Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
celkem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Časná syflis muži 0 8 56 63 74 87 61 39 15 7 3 4 417
(dg. A51) ženy 3 5 25 23 9 6 9 3 2 2 1 0 88
celkem 3 13 81 86 83 93 70 42 17 9 4 4 505
Pozdní syfilis muži 0 1 2 0 4 7 6 4 3 3 1 5 36
(dg. A52) ženy 0 0 1 3 2 8 1 1 1 1 1 8 27
celkem 0 1 3 3 6 15 7 5 4 4 2 13 63
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 6 19 22 16 22 13 7 6 3 11 126
(dg. A53) ženy 0 3 15 6 6 11 5 5 1 1 0 3 56
celkem 0 4 21 25 28 27 27 18 8 7 3 14 182
Gonokoková infekce muži 1 66 288 262 184 136 67 28 19 5 5 4 1 065
(dg. A54) ženy 6 62 109 74 49 27 22 9 7 5 2 1 373
celkem 7 128 397 336 233 163 89 37 26 10 7 5 1 438
Lymfogranulova venereum muži 0 0 2 7 10 13 6 2 0 0 1 0 41
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 2 7 10 13 6 2 0 0 1 0 41
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 76 354 351 294 259 162 86 44 21 13 24 1 685
celkem ženy 13 70 150 106 66 52 37 18 11 9 4 12 548
celkem 14 146 504 457 360 311 199 104 55 30 17 36 2 233
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
celkem 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3,4 18 17,8 19,4 18,8 13,8 11 4,4 2,1 0,9 0,5 8
(dg. A51) ženy 0,4 2,2 8,4 6,8 2,5 1,4 2,2 0,9 0,6 0,6 0,3 0 1,6
celkem 0,2 2,8 13,3 12,4 11,2 10,3 8,1 6 2,5 1,4 0,6 0,2 4,8
Pozdní syfilis muži 0 0,4 0,6 0 1 1,5 1,4 1,1 0,9 0,9 0,3 0,6 0,7
(dg. A52) ženy 0 0 0,3 0,9 0,6 1,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5
celkem 0 0,2 0,5 0,4 0,8 1,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 0,7 0,6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0,4 1,9 5,4 5,8 3,5 5 3,7 2 1,8 0,9 1,4 2,4
(dg. A53) ženy 0 1,3 5,1 1,8 1,7 2,5 1,2 1,5 0,3 0,3 0 0,3 1
celkem 0 0,9 3,5 3,6 3,8 3 3,1 2,6 1,2 1,1 0,4 0,7 1,7
Gonokoková infekce muži 0,1 28 92,7 73,8 48,1 29,4 15,2 7,9 5,5 1,5 1,4 0,5 20,6
(dg. A54) ženy 0,8 27,6 36,7 21,9 13,6 6,2 5,3 2,7 2,1 1,5 0,5 0,1 7
celkem 0,4 27,8 65,4 48,5 31,4 18,1 10,4 5,3 3,8 1,5 1 0,3 13,6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0,6 2 2,6 2,8 1,4 0,6 0 0 0,3 0 0,8
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0,3 1 1,3 1,4 0,7 0,3 0 0 0,1 0 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 0,1 32,2 114 98,9 76,9 55,9 36,7 24,2 12,8 6,4 3,7 3 32,5
celkem ženy 1,7 31,2 50,6 31,3 18,3 11,9 8,9 5,3 3,3 2,7 1,1 1,1 10,2
celkem 0,9 31,7 83 65,9 48,5 34,5 23,2 15 8,1 4,5 2,3 1,9 21,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru