Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

DM I. typu (E10) DM II. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
Kraj Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 11 105 8,8 6 241 10,2 4 864 7,5 98 838 78,3 48 988 80 49 850 76,7 1 699 1,3 864 1,4 835 1,3
Středočeský 4 964 3,8 2 537 3,9 2 427 3,6 74 286 56,2 38 124 58,5 36 162 54,1 1 948 1,5 1 053 1,6 895 1,3
Jihočeský 3 501 5,5 1 781 5,7 1 720 5,3 51 136 80,2 25 078 79,8 26 058 80,6 662 1 366 1,2 296 0,9
Plzeňský 3 275 5,7 1 808 6,3 1 467 5 44 180 76,7 22 141 77,7 22 039 75,8 706 1,2 390 1,4 316 1,1
Karlovarský 1 363 4,6 688 4,7 675 4,5 22 454 75,2 10 919 74,1 11 535 76,4 424 1,4 255 1,7 169 1,1
Ústecký 2 951 3,6 1 549 3,8 1 402 3,4 65 023 79 31 275 76,6 33 748 81,3 912 1,1 536 1,3 376 0,9
Liberecký 2 562 5,8 1 337 6,2 1 225 5,5 28 864 65,7 14 074 65,3 14 790 66,2 534 1,2 200 0,9 334 1,5
Královéhradecký 3 576 6,5 1 908 7 1 668 6 46 217 83,8 23 027 85 23 190 82,8 1 011 1,8 521 1,9 490 1,7
Pardubický 1 834 3,6 955 3,7 879 3,4 35 407 68,6 16 918 66,3 18 489 70,8 477 0,9 281 1,1 196 0,8
Vysočina 2 216 4,3 1 255 5 961 3,7 34 961 68,6 16 988 67,2 17 973 70,1 422 0,8 252 1 170 0,7
Jihomoravský 6 744 5,7 3 357 5,8 3 387 5,7 82 418 70,2 38 258 66,6 44 160 73,7 1 028 0,9 631 1,1 397 0,7
Olomoucký 3 160 5 1 649 5,3 1 511 4,7 53 925 84,9 25 803 83,1 28 122 86,6 744 1,2 463 1,5 281 0,9
Zlínský 3 258 5,6 1 570 5,5 1 688 5,7 57 479 98,3 26 087 91,1 31 392 105,1 876 1,5 542 1,9 334 1,1
Moravskoslezský 7 436 6,1 3 613 6,1 3 823 6,2 91 398 75,2 43 104 72,4 48 294 77,9 2 036 1,7 998 1,7 1 038 1,7
Celkem ČR 57 945 5,5 30 248 5,8 27 697 5,2 786 586 74,6 380 784 73,5 405 802 75,7 13 479 1,3 7 352 1,4 6 127 1,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru