Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 3 515 57,4 3 048 46,9 6 563 52
Středočeský 1 705 26,2 1 430 21,4 3 135 23,7
Jihočeský 532 16,9 411 12,7 943 14,8
Plzeňský 195 6,8 112 3,9 307 5,3
Karlovarský 509 34,5 441 29,2 950 31,8
Ústecký 1 078 26,4 1 023 24,6 2 101 25,5
Liberecký 406 18,8 254 11,4 660 15
Královéhradecký 453 16,7 286 10,2 739 13,4
Pardubický 393 15,4 192 7,4 585 11,3
Vysočina 654 25,9 502 19,6 1 156 22,7
Jihomoravský 928 16,1 983 16,4 1 911 16,3
Olomoucký 563 18,1 438 13,5 1 001 15,8
Zlínský 530 18,5 377 12,6 907 15,5
Moravskoslezský 1 828 30,7 1 334 21,5 3 162 26
Celkem ČR 13 289 25,7 10 831 20,2 24 120 22,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru