Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 18 708 30,6 26 506 40,8 45 214 35,8
Středočeský 11 776 18,1 14 189 21,2 25 965 19,7
Jihočeský 2 670 8,5 3 247 10 5 917 9,3
Plzeňský 5 096 17,9 7 366 25,3 12 462 21,6
Karlovarský 2 827 19,2 3 796 25,1 6 623 22,2
Ústecký 11 680 28,6 9 913 23,9 21 593 26,2
Liberecký 1 625 7,5 3 916 17,5 5 541 12,6
Královéhradecký 3 552 13,1 4 703 16,8 8 255 15
Pardubický 3 887 15,2 6 337 24,3 10 224 19,8
Vysočina 3 418 13,5 4 011 15,6 7 429 14,6
Jihomoravský 5 687 9,9 8 314 13,9 14 001 11,9
Olomoucký 1 347 4,3 1 890 5,8 3 237 5,1
Zlínský 3 403 11,9 4 633 15,5 8 036 13,7
Moravskoslezský 12 693 21,3 17 781 28,7 30 474 25,1
Česká republika 88 369 17,1 116 602 21,7 204 971 19,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru