Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Počet případů hospitalizace - absolutně
Pohlaví Kraj Celkem věk
do 14 let 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Muži Hl.m.Praha 147 0 8 4 22 17 26 15 8 14 13 10 4 2 0 0 4
Středočeský 118 5 14 12 11 21 11 10 13 2 6 2 6 0 2 0 3
Jihočeský 124 2 13 25 12 9 20 3 6 12 6 2 5 4 1 2 2
Plzeňský 101 2 5 9 20 9 13 14 7 5 5 4 2 2 0 3 1
Karlovarský 62 0 6 9 9 7 9 7 5 3 4 2 0 0 0 1 0
Ústecký 194 1 27 21 16 15 22 30 16 13 15 9 3 0 2 3 1
Liberecký 147 9 11 13 11 8 35 11 12 14 9 4 6 1 2 0 1
Královéhradecký 97 3 17 11 7 11 9 13 6 6 4 2 1 1 3 0 3
Pardubický 62 2 13 8 5 7 7 1 2 2 6 4 0 0 4 1 0
Vysočina 46 1 9 4 7 5 5 6 0 0 4 2 2 1 0 0 0
Jihomoravský 153 5 17 11 11 14 19 14 16 8 9 7 12 2 2 4 2
Olomoucký 68 6 5 4 6 9 3 9 8 2 3 3 2 5 0 1 2
Zlínský 87 4 5 11 9 5 7 15 7 5 6 5 3 2 2 1 0
Moravskoslezský 227 7 17 26 25 22 31 19 21 18 14 12 3 1 4 2 5
Mimo území ČR 22 0 2 2 3 2 4 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0
Bezdomovci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 655 47 169 170 174 161 221 169 132 105 104 68 50 21 22 18 24
Ženy Hl.m.Praha 189 7 19 22 14 13 16 23 9 9 13 10 7 6 6 5 10
Středočeský 170 14 28 20 9 14 14 15 16 4 11 3 3 7 3 7 2
Jihočeský 174 5 12 17 8 11 15 23 15 23 8 5 6 5 7 6 8
Plzeňský 154 9 24 10 10 9 12 10 17 8 19 5 3 0 6 2 10
Karlovarský 86 6 9 9 6 8 12 10 6 3 8 2 3 2 0 1 1
Ústecký 224 12 38 22 9 13 21 23 17 13 12 21 8 4 6 3 2
Liberecký 171 9 28 17 17 7 19 17 13 11 7 7 2 2 2 4 9
Královéhradecký 129 4 17 10 8 6 11 13 13 11 5 11 3 9 3 4 1
Pardubický 86 12 15 4 10 8 3 9 7 3 4 4 1 2 1 2 1
Vysočina 84 2 13 10 7 6 11 10 6 2 6 1 4 1 1 2 2
Jihomoravský 219 20 56 16 14 13 10 12 25 10 11 9 8 5 2 2 6
Olomoucký 139 8 21 18 7 9 16 18 14 7 4 3 5 4 1 1 3
Zlínský 98 5 10 4 7 9 9 10 7 9 4 3 9 7 0 2 3
Moravskoslezský 256 19 46 28 22 14 18 27 22 15 14 11 10 7 1 1 1
Mimo území ČR 20 2 3 2 4 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Bezdomovci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 200 134 339 209 152 141 189 220 189 131 128 95 72 61 39 42 59
Celkem Hl.m.Praha 336 7 27 26 36 30 42 38 17 23 26 20 11 8 6 5 14
Středočeský 288 19 42 32 20 35 25 25 29 6 17 5 9 7 5 7 5
Jihočeský 298 7 25 42 20 20 35 26 21 35 14 7 11 9 8 8 10
Plzeňský 255 11 29 19 30 18 25 24 24 13 24 9 5 2 6 5 11
Karlovarský 148 6 15 18 15 15 21 17 11 6 12 4 3 2 0 2 1
Ústecký 418 13 65 43 25 28 43 53 33 26 27 30 11 4 8 6 3
Liberecký 318 18 39 30 28 15 54 28 25 25 16 11 8 3 4 4 10
Královéhradecký 226 7 34 21 15 17 20 26 19 17 9 13 4 10 6 4 4
Pardubický 148 14 28 12 15 15 10 10 9 5 10 8 1 2 5 3 1
Vysočina 130 3 22 14 14 11 16 16 6 2 10 3 6 2 1 2 2
Jihomoravský 372 25 73 27 25 27 29 26 41 18 20 16 20 7 4 6 8
Olomoucký 207 14 26 22 13 18 19 27 22 9 7 6 7 9 1 2 5
Zlínský 185 9 15 15 16 14 16 25 14 14 10 8 12 9 2 3 3
Moravskoslezský 483 26 63 54 47 36 49 46 43 33 28 23 13 8 5 3 6
Mimo území ČR 42 2 5 4 7 3 6 2 7 3 2 0 1 0 0 0 0
Bezdomovci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 855 181 508 379 326 302 410 389 321 236 232 163 122 82 61 60 83
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Pohlaví Kraj Celkem věk
do 14 let 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Muži Hl.m.Praha 24,2 0 35,5 12,1 48,9 31,2 41 29,7 19,4 37,9 36 26,2 11,2 8,2 0 0 50,1
Středočeský 18,3 4,5 47,2 31,7 26,5 43,2 17,4 18,1 29,3 5,1 14,7 4,7 15,8 0 14,4 0 51,7
Jihočeský 39,5 4 86 125 56,8 39,6 73,3 12,3 28,3 59 26,8 9 26 32,4 13,3 36,3 63,7
Plzeňský 35,6 4,6 39,2 52,5 102,3 41,5 50,7 61,3 35,8 27,5 25,8 20,1 11,4 16,9 0 60,6 35,3
Karlovarský 41,9 0 83,3 94,6 86,8 67,2 70,5 58,2 47,3 30,2 39 18,8 0 0 0 45 0
Ústecký 47,5 1,5 134,9 79,6 56,2 50,1 59,8 88,9 56,6 50,2 56,2 31,7 11,8 0 23,3 56 34,8
Liberecký 68,3 25,6 104,3 94,1 74,5 50,4 177,3 62,4 83,6 106,7 66,1 26,3 43,8 12,3 43,3 0 51,3
Královéhradecký 35,8 7,1 126,9 63,9 38,5 57,7 37,7 60,3 32,9 35,7 21,9 10,4 5,9 9,1 44,1 0 99,2
Pardubický 24,3 5 102 48 28,2 37,3 30,4 5 12 12,6 35,1 22,9 0 0 64,6 21,9 0
Vysočina 18,2 2,6 69,6 23,4 39,7 27 23,1 30,6 0 0 22,6 12 13,6 10,1 0 0 0
Jihomoravský 26,7 5,6 65,2 30,6 27,1 30,7 35,8 30,8 40,6 21,8 23,7 18,8 36,8 8,6 14,4 41,6 32,2
Olomoucký 21,9 12,4 33,6 19,7 28 39,4 10,6 36,7 37,7 9,9 14,2 14,1 11,1 40,6 0 19,1 62,4
Zlínský 30,4 9,2 36 58,7 44,7 23,6 27,8 65,7 35,2 25,6 30 26 18,6 17,8 27,7 20,6 0
Moravskoslezský 38 7,6 57,1 64,4 58,1 50,8 60,5 40 48,2 43,5 34,5 30 9,1 4,1 28,3 23,1 102,7
Mimo území ČR x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bezdomovci x x x x x x x x x x x x x x x x x
Celkem 32 5,8 70 52,4 48,4 41 46,5 40,4 37,1 31,7 30,4 19,5 16,4 10,4 18,1 21,3 46,9
Ženy Hl.m.Praha 29,3 8 86,2 65,7 31,6 24,4 26,4 48,4 22,3 23,8 32,7 22,7 15,7 18,9 28,8 26,1 55,5
Středočeský 25,6 13,2 99,5 55,3 22,3 29,1 22,8 29,2 38,4 10,6 26,5 6,6 7 23,4 14,3 40 14,3
Jihočeský 53,9 10,7 84 89,2 39,7 51,2 56,8 96,4 73,3 114,8 36,2 21,7 27,9 32,1 60,7 64,3 108,5
Plzeňský 53,1 21,7 199,3 61,3 53,8 45,1 49,3 46,9 93 45,2 97,1 24,2 15,1 0 58,2 23,5 155
Karlovarský 56,6 27,8 132,6 100,8 62,1 83 96,9 87,5 59,6 31,3 76,9 17,5 29 26,7 0 27,2 33,3
Ústecký 53,8 19,1 197,2 89,4 34,6 47,6 61,5 72,6 63,4 52,8 43,8 67,2 27,3 20,1 45,7 30,3 24,3
Liberecký 76,5 27 278,2 129,6 121,2 46,6 101,7 100,9 93 84,1 49,1 41,6 12,7 18,9 28,6 68,6 172,9
Královéhradecký 46 10 138,1 60,9 46,6 33,9 48,9 63,4 74,6 66,1 26,8 52,8 15,1 62,3 29,7 46,4 13,8
Pardubický 32,9 31,6 125,6 25,6 60,1 46,9 14 47,3 43 19,1 23 21,4 5,8 15,8 10,6 24,9 16,2
Vysočina 32,7 5,4 107 62,2 42,9 36,2 54,7 54 36,6 12,4 35 5,8 24 7,9 10,2 25,3 31,9
Jihomoravský 36,6 23,5 223,7 46,5 36,3 30,1 19,9 27,8 67,2 28 27,9 21,9 20,3 16,5 9,4 11,2 37,4
Olomoucký 42,7 17,3 147,4 92,5 34 41,7 60,4 76,6 68,9 35,2 18,2 12,9 22,8 24,3 8,5 10,3 37,5
Zlínský 32,8 12,2 75,7 22,2 37,3 46,6 37,8 46,6 36,5 46,9 19,7 14,1 46,2 45,9 0 20,7 40,2
Moravskoslezský 41,1 21,7 162,1 72,6 54,5 35,4 37,4 59,6 53 37,4 32,9 24,5 24,5 21,1 4,7 6 7,2
Mimo území ČR x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bezdomovci x x x x x x x x x x x x x x x x x
Celkem 41,1 17,3 147,5 67,4 44,5 38,1 41,9 55,6 55,6 40,4 36,3 25 20 23,1 21,1 27,6 46,4
Celkem Hl.m.Praha 26,9 3,9 60,5 39,1 40,3 27,8 33,9 38,7 20,9 30,7 34,3 24,3 13,7 14,3 17,2 16,6 53,8
Středočeský 22 8,7 72,7 43,2 24,4 36,2 20,1 23,5 33,7 7,7 20,6 5,7 11,1 13,1 14,4 25,8 25,3
Jihočeský 46,8 7,3 85 107,5 48,5 45,2 65,2 53,9 50,4 86,7 31,5 15,5 27 32,3 41,9 53,9 95,1
Plzeňský 44,4 13 117 56,8 78,7 43,3 50 54,4 63,5 36,2 61,7 22,2 13,4 7,6 34,2 37,1 118,5
Karlovarský 49,4 13,5 107,2 97,6 74,9 74,8 83,5 72,5 53,3 30,7 58,1 18,1 15,6 15,1 0 33,9 24,1
Ústecký 50,7 10,1 165,5 84,3 45,9 48,9 60,6 81 59,9 51,5 49,9 50,3 20,1 11,4 36,8 39,3 27
Liberecký 72,5 26,3 189,3 111,4 97,3 48,6 140,5 81,2 88,2 95,5 57,4 34,3 27,2 16,1 34,5 44,3 139,8
Královéhradecký 41 8,5 132,2 62,4 42,5 46,2 43,1 61,8 53,3 50,9 24,3 32,5 10,9 39,2 35,5 29,1 39
Pardubický 28,7 17,9 113,4 37,2 43,7 41,8 22,5 25,5 27,3 15,8 29 22,1 3,1 8,9 32 23,8 11,3
Vysočina 25,5 4 87,7 42,2 41,2 31,4 38,3 42 17,8 6,1 28,7 8,8 19,1 8,9 6,1 16,1 22,6
Jihomoravský 31,8 14,3 142,8 38,4 31,6 30,4 28,1 29,3 53,5 24,9 25,9 20,4 27,8 13,1 11,4 21,8 36
Olomoucký 32,5 14,8 89,3 55,3 31 40,5 34,7 56,2 53 22,4 16,2 13,5 17,5 31,3 5,2 13,4 44,6
Zlínský 31,6 10,6 55,3 40,8 41,1 34,5 32,7 56,4 35,9 36,2 24,8 19,7 33,7 34 10,5 20,7 29
Moravskoslezský 39,6 14,5 108,3 68,4 56,4 43,4 49,3 49,5 50,5 40,5 33,7 27,1 17,7 13,9 14,2 11,9 32
Mimo území ČR x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bezdomovci x x x x x x x x x x x x x x x x x
Celkem 36,6 11,4 107,8 59,7 46,5 39,6 44,3 47,8 46,1 36 33,4 22,4 18,4 17,5 19,9 25,3 46,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru