5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 27 940,5 219,53 58,4 % 18 334,4 144,06 38,3 % 1 591,8 12,51 3,3 %
Středočeský kraj 1 332,6 10,00 6,0 % 12 392,8 92,95 55,6 % 8 575,1 64,32 38,5 %
Jihočeský kraj 349,3 5,47 2,5 % 5 140,6 80,53 36,4 % 8 615,3 134,97 61,1 %
Plzeňský kraj 5 280,8 91,42 39,3 % 5 510,2 95,39 41,0 % 2 638,9 45,68 19,6 %
Karlovarský kraj 497,3 16,73 4,7 % 7 806,4 262,56 73,4 % 2 326,9 78,26 21,9 %
Ústecký kraj 1 239,2 15,07 6,5 % 7 733,9 94,05 40,7 % 10 042,8 122,13 52,8 %
Liberecký kraj 107,4 2,44 1,2 % 3 256,3 73,98 37,2 % 5 391,7 122,49 61,6 %
Královéhradecký kraj 5 168,3 93,77 33,7 % 5 362,2 97,29 35,0 % 4 797,1 87,03 31,3 %
Pardubický kraj 680,1 13,17 6,2 % 4 438,8 85,93 40,3 % 5 887,8 113,98 53,5 %
Kraj Vysočina 1 249,2 24,53 11,9 % 3 878,1 76,16 37,0 % 5 350,8 105,09 51,1 %
Jihomoravský kraj 10 938,1 92,93 36,5 % 10 407,7 88,43 34,7 % 8 615,6 73,20 28,8 %
Olomoucký kraj 5 111,1 80,61 30,4 % 9 896,3 156,07 58,8 % 1 830,4 28,87 10,9 %
Zlínský kraj 951,6 16,29 7,6 % 5 783,8 99,01 46,3 % 5 755,8 98,53 46,1 %
Moravskoslezský kraj 5 007,0 41,33 17,1 % 14 513,9 119,81 49,5 % 9 823,7 81,09 33,5 %
Celkem ČR 65 852,6 62,33 25,2 % 114 455,4 108,33 43,8 % 81 243,6 76,90 31,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)