Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název kraj Celkem
diagnózy diagnózy Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 924 1 832 1 076 820 273 615 339 946 1 061 981 2 034 771 676 1 285 13 633
A03 Shigelóza 21 7 3 2 3 8 0 3 1 1 13 0 1 29 92
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 194 342 112 34 36 141 280 187 175 354 206 257 40 258 2 616
A38 Spála - scarlatina 377 352 265 163 140 496 334 221 162 259 436 239 317 410 4 171
A69.2 Lymeská nemoc 163 493 384 133 108 237 197 155 180 328 364 300 432 269 3 743
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 33 36 64 35 12 39 10 4 19 43 31 35 16 33 410
B01 Varicella - plané neštovice 2 754 5 681 2 552 3 335 1 827 3 707 2 169 3 197 2 621 3 282 5 478 3 210 3 946 7 858 51 617
B15 Akutní hepatitida A 247 77 18 69 26 39 26 66 14 13 21 29 3 25 673
B16 Akutní hepatitida B 14 13 2 9 8 19 2 3 1 1 8 5 1 19 105
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 214 146 96 48 113 204 63 71 41 34 121 36 41 132 1 360
B26 Příušnice - parotitis epidemica 23 25 26 11 10 11 22 75 75 238 100 18 9 34 677
G00 Bakteriální meningitida NJ 16 8 7 7 2 9 4 5 3 5 18 7 8 23 122
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název kraj Celkem
diagnózy diagnózy Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 73,9 139,9 168,9 142,9 91 74,6 77,3 171,5 205,6 192,4 173,7 121,2 115,4 105,4 129,5
A03 Shigelóza 1,7 0,5 0,5 0,3 1 1 0 0,5 0,2 0,2 1,1 0 0,2 2,4 0,9
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 15,5 26,1 17,6 5,9 12 17,1 63,8 33,9 33,9 69,4 17,6 40,4 6,8 21,2 24,9
A38 Spála - scarlatina 30,1 26,9 41,6 28,4 46,7 60,1 76,1 40,1 31,4 50,8 37,2 37,6 54,1 33,6 39,6
A69.2 Lymeská nemoc 13 37,7 60,3 23,2 36 28,7 44,9 28,1 34,9 64,3 31,1 47,2 73,7 22,1 35,6
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 2,6 2,7 10 6,1 4 4,7 2,3 0,7 3,7 8,4 2,6 5,5 2,7 2,7 3,9
B01 Varicella - plané neštovice 220,1 433,9 400,7 581 609,2 449,4 494,3 579,5 507,8 643,5 467,9 504,6 673,6 644,2 490,4
B15 Akutní hepatitida A 19,7 5,9 2,8 12 8,7 4,7 5,9 12 2,7 2,5 1,8 4,6 0,5 2 6,4
B16 Akutní hepatitida B 1,1 1 0,3 1,6 2,7 2,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0,8 0,2 1,6 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 17,1 11,2 15,1 8,4 37,7 24,7 14,4 12,9 7,9 6,7 10,3 5,7 7 10,8 12,9
B26 Příušnice - parotitis epidemica 1,8 1,9 4,1 1,9 3,3 1,3 5 13,6 14,5 46,7 8,5 2,8 1,5 2,8 6,4
G00 Bakteriální meningitida NJ 1,3 0,6 1,1 1,2 0,7 1,1 0,9 0,9 0,6 1 1,5 1,1 1,4 1,9 1,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru