2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 210 34 191 29,1 401 31,5
Středočeský 228 34,6 157 23,3 385 28,9
Jihočeský 147 46,7 95 29,4 242 37,9
Plzeňský 124 43,3 67 23 191 33,1
Karlovarský 65 44,3 54 35,9 119 40
Ústecký 142 34,8 134 32,3 276 33,6
Liberecký 88 40,7 69 30,8 157 35,7
Královéhradecký 93 34,3 58 20,7 151 27,4
Pardubický 92 36 64 24,5 156 30,2
Vysočina 77 30,5 45 17,6 122 24
Jihomoravský 173 30 91 15,2 264 22,4
Olomoucký 110 35,5 64 19,7 174 27,4
Zlínský 89 31,1 58 19,5 147 25,2
Moravskoslezský 271 45,6 122 19,7 393 32,4
Celkem ČR 1 909 36,8 1 269 23,6 3 178 30,1
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hl.m.Praha 25 222 40,9 21 566 32,9 46 788 36,8
Středočeský 19 501 29,6 13 529 20 33 030 24,8
Jihočeský 5 303 16,8 3 798 11,7 9 101 14,3
Plzeňský 7 753 27,1 5 676 19,5 13 429 23,2
Karlovarský 3 808 25,9 2 890 19,2 6 698 22,5
Ústecký 15 309 37,5 8 935 21,6 24 244 29,5
Liberecký 2 521 11,7 1 862 8,3 4 383 10
Královéhradecký 5 998 22,1 4 741 16,9 10 739 19,5
Pardubický 7 486 29,3 4 183 16 11 669 22,6
Vysočina 6 567 26 4 761 18,6 11 328 22,2
Jihomoravský 31 745 55,1 10 878 18,1 42 623 36,2
Olomoucký 15 057 48,6 11 998 37 27 055 42,7
Zlínský 6 767 23,7 5 470 18,3 12 237 20,9
Moravskoslezský 23 002 38,7 14 441 23,4 37 443 30,9
Celkem ČR 176 039 33,9 114 728 21,4 290 767 27,5
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hl.m.Praha 5 111 82,8 4 211 64,3 9 322 73,2
Středočeský 1 458 22,2 996 14,8 2 454 18,4
Jihočeský 434 13,8 286 8,8 720 11,3
Plzeňský 572 20 716 24,6 1 288 22,3
Karlovarský 440 30 378 25,1 818 27,5
Ústecký 1 731 42,4 702 16,9 2 433 29,6
Liberecký 382 17,7 250 11,2 632 14,4
Královéhradecký 459 16,9 293 10,5 752 13,6
Pardubický 449 17,6 288 11 737 14,3
Vysočina 499 19,7 387 15,1 886 17,4
Jihomoravský 1 677 29,1 1 083 18 2 760 23,5
Olomoucký 379 12,2 311 9,6 690 10,9
Zlínský 493 17,2 330 11,1 823 14,1
Moravskoslezský 1 747 29,4 1 311 21,2 3 058 25,2
Celkem ČR 15 831 30,5 11 542 21,5 27 373 25,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)