Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 231 38,2 213 33,2 444 35,7
Středočeský 273 42,6 158 24,1 431 33,2
Jihočeský 168 53,6 116 35,9 284 44,6
Plzeňský 123 43,4 88 30,4 211 36,8
Karlovarský 67 45,1 48 31,5 115 38,2
Ústecký 155 37,9 104 24,9 259 31,4
Liberecký 84 39,1 59 26,4 143 32,6
Královéhradecký 121 44,6 73 26 194 35,1
Pardubický 105 41,2 56 21,4 161 31,2
Vysočina 87 34,3 45 17,5 132 25,9
Jihomoravský 194 33,9 82 13,7 276 23,6
Olomoucký 117 37,6 65 20 182 28,6
Zlínský 111 38,7 71 23,7 182 31
Moravskoslezský 238 39,7 162 25,9 400 32,7
Celkem ČR 2 074 40,2 1 340 25,1 3 414 32,5
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 19 382 32,1 17 390 27,1 36 772 29,5
Středočeský 20 635 32,2 14 517 22,1 35 152 27,1
Jihočeský 6 751 21,5 5 005 15,5 11 756 18,5
Plzeňský 6 909 24,4 4 810 16,6 11 719 20,5
Karlovarský 2 665 18 2 039 13,4 4 704 15,6
Ústecký 14 273 34,9 10 714 25,7 24 987 30,3
Liberecký 4 021 18,7 2 850 12,8 6 871 15,7
Královéhradecký 6 203 22,9 4 671 16,6 10 874 19,7
Pardubický 7 263 28,5 3 883 14,9 11 146 21,6
Vysočina 8 683 34,3 6 350 24,7 15 033 29,4
Jihomoravský 20 364 35,6 13 581 22,8 33 945 29
Olomoucký 8 972 28,8 5 915 18,2 14 887 23,4
Zlínský 8 843 30,8 6 870 22,9 15 713 26,8
Moravskoslezský 21 734 36,3 13 316 21,3 35 050 28,6
Celkem ČR 156 698 30,4 111 911 20,9 268 609 25,6
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 3 998 66,2 3 760 58,7 7 758 62,3
Středočeský 1 619 25,3 1 013 15,4 2 632 20,3
Jihočeský 633 20,2 465 14,4 1 098 17,3
Plzeňský 632 22,3 416 14,4 1 048 18,3
Karlovarský 342 23 232 15,2 574 19,1
Ústecký 2 039 49,9 1 407 33,7 3 446 41,7
Liberecký 463 21,5 322 14,4 785 17,9
Královéhradecký 628 23,1 477 17 1 105 20
Pardubický 591 23,2 255 9,8 846 16,4
Vysočina 526 20,8 402 15,6 928 18,2
Jihomoravský 1 880 32,9 1 148 19,2 3 028 25,9
Olomoucký 771 24,8 580 17,8 1 351 21,2
Zlínský 771 26,9 580 19,3 1 351 23
Moravskoslezský 1 790 29,9 1 286 20,6 3 076 25,1
Celkem ČR 16 683 32,3 12 343 23,1 29 026 27,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru