6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 930 506 424 4 83 89 49 46 82 196 154 115 67 33 12
B16 Akutní hepatitida B 73 50 23 0 0 0 0 0 1 30 20 14 5 2 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 1 651 1 007 644 1 2 2 5 45 143 529 400 208 158 116 42
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 2 654 1 563 1 091 5 85 91 54 91 226 755 574 337 230 151 55
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 8,8 9,7 7,9 3,6 18,8 15 10 10 14,3 13,8 8,7 8,2 4,9 2,7 1,6
B16 Akutní hepatitida B 0,7 1 0,4 0 0 0 0 0 0,2 2,1 1,1 1 0,4 0,2 0,1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 15,6 19,4 12 0,9 0,5 0,3 1 9,8 25 37,2 22,7 14,9 11,6 9,6 5,6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 25,1 30,1 20,3 4,5 19,3 15,4 11 19,9 39,5 53,1 32,5 24,2 16,9 12,5 7,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)