2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, muži
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 184 207 6 551 48 882 742 56 566
Středočeský kraj 51 16 2 106 36 624 715 39 512
Jihočeský kraj 47 36 1 742 25 147 458 27 430
Plzeňský kraj 1 7 1 627 19 282 341 21 258
Karlovarský kraj 12 11 668 11 411 206 12 308
Ústecký kraj 98 87 1 405 31 359 558 33 507
Liberecký kraj 0 5 1 121 14 778 244 16 148
Královehradecký kraj 55 41 1 958 22 311 477 24 842
Pardubický kraj 8 12 1 130 18 436 176 19 762
Kraj Vysočina 13 14 1 153 15 724 247 17 151
Jihomoravský kraj 96 109 3 418 40 653 1 051 45 327
Olomoucký kraj 29 18 2 763 27 849 425 31 084
Zlínský kraj 15 25 1 753 27 767 590 30 150
Moravskoslezský kraj 13 33 3 190 44 718 1 003 48 957
Celkem 622 621 30 585 384 941 7 233 424 002
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, ženy
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 170 193 5 181 48 909 833 55 286
Středočeský kraj 56 9 2 084 35 351 751 38 251
Jihočeský kraj 29 22 1 644 25 449 377 27 521
Plzeňský kraj 7 10 1 368 19 189 275 20 849
Karlovarský kraj 10 7 623 10 774 207 11 621
Ústecký kraj 61 73 1 307 33 857 448 35 746
Liberecký kraj 0 2 1 012 15 176 221 16 411
Královehradecký kraj 56 41 1 559 21 968 472 24 096
Pardubický kraj 9 4 998 18 836 103 19 950
Kraj Vysočina 12 8 860 16 406 147 17 433
Jihomoravský kraj 99 81 3 275 44 171 1 230 48 856
Olomoucký kraj 38 18 2 055 29 796 276 32 183
Zlínský kraj 10 25 1 875 33 041 400 35 351
Moravskoslezský kraj 12 32 3 518 49 460 872 53 894
Celkem 569 525 27 359 402 383 6 612 437 448
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, celkem
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 354 400 11 732 97 791 1 575 111 852
Středočeský kraj 107 25 4 190 71 975 1 466 77 763
Jihočeský kraj 76 58 3 386 50 596 835 54 951
Plzeňský kraj 8 17 2 995 38 471 616 42 107
Karlovarský kraj 22 18 1 291 22 185 413 23 929
Ústecký kraj 159 160 2 712 65 216 1 006 69 253
Liberecký kraj 0 7 2 133 29 954 465 32 559
Královehradecký kraj 111 82 3 517 44 279 949 48 938
Pardubický kraj 17 16 2 128 37 272 279 39 712
Kraj Vysočina 25 22 2 013 32 130 394 34 584
Jihomoravský kraj 195 190 6 693 84 824 2 281 94 183
Olomoucký kraj 67 36 4 818 57 645 701 63 267
Zlínský kraj 25 50 3 628 60 808 990 65 501
Moravskoslezský kraj 25 65 6 708 94 178 1 875 102 851
Celkem 1 191 1 146 57 944 787 324 13 845 861 450

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)