Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

Muži
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30–34 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
35–39 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 11
40–44 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 4 0 1 16
45–49 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 2 2 0 3 14
50–54 4 1 1 1 0 4 1 1 1 1 5 5 2 5 32
55–59 4 1 1 0 0 2 3 0 0 3 2 3 5 5 29
60–64 1 0 0 0 1 3 2 1 0 1 1 1 2 7 20
65–69 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 2 2 15
70–74 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4
75–79 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 19 9 2 1 3 21 6 5 3 5 16 21 13 28 152
Ženy
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
30–34 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
35–39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
40–44 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 9
45–49 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
50–54 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 12
55–59 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6
60–64 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 9
65–69 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
70–74 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75–79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 5 1 0 1 10 4 2 3 2 3 2 7 8 51
Celkem
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
30–34 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
35–39 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 4 13
40–44 2 3 0 0 0 5 0 0 1 1 4 4 2 3 25
45–49 1 3 0 0 0 3 0 1 1 1 2 2 1 3 18
50–54 4 2 1 1 0 6 2 2 2 1 6 6 4 7 44
55–59 5 1 1 0 0 3 3 0 1 3 3 4 5 6 35
60–64 1 1 0 0 1 8 3 1 0 1 1 1 2 9 29
65–69 2 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 2 3 2 17
70–74 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
75–79 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 22 14 3 1 4 31 10 7 6 7 19 23 20 36 203

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru