Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 5 0,8 3 0,5 8 0,6
Středočeský 2 0,3 8 1,2 10 0,8
Jihočeský 1 0,3 4 1,2 5 0,8
Plzeňský 5 1,8 4 1,4 9 1,6
Karlovarský 1 0,7 3 2 4 1,3
Ústecký 2 0,5 6 1,4 8 1
Liberecký 0 0 7 3,1 7 1,6
Královéhradecký 2 0,7 3 1,1 5 0,9
Pardubický 2 0,8 5 1,9 7 1,4
Vysočina 5 2 5 1,9 10 2
Jihomoravský 2 0,3 6 1 8 0,7
Olomoucký 2 0,6 3 0,9 5 0,8
Zlínský 2 0,7 6 2 8 1,4
Moravskoslezský 7 1,2 14 2,2 21 1,7
Celkem ČR 38 0,7 77 1,4 115 1,1
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 18 859 31,2 25 895 40,4 44 754 36
Středočeský 12 542 19,6 14 032 21,4 26 574 20,5
Jihočeský 3 825 12,2 3 853 11,9 7 678 12,1
Plzeňský 5 107 18 6 720 23,2 11 827 20,6
Karlovarský 1 831 12,3 2 537 16,6 4 368 14,5
Ústecký 6 220 15,2 9 343 22,4 15 563 18,8
Liberecký 1 463 6,8 1 835 8,2 3 298 7,5
Královéhradecký 3 630 13,4 4 727 16,8 8 357 15,1
Pardubický 5 489 21,6 7 583 29 13 072 25,3
Vysočina 3 540 14 4 394 17,1 7 934 15,5
Jihomoravský 5 952 10,4 8 519 14,3 14 471 12,4
Olomoucký 1 535 4,9 2 013 6,2 3 548 5,6
Zlínský 4 007 14 5 733 19,1 9 740 16,6
Moravskoslezský 10 170 17 13 099 21 23 269 19
Celkem ČR 84 170 16,3 110 283 20,6 194 453 18,5
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 4 185 69,3 5 576 87 9 761 78,4
Středočeský 1 626 25,4 1 625 24,7 3 251 25,1
Jihočeský 468 14,9 437 13,5 905 14,2
Plzeňský 540 19,1 630 21,8 1 170 20,4
Karlovarský 231 15,6 232 15,2 463 15,4
Ústecký 808 19,8 967 23,2 1 775 21,5
Liberecký 164 7,6 198 8,9 362 8,3
Královéhradecký 379 14 527 18,8 906 16,4
Pardubický 458 18 678 26 1 136 22
Vysočina 223 8,8 246 9,6 469 9,2
Jihomoravský 400 7 596 10 996 8,5
Olomoucký 183 5,9 202 6,2 385 6
Zlínský 438 15,3 540 18 978 16,7
Moravskoslezský 1 351 22,5 1 680 26,9 3 031 24,8
Celkem ČR 11 454 22,2 14 134 26,4 25 588 24,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru