Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 822 36,3
II. Novotvary 11 656 110,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 014 9,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 528 43
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 753 35,6
VI. Nemoci nervové soustavy 4 789 45,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 178 1,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 251 2,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 534 384,5
X. Nemoci dýchací soustavy 9 465 89,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 197 68,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 167 11,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 818 159,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 817 74,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 170 20,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 204 11,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 594 5,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 985 37,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 413 241,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 267 59,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 152 622 1 447,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 226 2,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 840 8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 495 4,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 328 3,1
VI. Nemoci nervové soustavy 536 5,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 312 31,4
X. Nemoci dýchací soustavy 995 9,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 475 4,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166 1,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 669 6,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 429 4,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 326 3,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 896 18
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 674 6,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 462 108,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0
II. Novotvary 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 552 24,2
VI. Nemoci nervové soustavy 247 2,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 825 26,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 0,1
II. Novotvary 138 1,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 220 2,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 298 2,8
X. Nemoci dýchací soustavy 119 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 177 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 137 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 304 2,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 514 14,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 065 38,6
péče celkem II. Novotvary 12 635 119,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 102 10,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 039 47,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 649 63,1
VI. Nemoci nervové soustavy 5 792 54,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 183 1,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 255 2,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 146 418,8
X. Nemoci dýchací soustavy 10 581 100,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 690 72,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 336 12,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 681 167,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 261 78,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 170 20,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 204 11,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 596 5,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 347 41,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 446 260,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 245 68,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 168 423 1 597,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru