2.1.1 Incidence novotvarů podle diagnóz

Muži
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 61 1,2 1,5
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 104 2 2,1
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 162 3,1 3,2
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 32 0,6 0,6
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 97 1,9 1,9
C05 Zhoubný novotvar patra 46 0,9 0,9
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 56 1,1 1,2
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 50 1 1,2
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 18 0,3 0,4
C00–C08 ZN dutiny ústní 626 12,1 13,2
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 285 5,5 5,9
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 71 1,4 1,4
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 30 0,6 0,6
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 38 0,7 0,8
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 106 2 2,1
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 5 0,1 0,1
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 505 9,7 10,2
C15 Zhoubný novotvar jícnu 544 10,5 11,8
C16 Zhoubný novotvar žaludku 808 15,6 19,2
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 118 2,3 2,6
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 2 728 52,7 65,3
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 549 10,6 12,3
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 1 445 27,9 32,1
C18–C21 ZN kolorekta 4 722 91,2 109,7
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 61 1,2 1,4
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 610 11,8 14,3
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 137 2,6 3,7
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 190 3,7 4,8
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 327 6,3 8,4
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 1 115 21,5 26,1
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 26 0,5 0,7
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 27 0,5 0,6
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 15 0,3 0,3
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 481 9,3 10
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 5 0,1 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 4 264 82,3 97,5
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 4 269 82,4 97,6
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 7 0,1 0,1
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 50 1 1,1
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 9 0,2 0,3
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 22 0,4 0,5
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 23 0,4 0,5
C43 Zhoubný melanom kůže 1 381 26,7 31,1
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 2 403 46,4 59,7
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 14 602 281,9 386,1
C45 Mezoteliom – mesothelioma 40 0,8 1
C46 Kaposiho sarkom 14 0,3 0,3
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 6 0,1 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 41 0,8 0,9
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 175 3,4 3,9
C50 Zhoubný novotvar prsu 73 1,4 1,7
C60 Zhoubný novotvar pyje 126 2,4 3
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 7 049 136,1 159,5
C62 Zhoubný novotvar varlete 527 10,2 9,2
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 10 0,2 0,3
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1 962 37,9 43,1
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 101 1,9 2,5
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 53 1 1,2
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 1 613 31,1 39,8
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 10 0,2 0,2
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 39 0,8 0,8
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 8 0,2 0,3
C71 Zhoubný novotvar mozku 455 8,8 9,8
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 7 0,1 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 242 4,7 4,8
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 14 0,3 0,4
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 7 0,1 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 62 1,2 1,6
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 76 1,5 1,6
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 187 3,6 4,9
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 114 2,2 2,5
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 391 7,5 9,9
C81 Hodgkinův lymfom 161 3,1 3,2
C82 Folikulární lymfom 104 2 2,3
C83 Non–folikulární lymfom 436 8,4 10,1
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 65 1,3 1,5
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 165 3,2 3,8
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 770 14,9 17,7
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 3 0,1 0,1
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 24 0,5 0,6
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 309 6 7,2
C91 Lymfoidní leukemie 468 9 11,1
C92 Myeloidní leukemie 243 4,7 5,5
C93 Monocytická leukemie 21 0,4 0,5
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 21 0,4 0,7
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 21 0,4 0,6
C91–C95 Leukémie 774 14,9 18,4
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 16 0,3 0,3
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 1 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 45 838 884,9 1 097,8
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 31 236 603 711,7
Ženy
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 32 0,6 0,6
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 38 0,7 0,7
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 82 1,5 1,4
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 22 0,4 0,4
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 26 0,5 0,5
C05 Zhoubný novotvar patra 26 0,5 0,5
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 36 0,7 0,6
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 33 0,6 0,6
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 12 0,2 0,2
C00–C08 ZN dutiny ústní 307 5,7 5,5
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 94 1,8 1,7
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 23 0,4 0,4
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 16 0,3 0,3
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 3 0,1 0,1
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 13 0,2 0,2
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 2 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 135 2,5 2,4
C15 Zhoubný novotvar jícnu 124 2,3 2,2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 571 10,6 10,4
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 82 1,5 1,5
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 2 072 38,6 37,4
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 339 6,3 6,1
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 739 13,8 13,3
C18–C21 ZN kolorekta 3 150 58,7 56,7
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 120 2,2 2,1
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 324 6 5,7
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 290 5,4 5,2
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 199 3,7 3,6
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 489 9,1 8,8
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 1 058 19,7 18,9
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 32 0,6 0,6
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 13 0,2 0,2
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 18 0,3 0,3
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 61 1,1 1,1
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 3 0,1 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 2 212 41,2 38,6
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 2 215 41,3 38,7
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 8 0,1 0,1
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 25 0,5 0,4
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 3 0,1 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 18 0,3 0,3
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 35 0,7 0,6
C43 Zhoubný melanom kůže 1 194 22,3 21,4
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 2 261 42,2 40,8
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 12 790 238,5 230
C45 Mezoteliom – mesothelioma 15 0,3 0,3
C46 Kaposiho sarkom 3 0,1 0,1
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 3 0,1 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 66 1,2 1,2
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 139 2,6 2,5
C50 Zhoubný novotvar prsu 7 102 132,4 127
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 7 719 143,9 138
C51 Zhoubný novotvar vulvy 228 4,3 4,1
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 55 1 1
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 871 16,2 15,5
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 2 948 55 52,7
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 1 948 36,3 34,9
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 48 0,9 0,9
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 1 023 19,1 18,3
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 97 1,8 1,8
C58 Zhoubný novotvar placenty 6 0,1 0,1
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1 026 19,1 18,3
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 76 1,4 1,4
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 34 0,6 0,6
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 545 10,2 9,7
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 6 0,1 0,1
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 48 0,9 0,9
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 6 0,1 0,1
C71 Zhoubný novotvar mozku 327 6,1 5,9
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 7 0,1 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 901 16,8 16,2
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 9 0,2 0,2
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 2 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 78 1,5 1,4
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 54 1 1
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 200 3,7 3,5
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 86 1,6 1,5
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 359 6,7 6,5
C81 Hodgkinův lymfom 116 2,2 2,1
C82 Folikulární lymfom 154 2,9 2,7
C83 Non–folikulární lymfom 409 7,6 7,3
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 45 0,8 0,8
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 148 2,8 2,7
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 756 14,1 13,5
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 1 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 17 0,3 0,3
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 274 5,1 4,8
C91 Lymfoidní leukemie 282 5,3 5,1
C92 Myeloidní leukemie 240 4,5 4,3
C93 Monocytická leukemie 12 0,2 0,2
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 22 0,4 0,4
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 23 0,4 0,4
C91–C95 Leukémie 579 10,8 10,4
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 11 0,2 0,2
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 2 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 39 912 744,3 715
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 27 122 505,8 485
Celkem
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 93 0,9 1
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 142 1,3 1,4
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 244 2,3 2,3
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 54 0,5 0,5
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 123 1,2 1,1
C05 Zhoubný novotvar patra 72 0,7 0,7
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 92 0,9 0,9
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 83 0,8 0,8
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 30 0,3 0,3
C00–C08 ZN dutiny ústní 933 8,8 9
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 379 3,6 3,6
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 94 0,9 0,9
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 46 0,4 0,5
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 41 0,4 0,4
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 119 1,1 1,1
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 7 0,1 0,1
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 640 6,1 6,1
C15 Zhoubný novotvar jícnu 668 6,3 6,5
C16 Zhoubný novotvar žaludku 1 379 13,1 14,1
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 200 1,9 2
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 4 800 45,5 49
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 888 8,4 8,8
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 2 184 20,7 21,6
C18–C21 ZN kolorekta 7 872 74,7 79,4
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 181 1,7 1,8
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 934 8,9 9,4
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 427 4,1 4,5
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 389 3,7 4
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 816 7,7 8,6
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 2 173 20,6 22,1
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 58 0,6 0,6
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 40 0,4 0,4
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 33 0,3 0,3
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 542 5,1 5,1
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 8 0,1 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 6 476 61,4 63,4
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 6 484 61,5 63,5
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 15 0,1 0,1
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 75 0,7 0,7
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 12 0,1 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 40 0,4 0,4
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 58 0,6 0,6
C43 Zhoubný melanom kůže 2 575 24,4 25,2
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 4 664 44,2 48
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 27 392 259,8 287,9
C45 Mezoteliom – mesothelioma 55 0,5 0,6
C46 Kaposiho sarkom 17 0,2 0,2
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 9 0,1 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 107 1 1,1
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 314 3 3,1
C50 Zhoubný novotvar prsu 7 175 68,1 70
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 7 794 73,9 75,9
*C51 Zhoubný novotvar vulvy 228 4,3 4,1
*C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 55 1 1
*C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 871 16,2 15,5
*C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 2 948 55 52,7
*C54 Zhoubný novotvar těla děložního 1 948 36,3 34,9
*C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 48 0,9 0,9
*C56 Zhoubný novotvar vaječníku 1 023 19,1 18,3
*C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 97 1,8 1,8
*C58 Zhoubný novotvar placenty 6 0,1 0,1
*C60 Zhoubný novotvar pyje 126 2,4 3
*C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 7 049 136,1 159,5
*C62 Zhoubný novotvar varlete 527 10,2 9,2
*C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 10 0,2 0,3
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 2 988 28,3 29,4
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 177 1,7 1,8
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 87 0,8 0,9
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 2 158 20,5 22,1
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 16 0,2 0,2
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 87 0,8 0,8
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 14 0,1 0,2
C71 Zhoubný novotvar mozku 782 7,4 7,6
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 14 0,1 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 1 143 10,8 10,6
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 23 0,2 0,2
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 9 0,1 0,1
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 140 1,3 1,5
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 130 1,2 1,3
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 387 3,7 4
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 200 1,9 2
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 750 7,1 7,9
C81 Hodgkinův lymfom 277 2,6 2,6
C82 Folikulární lymfom 258 2,4 2,4
C83 Non–folikulární lymfom 845 8 8,5
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 110 1 1,1
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 313 3 3,2
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 1 526 14,5 15,1
C86 Lymfom z T/NK–buněk, jiné určené typy 4 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 41 0,4 0,4
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 583 5,5 5,8
C91 Lymfoidní leukemie 750 7,1 7,6
C92 Myeloidní leukemie 483 4,6 4,8
C93 Monocytická leukemie 33 0,3 0,3
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 43 0,4 0,5
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 44 0,4 0,5
C91–C95 Leukémie 1 353 12,8 13,7
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 27 0,3 0,3
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 3 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 85 750 813,3 864,6
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 58 358 553,5 576,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)