6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 2 4 0 0 3 13 20 23 23 38 38 39 37 27 21 17 12 9 5 331
dýchacího ženy 0 4 0 0 4 7 15 9 8 7 7 13 12 8 11 10 8 9 13 145
ústrojí celkem 2 8 0 0 7 20 35 32 31 45 45 52 49 35 32 27 20 18 18 476
TBC muži 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 3 1 1 1 3 0 0 4 3 23
jiná ženy 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 3 3 18
celkem 0 0 0 0 1 2 5 2 0 2 3 3 2 1 4 2 1 7 6 41
TBC muži 2 4 0 0 3 14 22 25 23 40 41 40 38 28 24 17 12 13 8 354
celkem ženy 0 4 0 0 5 8 18 9 8 7 7 15 13 8 12 12 9 12 16 163
celkem 2 8 0 0 8 22 40 34 31 47 48 55 51 36 36 29 21 25 24 517
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 3,5 1,8 0 0 1,3 4,4 5,7 6,1 5,2 8,2 10,5 11,1 11,6 7,8 6,6 7,6 9 10,8 8,9 6,4
dýchacího ženy 0 1,9 0 0 1,8 2,5 4,5 2,5 1,9 1,6 2 3,8 3,7 2,1 3 3,4 4 6,1 9,6 2,7
ústrojí celkem 1,8 1,8 0 0 1,5 3,5 5,1 4,4 3,6 5 6,4 7,5 7,6 4,9 4,6 5,3 6 7,8 9,4 4,5
TBC muži 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,5 0 0,4 0,8 0,3 0,3 0,3 0,9 0 0 4,8 5,3 0,4
jiná ženy 0 0 0 0 0,4 0,4 0,9 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0,3 0,7 0,5 2 2,2 0,3
celkem 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 0,3 0 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,6 0,4 0,3 3 3,1 0,4
TBC muži 3,5 1,8 0 0 1,3 4,8 6,3 6,6 5,2 8,7 11,4 11,4 11,9 8,1 7,5 7,6 9 15,6 14,2 6,8
celkem ženy 0 1,9 0 0 2,2 2,9 5,4 2,5 1,9 1,6 2 4,4 4 2,1 3,2 4,1 4,5 8,2 11,8 3
celkem 1,8 1,8 0 0 1,7 3,8 5,8 4,6 3,6 5,2 6,8 8 7,9 5 5,2 5,6 6,3 10,8 12,5 4,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)