1 % 6,5 % 12,7 % 21,3 % 18,7 % 14,1 % 13,1 % 7,3 % 100,0 %
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 18,2 % 18,2 % 9,1 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 100,0 %
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 2,6 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 12,8 % 15,4 % 20,5 % 12,8 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 100,0 %
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 100,0 %
C71 Zhoubný novotvar mozku 0,8 % 1,3 % 1,5 % 0,8 % 2,3 % 1,3 % 3,0 % 4,8 % 7,4 % 5,6 % 8,1 % 10,4 % 15,0 % 14,7 % 9,1 % 5,3 % 5,6 % 3,0 % 100,0 %
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,6 % 3,0 % 6,8 % 6,4 % 6,8 % 9,4 % 7,2 % 9,4 % 11,5 % 16,6 % 8,5 % 5,5 % 2,6 % 1,7 % 100,0 %
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 30,8 % 7,7 % 0,0 % 23,1 % 7,7 % 100,0 %
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 8,3 % 14,6 % 25,0 % 18,8 % 10,4 % 2,1 % 8,3 % 100,0 %
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 4,2 % 6,9 % 6,9 % 12,5 % 13,9 % 19,4 % 11,1 % 9,7 % 8,3 % 5,6 % 100,0 %
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 3,6 % 3,6 % 6,5 % 15,4 % 18,3 % 16,6 % 11,8 % 10,1 % 13,0 % 100,0 %
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 1,8 % 5,5 % 4,6 % 13,8 % 21,1 % 18,3 % 17,4 % 7,3 % 8,3 % 100,0 %
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % 2,4 % 5,7 % 12,2 % 13,7 % 16,7 % 15,2 % 12,5 % 14,0 % 5,4 % 100,0 %
C81 Hodgkinův lymfom 0,6 % 0,0 % 0,6 % 1,8 % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 10,9 % 9,1 % 6,1 % 5,5 % 4,8 % 10,3 % 7,9 % 6,7 % 3,6 % 3,6 % 1,2 % 100,0 %
C82 Folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 1,9 % 4,7 % 6,5 % 11,2 % 14,0 % 16,8 % 19,6 % 11,2 % 7,5 % 1,9 % 1,9 % 100,0 %
C83 Non–folikulární lymfom 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 2,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 3,1 % 2,5 % 4,8 % 9,7 % 10,7 % 15,0 % 19,8 % 12,5 % 10,2 % 3,6 % 100,0 %
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % 3,3 % 3,3 % 5,0 % 13,3 % 16,7 % 20,0 % 16,7 % 5,0 % 10,0 % 1,7 % 100,0 %
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,6 % 6,4 % 2,1 % 2,7 % 1,6 % 6,9 % 18,6 % 12,8 % 18,6 % 12,2 % 11,2 % 3,7 % 100,0 %
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,5 % 1,1 % 1,6 % 2,8 % 3,1 % 3,2 % 4,9 % 9,9 % 14,0 % 15,5 % 18,0 % 11,1 % 9,2 % 3,2 % 100,0 %
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 4,5 % 13,6 % 0,0 % 9,1 % 18,2 % 13,6 % 13,6 % 0,0 % 9,1 % 100,0 %
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 1,8 % 6,5 % 9,0 % 16,2 % 18,7 % 19,1 % 13,3 % 7,9 % 4,7 % 100,0 %
C91 Lymfoidní leukemie 2,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 2,5 % 4,2 % 9,1 % 14,0 % 18,9 % 17,0 % 11,5 % 9,8 % 7,1 % 100,0 %
C92 Myeloidní leukemie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,5 % 1,1 % 4,1 % 4,8 % 4,8 % 2,2 % 9,7 % 11,9 % 11,2 % 14,5 % 13,8 % 10,4 % 5,9 % 3,7 % 100,0 %
C93 Monocytická leukemie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 0,0 % 25,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 14,3 % 7,1 % 21,4 % 28,6 % 0,0 % 100,0 %
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 16,7 % 33,3 % 22,2 % 5,6 % 100,0 %
C91–C95 Leukémie 1,1 % 0,8 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,7 % 1,9 % 2,2 % 2,2 % 2,4 % 6,4 % 9,6 % 12,9 % 16,8 % 15,6 % 11,7 % 9,3 % 5,6 % 100,0 %
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 25,0 % 12,5 % 18,8 % 0,0 % 100,0 %
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 %
C00–C97 Zhoubné novotvary 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 1,5 % 2,3 % 4,3 % 8,3 % 14,3 % 19,1 % 17,6 % 13,0 % 10,3 % 6,7 % 100,0 %
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,7 % 2,6 % 4,8 % 9,7 % 16,1 % 20,8 % 17,4 % 11,4 % 7,9 % 4,4 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru