Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 205 2 167,9 1 007 1 907,2 2 212 2 040,9
1 - 4 4 406 1 897,8 3 669 1 659,4 8 075 1 781,5
5 - 9 4 381 1 518,3 2 949 1 074,1 7 330 1 301,7
10 - 14 4 847 2 028,1 3 167 1 404,7 8 014 1 725,5
15 - 19 6 256 2 590,0 3 755 1 633,3 10 011 2 123,5
20 - 24 7 644 2 357,5 2 997 966,1 10 641 1 677,2
25 - 29 7 193 2 001,2 2 496 731,1 9 689 1 382,5
30 - 34 7 016 1 785,5 2 387 645,2 9 403 1 232,5
35 - 39 8 320 1 751,0 3 276 727,1 11 596 1 252,6
40 - 44 7 435 1 778,3 3 430 867,5 10 865 1 335,6
45 - 49 6 818 1 915,6 3 296 969,8 10 114 1 453,6
50 - 54 6 411 1 934,2 3 770 1 163,8 10 181 1 553,4
55 - 59 7 113 2 079,1 4 798 1 361,5 11 911 1 715,0
60 - 64 7 586 2 179,6 5 525 1 453,6 13 111 1 800,6
65 - 69 7 311 2 399,9 7 075 1 968,3 14 386 2 166,3
70 - 74 5 518 2 719,8 7 799 2 948,9 13 317 2 849,4
75 - 79 4 402 3 618,9 8 670 4 701,5 13 072 4 271,2
80 - 84 4 738 5 605,0 11 831 7 764,4 16 569 6 993,9
85 - 89 3 345 8 508,6 10 210 11 293,5 13 555 10 449,5
90 -94 1 234 11 393,2 4 623 14 060,6 5 857 13 399,7
95 + 128 11 973,8 567 14 203,4 695 13 732,5
Celkem 113 307 2 192,0 97 297 1 816,7 210 604 2 001,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru