Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

Pozitivní prenatální diagnostika v těhotenství
Vrozené vady Ukončenném UPT Ukončeném samovolným potratem Pokračujícím Další průběh neznámý Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 70 2 5 4 81
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 20 1 8 0 29
Q20 -Q28, oběhové soustavy 69 2 221 4 296
Q30 - Q34, dýchací soustavy 6 0 4 1 11
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 20 0 12 0 32
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 4 1 7 0 12
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 0 0 1 0 1
Q60 - Q64, močové soustavy 37 0 62 1 100
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 56 2 19 5 82
Q80 - Q89, jiné VV 19 0 1 2 22
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 155 4 15 10 184
Celkem 456 12 355 27 850

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru