7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 73 22,4 % 109 33,4 % 0 0,0 % 66 20,2 % 1 0,3 % 5 1,5 % 65 19,9 % 7 2,1 % 326
Středočeský 91 24,1 % 125 33,1 % 1 0,3 % 88 23,3 % 2 0,5 % 0 0,0 % 63 16,7 % 8 2,1 % 378
Jihočeský 58 25,8 % 82 36,4 % 0 0,0 % 40 17,8 % 0 0,0 % 1 0,4 % 42 18,7 % 2 0,9 % 225
Plzeňský 47 21,9 % 83 38,6 % 0 0,0 % 38 17,7 % 1 0,5 % 3 1,4 % 42 19,5 % 1 0,5 % 215
Karlovarský 29 23,0 % 43 34,1 % 2 1,6 % 20 15,9 % 1 0,8 % 1 0,8 % 30 23,8 % 0 0,0 % 126
Ústecký 71 23,8 % 95 31,9 % 5 1,7 % 86 28,9 % 1 0,3 % 4 1,3 % 35 11,7 % 1 0,3 % 298
Liberecký 51 32,1 % 52 32,7 % 1 0,6 % 43 27,0 % 0 0,0 % 1 0,6 % 11 6,9 % 0 0,0 % 159
Královéhradecký 60 30,2 % 67 33,7 % 0 0,0 % 39 19,6 % 2 1,0 % 0 0,0 % 29 14,6 % 2 1,0 % 199
Pardubický 47 26,1 % 55 30,6 % 0 0,0 % 43 23,9 % 1 0,6 % 3 1,7 % 31 17,2 % 0 0,0 % 180
Vysočina 42 26,1 % 59 36,6 % 0 0,0 % 27 16,8 % 4 2,5 % 3 1,9 % 26 16,1 % 0 0,0 % 161
Jihomoravský 89 21,0 % 171 40,3 % 1 0,2 % 65 15,3 % 5 1,2 % 0 0,0 % 90 21,2 % 3 0,7 % 424
Olomoucký 93 34,6 % 81 30,1 % 0 0,0 % 22 8,2 % 2 0,7 % 6 2,2 % 56 20,8 % 9 3,3 % 269
Zlínský 58 22,5 % 96 37,2 % 2 0,8 % 26 10,1 % 1 0,4 % 4 1,6 % 69 26,7 % 2 0,8 % 258
Moravskoslezský 102 22,7 % 132 29,4 % 9 2,0 % 69 15,4 % 1 0,2 % 3 0,7 % 125 27,8 % 8 1,8 % 449
Česká republika 911 24,8 % 1 250 34,1 % 21 0,6 % 672 18,3 % 22 0,6 % 34 0,9 % 714 19,5 % 43 1,2 % 3 667
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 48 22,2 % 126 58,3 % 0 0,0 % 19 8,8 % 0 0,0 % 4 1,9 % 16 7,4 % 3 1,4 % 216
Středočeský 36 17,7 % 102 50,2 % 0 0,0 % 30 14,8 % 2 1,0 % 10 4,9 % 22 10,8 % 1 0,5 % 203
Jihočeský 20 20,4 % 56 57,1 % 0 0,0 % 10 10,2 % 2 2,0 % 4 4,1 % 6 6,1 % 0 0,0 % 98
Plzeňský 16 12,4 % 85 65,9 % 1 0,8 % 11 8,5 % 1 0,8 % 4 3,1 % 11 8,5 % 0 0,0 % 129
Karlovarský 7 17,9 % 24 61,5 % 1 2,6 % 4 10,3 % 1 2,6 % 1 2,6 % 1 2,6 % 0 0,0 % 39
Ústecký 30 19,7 % 76 50,0 % 3 2,0 % 25 16,4 % 1 0,7 % 5 3,3 % 6 3,9 % 6 3,9 % 152
Liberecký 12 14,3 % 54 64,3 % 0 0,0 % 11 13,1 % 1 1,2 % 2 2,4 % 4 4,8 % 0 0,0 % 84
Královéhradecký 20 21,7 % 52 56,5 % 0 0,0 % 10 10,9 % 0 0,0 % 2 2,2 % 8 8,7 % 0 0,0 % 92
Pardubický 17 16,0 % 68 64,2 % 0 0,0 % 6 5,7 % 0 0,0 % 4 3,8 % 10 9,4 % 1 0,9 % 106
Vysočina 17 19,3 % 55 62,5 % 0 0,0 % 11 12,5 % 1 1,1 % 0 0,0 % 3 3,4 % 1 1,1 % 88
Jihomoravský 48 23,0 % 117 56,0 % 0 0,0 % 24 11,5 % 2 1,0 % 3 1,4 % 13 6,2 % 2 1,0 % 209
Olomoucký 32 23,7 % 77 57,0 % 0 0,0 % 7 5,2 % 1 0,7 % 3 2,2 % 14 10,4 % 1 0,7 % 135
Zlínský 24 22,0 % 62 56,9 % 0 0,0 % 6 5,5 % 0 0,0 % 3 2,8 % 13 11,9 % 1 0,9 % 109
Moravskoslezský 44 23,9 % 95 51,6 % 2 1,1 % 15 8,2 % 0 0,0 % 2 1,1 % 21 11,4 % 5 2,7 % 184
Česká republika 371 20,1 % 1 049 56,9 % 7 0,4 % 189 10,2 % 12 0,7 % 47 2,5 % 148 8,0 % 21 1,1 % 1 844
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 121 22,3 % 235 43,4 % 0 0,0 % 85 15,7 % 1 0,2 % 9 1,7 % 81 14,9 % 10 1,8 % 542
Středočeský 127 21,9 % 227 39,1 % 1 0,2 % 118 20,3 % 4 0,7 % 10 1,7 % 85 14,6 % 9 1,5 % 581
Jihočeský 78 24,1 % 138 42,7 % 0 0,0 % 50 15,5 % 2 0,6 % 5 1,5 % 48 14,9 % 2 0,6 % 323
Plzeňský 63 18,3 % 168 48,8 % 1 0,3 % 49 14,2 % 2 0,6 % 7 2,0 % 53 15,4 % 1 0,3 % 344
Karlovarský 36 21,8 % 67 40,6 % 3 1,8 % 24 14,5 % 2 1,2 % 2 1,2 % 31 18,8 % 0 0,0 % 165
Ústecký 101 22,4 % 171 38,0 % 8 1,8 % 111 24,7 % 2 0,4 % 9 2,0 % 41 9,1 % 7 1,6 % 450
Liberecký 63 25,9 % 106 43,6 % 1 0,4 % 54 22,2 % 1 0,4 % 3 1,2 % 15 6,2 % 0 0,0 % 243
Královéhradecký 80 27,5 % 119 40,9 % 0 0,0 % 49 16,8 % 2 0,7 % 2 0,7 % 37 12,7 % 2 0,7 % 291
Pardubický 64 22,4 % 123 43,0 % 0 0,0 % 49 17,1 % 1 0,3 % 7 2,4 % 41 14,3 % 1 0,3 % 286
Vysočina 59 23,7 % 114 45,8 % 0 0,0 % 38 15,3 % 5 2,0 % 3 1,2 % 29 11,6 % 1 0,4 % 249
Jihomoravský 137 21,6 % 288 45,5 % 1 0,2 % 89 14,1 % 7 1,1 % 3 0,5 % 103 16,3 % 5 0,8 % 633
Olomoucký 125 30,9 % 158 39,1 % 0 0,0 % 29 7,2 % 3 0,7 % 9 2,2 % 70 17,3 % 10 2,5 % 404
Zlínský 82 22,3 % 158 43,1 % 2 0,5 % 32 8,7 % 1 0,3 % 7 1,9 % 82 22,3 % 3 0,8 % 367
Moravskoslezský 146 23,1 % 227 35,9 % 11 1,7 % 84 13,3 % 1 0,2 % 5 0,8 % 146 23,1 % 13 2,1 % 633
Česká republika 1 282 23,3 % 2 299 41,7 % 28 0,5 % 861 15,6 % 34 0,6 % 81 1,5 % 862 15,6 % 64 1,2 % 5 511

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)