Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.25 Úrazy: intrakraniální poranění

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 120 215,9 108 204,5 228 210,4
1 - 4 609 262,3 589 266,4 1 198 264,3
5 - 9 752 260,6 521 189,8 1 273 226,1
10 - 14 969 405,4 592 262,6 1 561 336,1
15 - 19 1 306 540,7 852 370,6 2 158 457,7
20 - 24 1 733 534,5 707 227,9 2 440 384,6
25 - 29 1 378 383,4 489 143,2 1 867 266,4
30 - 34 1 192 303,4 405 109,5 1 597 209,3
35 - 39 1 319 277,6 516 114,5 1 835 198,2
40 - 44 1 216 290,8 515 130,3 1 731 212,8
45 - 49 1 201 337,4 410 120,6 1 611 231,5
50 - 54 1 201 362,3 416 128,4 1 617 246,7
55 - 59 1 296 378,8 482 136,8 1 778 256
60 - 64 1 504 432,1 403 106 1 907 261,9
65 - 69 1 270 416,9 575 160 1 845 277,8
70 - 74 1 004 494,9 607 229,5 1 611 344,7
75 - 79 789 648,6 674 365,5 1 463 478
80 - 84 865 1 023,3 991 650,4 1 856 783,4
85 - 89 528 1 343,1 868 960,1 1 396 1 076,2
90 -94 181 1 671,1 374 1 137,5 555 1 269,7
95 + 28 2 619,3 44 1 102,2 72 1 422,6
Celkem 20 461 395,8 11 138 208 31 599 300,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru