Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 0 2 1 0 1 11 18 17 28 25 36 46 44 23 24 10 15 16 10 327
dýchacího ženy 0 2 0 0 2 5 10 6 17 5 6 7 8 11 8 5 21 16 8 137
ústrojí celkem 0 4 1 0 3 16 28 23 45 30 42 53 52 34 32 15 36 32 18 464
TBC muži 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 1 0 0 4 3 2 1 2 1 23
jiná ženy 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 2 1 3 4 4 1 4 27
celkem 0 0 0 1 2 0 5 3 3 0 2 2 2 5 6 6 5 3 5 50
TBC muži 0 2 1 0 1 11 23 18 31 25 37 46 44 27 27 12 16 18 11 350
celkem ženy 0 2 0 1 4 5 10 8 17 5 7 9 10 12 11 9 25 17 12 164
celkem 0 4 1 1 5 16 33 26 48 30 44 55 54 39 38 21 41 35 23 514
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 0 0,9 0,3 0 0,4 3,4 5 4,3 5,9 6 10,1 13,9 12,9 6,6 7,9 4,9 12,3 18,9 19,5 6,3
dýchacího ženy 0 0,9 0 0 0,9 1,6 2,9 1,6 3,8 1,3 1,8 2,2 2,3 2,9 2,2 1,9 11,4 10,5 6,3 2,6
ústrojí celkem 0 0,9 0,2 0 0,6 2,5 4 3 4,9 3,7 6 8,1 7,5 4,7 4,8 3,2 11,8 13,5 10,1 4,4
TBC muži 0 0 0 0 0 0 1,4 0,3 0,6 0 0,3 0 0 1,1 1 1 0,8 2,4 2 0,4
jiná ženy 0 0 0 0,4 0,9 0 0 0,5 0 0 0,3 0,6 0,6 0,3 0,8 1,5 2,2 0,7 3,1 0,5
celkem 0 0 0 0,2 0,4 0 0,7 0,4 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,7 0,9 1,3 1,6 1,3 2,8 0,5
TBC muži 0 0,9 0,3 0 0,4 3,4 6,4 4,6 6,5 6 10,4 13,9 12,9 7,8 8,9 5,9 13,2 21,3 21,5 6,8
celkem ženy 0 0,9 0 0,4 1,7 1,6 2,9 2,2 3,8 1,3 2,1 2,8 2,8 3,2 3,1 3,4 13,6 11,2 9,4 3,1
celkem 0 0,9 0,2 0,2 1,1 2,5 4,7 3,4 5,2 3,7 6,3 8,4 7,8 5,4 5,7 4,5 13,4 14,8 12,9 4,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru