Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 3 109 50,8 4 802 73,8 7 911 62,7
Středočeský 1 277 19,6 1 575 23,5 2 852 21,6
Jihočeský 335 10,7 366 11,3 701 11
Plzeňský 331 11,6 323 11,1 654 11,4
Karlovarský 363 24,6 478 31,6 841 28,2
Ústecký 710 17,4 950 22,9 1 660 20,2
Liberecký 159 7,4 162 7,2 321 7,3
Královéhradecký 355 13,1 427 15,2 782 14,2
Pardubický 360 14,1 489 18,7 849 16,4
Vysočina 511 20,2 562 21,9 1 073 21,1
Jihomoravský 627 10,9 1 110 18,5 1 737 14,8
Olomoucký 121 3,9 183 5,6 304 4,8
Zlínský 422 14,7 440 14,7 862 14,7
Moravskoslezský 1 217 20,4 1 421 22,9 2 638 21,7
Celkem ČR 9 897 19,1 13 288 24,8 23 185 22

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru