Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, muži
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 156 160 5 925 48 988 864 56 093
Středočeský kraj 35 20 2 482 38 124 1 053 41 714
Jihočeský kraj 47 38 1 696 25 078 366 27 225
Plzeňský kraj 5 12 1 791 22 141 390 24 339
Karlovarský kraj 24 18 646 10 919 255 11 862
Ústecký kraj 90 86 1 373 31 275 536 33 360
Liberecký kraj 0 0 1 337 14 074 200 15 611
Královehradecký kraj 50 34 1 824 23 027 521 25 456
Pardubický kraj 5 10 940 16 918 281 18 154
Kraj Vysočina 14 10 1 231 16 988 252 18 495
Jihomoravský kraj 70 100 3 187 38 258 631 42 246
Olomoucký kraj 8 4 1 637 25 803 463 27 915
Zlínský kraj 16 18 1 536 26 087 542 28 199
Moravskoslezský kraj 11 20 3 582 43 104 998 47 715
Celkem 531 530 29 187 380 784 7 352 418 384
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, ženy
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 153 161 4 550 49 850 835 55 549
Středočeský kraj 47 12 2 368 36 162 895 39 484
Jihočeský kraj 26 26 1 668 26 058 296 28 074
Plzeňský kraj 6 12 1 449 22 039 316 23 822
Karlovarský kraj 16 3 656 11 535 169 12 379
Ústecký kraj 61 75 1 266 33 748 376 35 526
Liberecký kraj 0 0 1 225 14 790 334 16 349
Královehradecký kraj 45 38 1 585 23 190 490 25 348
Pardubický kraj 8 7 864 18 489 196 19 564
Kraj Vysočina 12 6 943 17 973 170 19 104
Jihomoravský kraj 58 87 3 242 44 160 397 47 944
Olomoucký kraj 6 3 1 502 28 122 281 29 914
Zlínský kraj 15 13 1 660 31 392 334 33 414
Moravskoslezský kraj 10 29 3 784 48 294 1 038 53 155
Celkem 463 472 26 762 405 802 6 127 439 626
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, celkem
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 309 321 10 475 98 838 1 699 111 642
Středočeský kraj 82 32 4 850 74 286 1 948 81 198
Jihočeský kraj 73 64 3 364 51 136 662 55 299
Plzeňský kraj 11 24 3 240 44 180 706 48 161
Karlovarský kraj 40 21 1 302 22 454 424 24 241
Ústecký kraj 151 161 2 639 65 023 912 68 886
Liberecký kraj 0 0 2 562 28 864 534 31 960
Královehradecký kraj 95 72 3 409 46 217 1 011 50 804
Pardubický kraj 13 17 1 804 35 407 477 37 718
Kraj Vysočina 26 16 2 174 34 961 422 37 599
Jihomoravský kraj 128 187 6 429 82 418 1 028 90 190
Olomoucký kraj 14 7 3 139 53 925 744 57 829
Zlínský kraj 31 31 3 196 57 479 876 61 613
Moravskoslezský kraj 21 49 7 366 91 398 2 036 100 870
Celkem 994 1 002 55 949 786 586 13 479 858 010

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru