Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Kraj expozice rizikovému faktoru
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 2 21 33 22 1 10 6 11 14 2 15 9 3 151 301 30
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 1 18 9 15 1 3 0 10 6 4 10 1 0 91 169 2
IV. Nemoci z povolání kožní 1 3 10 14 2 3 3 3 16 5 8 6 7 5 86 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 3 1 2 2 0 6 0 2 4 2 3 2 2 1 44 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 7 44 54 53 4 22 9 29 40 13 36 19 12 249 606 33
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 5 10 28 26 3 8 7 5 4 6 14 27 12 91 246 24
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 3 7 11 1 2 0 2 3 1 8 0 0 7 45 0
IV. Nemoci z povolání kožní 4 1 8 7 2 3 1 7 3 3 3 5 3 13 63 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 2 3 0 14 0 5 1 4 4 1 15 1 4 19 73 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 11 17 43 58 6 18 9 18 14 11 40 33 19 132 429 24
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 6 1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 7 31 61 48 4 18 13 16 18 8 29 36 15 242 547 54
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 1 21 16 26 2 5 0 12 9 5 18 1 0 98 214 2
IV. Nemoci z povolání kožní 5 4 18 21 4 6 4 10 19 8 11 11 10 18 149 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 5 4 2 16 0 11 1 6 8 3 18 3 6 20 117 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Nemoci z povolání celkem 18 61 97 111 10 40 18 47 54 24 76 52 31 381 1 035 57
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Kraj expozice rizikovému faktoru
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,3 9,6 28,3 18,9 2,4 7,6 7,7 11,1 14 2,1 6,1 7,8 2,6 61,1 13,1 1,3
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,2 8,2 7,7 12,9 2,4 2,3 0 10,1 6 4,3 4,1 0,9 0 36,8 7,3 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 0,2 1,4 8,6 12 4,7 2,3 3,9 3 16 5,3 3,3 5,2 6,1 2 3,7 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,5 0,5 1,7 1,7 0 4,6 0 2 4 2,1 1,2 1,7 1,7 0,4 1,9 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 1,2 20 46,3 45,6 9,5 16,7 11,6 29,3 39,9 13,9 14,7 16,4 10,4 100,8 26,3 1,4
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,8 5 25,9 25,2 6,7 5,5 9,8 5,6 4,3 7,4 6,1 24,1 11,8 42,8 11,2 1,1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1,5 6,5 10,7 2,2 1,4 0 2,2 3,2 1,2 3,5 0 0 3,3 2 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0,7 0,5 7,4 6,8 4,5 2 1,4 7,8 3,2 3,7 1,3 4,5 3 6,1 2,9 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,3 1,5 0 13,6 0 3,4 1,4 4,5 4,3 1,2 6,5 0,9 3,9 8,9 3,3 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 1,8 8,6 39,7 56,3 13,5 12,3 12,6 20,1 15,1 13,6 17,3 29,5 18,8 62 19,4 1,1
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,2 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,6 7,4 27,1 21,9 4,6 6,5 8,7 8,5 9,3 4,6 6,1 15,8 6,9 52,6 12,1 1,2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,1 5 7,1 11,9 2,3 1,8 0 6,4 4,7 2,9 3,8 0,4 0 21,3 4,7 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0,4 1 8 9,6 4,6 2,2 2,7 5,3 9,9 4,6 2,3 4,8 4,6 3,9 3,3 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,4 1 0,9 7,3 0 4 0,7 3,2 4,1 1,7 3,8 1,3 2,8 4,3 2,6 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru