6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 20 761 33,6 26 792 40,9 47 553 37,4
Středočeský 12 362 18,8 15 892 23,5 28 254 21,2
Jihočeský 3 727 11,8 5 043 15,6 8 770 13,7
Plzeňský 5 830 20,4 8 003 27,5 13 833 23,9
Karlovarský 2 590 17,6 3 486 23,2 6 076 20,4
Ústecký 10 606 26 9 824 23,7 20 430 24,8
Liberecký 1 537 7,1 2 187 9,8 3 724 8,5
Královéhradecký 3 054 11,3 4 061 14,5 7 115 12,9
Pardubický 5 675 22,2 7 767 29,7 13 442 26
Vysočina 3 999 15,8 4 630 18,1 8 629 16,9
Jihomoravský 5 447 9,4 17 072 28,4 22 519 19,1
Olomoucký 3 165 10,2 4 767 14,7 7 932 12,5
Zlínský 4 557 15,9 6 838 22,9 11 395 19,5
Moravskoslezský 12 670 21,3 15 633 25,3 28 303 23,4
Česká republika 95 980 18,5 131 995 24,6 227 975 21,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)