2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
TBC muži 73 36 7 38 11 29 19 10 19 12 26 15 8 28 331
dýchacího ženy 26 24 3 9 1 16 9 7 12 4 17 4 3 10 145
ústrojí celkem 99 60 10 47 12 45 28 17 31 16 43 19 11 38 476
TBC muži 4 2 0 0 1 1 1 5 0 1 2 3 1 2 23
jiná ženy 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 5 18
celkem 6 2 1 2 2 1 1 5 0 2 4 5 3 7 41
TBC muži 77 38 7 38 12 30 20 15 19 13 28 18 9 30 354
celkem ženy 28 24 4 11 2 16 9 7 12 5 19 6 5 15 163
celkem 105 62 11 49 14 46 29 22 31 18 47 24 14 45 517
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
TBC muži 11,8 5,5 2,2 13,3 7,5 7,1 8,8 3,7 7,4 4,7 4,5 4,8 2,8 4,7 6,4
dýchacího ženy 4 3,6 0,9 3,1 0,7 3,9 4 2,5 4,6 1,6 2,8 1,2 1 1,6 2,7
ústrojí celkem 7,8 4,5 1,6 8,1 4 5,5 6,4 3,1 6 3,1 3,7 3 1,9 3,1 4,5
TBC muži 0,6 0,3 0 0 0,7 0,2 0,5 1,8 0 0,4 0,3 1 0,3 0,3 0,4
jiná ženy 0,3 0 0,3 0,7 0,7 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 0,3
celkem 0,5 0,2 0,2 0,3 0,7 0,1 0,2 0,9 0 0,4 0,3 0,8 0,5 0,6 0,4
TBC muži 12,5 5,8 2,2 13,3 8,2 7,4 9,3 5,5 7,4 5,1 4,9 5,8 3,1 5,1 6,8
celkem ženy 4,3 3,6 1,2 3,8 1,3 3,9 4 2,5 4,6 2 3,2 1,9 1,7 2,4 3
celkem 8,2 4,7 1,7 8,5 4,7 5,6 6,6 4 6 3,5 4 3,8 2,4 3,7 4,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)