6.2.19 Intervalová prevalence – akutní infarkt myokardu

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.