Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 letDefinice

Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla je důležitým indikátorem kvality tohoto preventivního programu. Tento indikátor návštěvnosti screeningu je definován jako poměr počtu žen vyšetřených během screeningového intervalu (u screeningu karcinomu děložního hrdla 1 rok) a počtu žen v cílové populaci programu.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ

Zařazeno v

Ukazatel je součástí publikace European Guidelines, kterou vydává Evropská komise s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny. Je součástí mezinárodní sady indikátorů ECHI (ve formě ukazatele z dotazníkového šetření EHIS).

Pohlaví
Region

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru