6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 5 111 82,8 4 211 64,3 9 322 73,2
Středočeský 1 458 22,2 996 14,8 2 454 18,4
Jihočeský 434 13,8 286 8,8 720 11,3
Plzeňský 572 20 716 24,6 1 288 22,3
Karlovarský 440 30 378 25,1 818 27,5
Ústecký 1 731 42,4 702 16,9 2 433 29,6
Liberecký 382 17,7 250 11,2 632 14,4
Královéhradecký 459 16,9 293 10,5 752 13,6
Pardubický 449 17,6 288 11 737 14,3
Vysočina 499 19,7 387 15,1 886 17,4
Jihomoravský 1 677 29,1 1 083 18 2 760 23,5
Olomoucký 379 12,2 311 9,6 690 10,9
Zlínský 493 17,2 330 11,1 823 14,1
Moravskoslezský 1 747 29,4 1 311 21,2 3 058 25,2
Celkem ČR 15 831 30,5 11 542 21,5 27 373 25,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)