Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
TBC muži 66 51 10 11 7 18 11 18 20 14 27 22 18 34 327
dýchacího ženy 26 20 3 12 6 15 1 6 4 5 11 7 7 14 137
ústrojí celkem 92 71 13 23 13 33 12 24 24 19 38 29 25 48 464
TBC muži 2 2 1 2 0 3 1 2 3 1 1 1 1 3 23
jiná ženy 3 3 1 0 0 3 2 2 1 0 2 3 1 6 27
celkem 5 5 2 2 0 6 3 4 4 1 3 4 2 9 50
TBC muži 68 53 11 13 7 21 12 20 23 15 28 23 19 37 350
celkem ženy 29 23 4 12 6 18 3 8 5 5 13 10 8 20 164
celkem 97 76 15 25 13 39 15 28 28 20 41 33 27 57 514
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
TBC muži 10,9 7,9 3,2 3,9 4,7 4,4 5,1 6,6 7,8 5,5 4,7 7,1 6,3 5,7 6,3
dýchacího ženy 4 3 0,9 4,1 4 3,6 0,4 2,1 1,5 1,9 1,8 2,2 2,3 2,2 2,6
ústrojí celkem 7,4 5,4 2 4 4,3 4 2,7 4,3 4,7 3,7 3,2 4,6 4,3 3,9 4,4
TBC muži 0,3 0,3 0,3 0,7 0 0,7 0,5 0,7 1,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4
jiná ženy 0,5 0,5 0,3 0 0 0,7 0,9 0,7 0,4 0 0,3 0,9 0,3 1 0,5
celkem 0,4 0,4 0,3 0,3 0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,2 0,3 0,6 0,3 0,7 0,5
TBC muži 11,2 8,2 3,5 4,6 4,7 5,1 5,6 7,4 9 5,9 4,9 7,4 6,6 6,2 6,8
celkem ženy 4,5 3,5 1,2 4,1 4 4,3 1,3 2,9 1,9 1,9 2,2 3,1 2,7 3,2 3,1
celkem 7,8 5,8 2,4 4,4 4,3 4,7 3,4 5,1 5,4 3,9 3,5 5,2 4,6 4,7 4,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru