Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.29 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody podle klasifikace MAIS (MAIS 3+)

Není dostupný, nyní nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje.


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru