Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

Celoživotní prevalence
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=512) ženy (n=538) 15–34 let (n=313) 15 a více let (N=1 050)
Hazardní hry celkem (bez loterií) 56 19 47 37
Hazardní hry – EHZ, kasino 34 11 32 22
Kurzové sázky v sázkových kancelářích 46 11 35 28
On-line hazardní hry 25 4 23 14
Prevalence v posledních 12 měsících
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=512) ženy (n=538) 15–34 let (n=313) 15 a více let (N=1 050)
Hazardní hry celkem (bez loterií) 34 8 29 22
Hazardní hry – EHZ, kasino 10 2 13 6
Kurzové sázky v sázkových kancelářích 28 6 21 16
On-line hazardní hry 15 2 10 8
Prevalence v posledních 30 dnech
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=512) ženy (n=538) 15–34 let (n=313) 15 a více let (N=1 050)
Hazardní hry celkem (bez loterií) 15 2 10 8
Hazardní hry – EHZ, kasino 3 1 3 2
Kurzové sázky v sázkových kancelářích 13 2 8 7
On-line hazardní hry 5 1 4 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru