Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění
Druh léčby DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
0-14 let 15-19 let 20 let a více
jen dietou 0 0 0 84 573 3 053
PAD - deriváty sulfonylmočoviny 37 0 2 482 177 845 2 330
PAD - metformin 61 9 4 106 481 479 3 951
PAD - glinidy 0 2 386 18 292 372
PAD - glitazony 0 0 381 19 211 227
PAD - akarbóza 0 0 162 4 756 104
PAD - inhibitory DPP-IV 0 0 590 84 000 381
inkretinová mimetika 0 0 379 13 393 81
inzulin - konvenčně 16 8 5 547 67 321 1 744
inzulin - intenzifikovaně 662 679 39 832 93 380 3 144
inzulin - pumpou 249 309 5 053 931 44

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru