7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

Muži
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
25–29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
30–34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5
35–39 3 1 1 1 1 1 0 1 3 0 3 1 2 1 19
40–44 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 9 9 7 36
45–49 1 2 0 1 0 4 2 0 1 0 0 4 3 3 21
50–54 2 0 0 5 0 2 2 0 3 2 2 7 4 9 38
55–59 1 4 1 1 0 3 1 0 1 2 1 9 4 6 34
60–64 4 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 8 7 5 32
65–69 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 2 3 2 2 16
70–74 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 1 8
75–79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85–89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 13 9 4 12 3 21 9 4 10 7 11 44 35 37 219
Ženy
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30–34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
40–44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 7
45–49 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2 7
50–54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
55–59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 9
60–64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 7
65–69 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7
70–74 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
75–79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
80–84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
85–89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 6 1 2 3 0 2 1 1 0 1 6 12 7 13 55
Celkem
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
25–29 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
30–34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5
35–39 4 1 2 1 1 1 0 1 3 0 4 2 2 2 24
40–44 3 0 2 1 2 0 1 0 2 0 3 9 10 10 43
45–49 1 2 0 1 0 5 3 0 1 0 0 7 3 5 28
50–54 2 0 0 5 0 2 2 0 3 2 2 7 5 11 41
55–59 2 4 1 1 0 3 1 0 1 2 3 12 6 7 43
60–64 4 1 0 0 0 4 0 2 0 1 1 11 8 7 39
65–69 0 0 1 3 0 4 1 0 0 2 2 4 4 2 23
70–74 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 2 2 14
75–79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
80–84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
85–89 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 19 10 6 15 3 23 10 5 10 8 17 56 42 50 274

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)