Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.1.1 Incidence novotvarů podle diagnóz

Muži
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 65 1,3 1,8
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 94 1,8 2
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 152 2,9 3
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 25 0,5 0,6
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 99 1,9 2,1
C05 Zhoubný novotvar patra 48 0,9 1
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 43 0,8 0,9
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 56 1,1 1,4
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 18 0,3 0,4
C00–C08 ZN dutiny ústní 600 11,6 13,2
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 270 5,2 5,5
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 68 1,3 1,3
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 50 1 1
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 20 0,4 0,4
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 88 1,7 1,8
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 8 0,2 0,2
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 454 8,8 9,2
C15 Zhoubný novotvar jícnu 517 10 11,2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 841 16,3 20,8
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 108 2,1 2,5
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 2 794 54,1 68,5
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 512 9,9 12,1
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 1 549 30 35,4
C18–C21 ZN kolorekta 4 855 93,9 115,9
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 56 1,1 1,3
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 624 12,1 14,9
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 135 2,6 3,5
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 210 4,1 5,5
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 345 6,7 8,9
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 1 105 21,4 26,5
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 32 0,6 0,9
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 17 0,3 0,4
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 32 0,6 0,7
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 453 8,8 9,6
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 4 0,1 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 4 168 80,6 97,4
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 4 172 80,7 97,4
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 10 0,2 0,2
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 51 1 1,1
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 4 0,1 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 15 0,3 0,3
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 22 0,4 0,5
C43 Zhoubný melanom kůže 1 222 23,6 28,2
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 2 132 41,2 54,1
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 13 252 256,4 360,8
C45 Mezoteliom – mesothelioma 30 0,6 0,8
C46 Kaposiho sarkom 9 0,2 0,2
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 6 0,1 0,2
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 45 0,9 1
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 156 3 3,5
C50 Zhoubný novotvar prsu 59 1,1 1,3
C60 Zhoubný novotvar pyje 101 2 2,4
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 6 584 127,4 152,2
C62 Zhoubný novotvar varlete 472 9,1 8,3
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 8 0,2 0,2
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 2 022 39,1 44,6
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 104 2 2,6
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 54 1 1,4
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 1 607 31,1 40,5
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 11 0,2 0,3
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 39 0,8 0,9
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 7 0,1 0,1
C71 Zhoubný novotvar mozku 394 7,6 8,3
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 9 0,2 0,2
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 235 4,5 4,8
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 13 0,3 0,3
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 5 0,1 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 48 0,9 1,1
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 72 1,4 1,7
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 169 3,3 4,4
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 109 2,1 2,8
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 336 6,5 8,2
C81 Hodgkinův lymfom 165 3,2 3,2
C82 Folikulární lymfom 107 2,1 2,2
C83 Non–folikulární lymfom 393 7,6 9,3
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 60 1,2 1,3
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 188 3,6 4,4
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 748 14,5 17,2
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 2 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 22 0,4 0,5
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 278 5,4 6,6
C91 Lymfoidní leukemie 407 7,9 9,9
C92 Myeloidní leukemie 269 5,2 6
C93 Monocytická leukemie 12 0,2 0,3
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 14 0,3 0,4
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 18 0,3 0,5
C91–C95 Leukémie 720 13,9 17
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 16 0,3 0,4
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 1 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 43 493 841,4 1 063,1
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 30 241 585 702,4
Ženy
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 48 0,9 0,8
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 24 0,4 0,4
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 62 1,2 1,1
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 23 0,4 0,4
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 30 0,6 0,5
C05 Zhoubný novotvar patra 21 0,4 0,4
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 33 0,6 0,6
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 42 0,8 0,8
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 10 0,2 0,2
C00–C08 ZN dutiny ústní 293 5,5 5,3
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 95 1,8 1,7
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 20 0,4 0,4
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 19 0,4 0,3
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 8 0,1 0,1
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 17 0,3 0,3
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 140 2,6 2,5
C15 Zhoubný novotvar jícnu 120 2,2 2,2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 613 11,4 11,2
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 78 1,5 1,4
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 2 136 39,9 38,6
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 352 6,6 6,4
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 817 15,3 14,8
C18–C21 ZN kolorekta 3 305 61,7 59,7
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 108 2 1,9
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 282 5,3 5,1
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 299 5,6 5,4
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 158 3 2,8
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 457 8,5 8,2
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 1 086 20,3 19,7
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 35 0,7 0,7
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 21 0,4 0,4
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 18 0,3 0,3
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 69 1,3 1,3
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 6 0,1 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 2 084 38,9 37,1
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 2 090 39 37,2
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 8 0,1 0,2
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 33 0,6 0,6
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 7 0,1 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 22 0,4 0,4
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 21 0,4 0,4
C43 Zhoubný melanom kůže 1 187 22,2 21,5
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 2 175 40,6 39,6
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 12 034 224,7 219,6
C45 Mezoteliom – mesothelioma 21 0,4 0,4
C46 Kaposiho sarkom 1 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 4 0,1 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 60 1,1 1,1
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 151 2,8 2,8
C50 Zhoubný novotvar prsu 7 008 130,9 126,5
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 7 606 142 137,4
C51 Zhoubný novotvar vulvy 223 4,2 4,1
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 63 1,2 1,2
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 823 15,4 14,7
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 2 867 53,5 50,8
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 1 892 35,3 33,9
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 42 0,8 0,8
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 1 007 18,8 18,1
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 102 1,9 1,8
C58 Zhoubný novotvar placenty 2 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1 139 21,3 20,6
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 77 1,4 1,4
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 38 0,7 0,7
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 579 10,8 10,4
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 4 0,1 0,1
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 27 0,5 0,5
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 18 0,3 0,3
C71 Zhoubný novotvar mozku 351 6,6 6,4
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 4 0,1 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 883 16,5 16
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 14 0,3 0,3
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 5 0,1 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 78 1,5 1,4
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 39 0,7 0,7
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 197 3,7 3,5
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 77 1,4 1,4
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 345 6,4 6,2
C81 Hodgkinův lymfom 122 2,3 2,2
C82 Folikulární lymfom 153 2,9 2,7
C83 Non–folikulární lymfom 399 7,5 7,2
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 58 1,1 1,1
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 136 2,5 2,5
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 746 13,9 13,5
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 3 0,1 0,1
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 12 0,2 0,2
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 255 4,8 4,7
C91 Lymfoidní leukemie 271 5,1 5
C92 Myeloidní leukemie 221 4,1 4
C93 Monocytická leukemie 5 0,1 0,1
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 18 0,3 0,3
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 24 0,4 0,5
C91–C95 Leukémie 539 10,1 9,8
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 13 0,2 0,2
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 2 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 39 012 728,4 706,4
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 26 978 503,7 486,8
Celkem
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 113 1,1 1,2
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 118 1,1 1,1
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 214 2 2
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 48 0,5 0,5
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 129 1,2 1,3
C05 Zhoubný novotvar patra 69 0,7 0,7
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 76 0,7 0,7
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 98 0,9 1
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 28 0,3 0,3
C00–C08 ZN dutiny ústní 893 8,5 8,8
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 365 3,5 3,5
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 88 0,8 0,8
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 69 0,7 0,6
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 28 0,3 0,3
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 105 1 1
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 8 0,1 0,1
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 594 5,6 5,6
C15 Zhoubný novotvar jícnu 637 6,1 6,2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 1 454 13,8 15,1
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 186 1,8 1,9
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 4 930 46,8 50,9
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 864 8,2 8,8
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 2 366 22,5 23,7
C18–C21 ZN kolorekta 8 160 77,5 83,4
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 164 1,6 1,6
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 906 8,6 9,3
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 434 4,1 4,6
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 368 3,5 3,9
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 802 7,6 8,4
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 2 191 20,8 22,7
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 67 0,6 0,8
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 38 0,4 0,4
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 50 0,5 0,5
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 522 5 5
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 10 0,1 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 6 252 59,4 62,4
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 6 262 59,5 62,5
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 18 0,2 0,2
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 84 0,8 0,8
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 11 0,1 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 37 0,4 0,4
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 43 0,4 0,4
C43 Zhoubný melanom kůže 2 409 22,9 23,7
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 4 307 40,9 44,7
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 25 286 240,3 270,7
C45 Mezoteliom – mesothelioma 51 0,5 0,5
C46 Kaposiho sarkom 10 0,1 0,1
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 10 0,1 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 105 1 1,1
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 307 2,9 3,1
C50 Zhoubný novotvar prsu 7 067 67,1 69,9
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 7 667 72,8 75,7
*C51 Zhoubný novotvar vulvy 223 4,2 4,1
*C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 63 1,2 1,2
*C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 823 15,4 14,7
*C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 2 867 53,5 50,8
*C54 Zhoubný novotvar těla děložního 1 892 35,3 33,9
*C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 42 0,8 0,8
*C56 Zhoubný novotvar vaječníku 1 007 18,8 18,1
*C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 102 1,9 1,8
*C58 Zhoubný novotvar placenty 2 0 0
*C60 Zhoubný novotvar pyje 101 2 2,4
*C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 6 584 127,4 152,2
*C62 Zhoubný novotvar varlete 472 9,1 8,3
*C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 8 0,2 0,2
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 3 161 30 31,3
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 181 1,7 1,9
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 92 0,9 1
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 2 186 20,8 22,7
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 15 0,1 0,2
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 66 0,6 0,7
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 25 0,2 0,3
C71 Zhoubný novotvar mozku 745 7,1 7,3
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 13 0,1 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 1 118 10,6 10,5
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 27 0,3 0,3
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 10 0,1 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 126 1,2 1,4
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 111 1,1 1,1
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 366 3,5 3,9
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 186 1,8 2
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 681 6,5 7,1
C81 Hodgkinův lymfom 287 2,7 2,7
C82 Folikulární lymfom 260 2,5 2,5
C83 Non–folikulární lymfom 792 7,5 8,1
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 118 1,1 1,2
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 324 3,1 3,3
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 1 494 14,2 15,1
C86 Lymfom z T/NK–buněk, jiné určené typy 5 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 34 0,3 0,3
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 533 5,1 5,5
C91 Lymfoidní leukemie 678 6,4 7
C92 Myeloidní leukemie 490 4,7 4,9
C93 Monocytická leukemie 17 0,2 0,2
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 32 0,3 0,4
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 42 0,4 0,5
C91–C95 Leukémie 1 259 12 12,9
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 29 0,3 0,3
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 3 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 82 505 783,9 844,1
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 57 219 543,7 573,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru