Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Typ péče
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 55 352,5 52,50 58,2 % 36 471,8 34,59 38,4 % 3 204,1 3,04 3,4 %
Středočeský kraj 2 674,3 2,54 6,0 % 23 982,1 22,75 54,2 % 17 621,6 16,71 39,8 %
Jihočeský kraj 858,4 0,81 3,3 % 9 959,8 9,45 37,7 % 15 568,2 14,77 59,0 %
Plzeňský kraj 10 715,7 10,16 38,7 % 11 923,3 11,31 43,1 % 5 023,2 4,76 18,2 %
Karlovarský kraj 881,6 0,84 4,5 % 14 994,6 14,22 76,7 % 3 669,9 3,48 18,8 %
Ústecký kraj 2 795,3 2,65 7,7 % 14 909,2 14,14 41,0 % 18 690,8 17,73 51,4 %
Liberecký kraj 223,7 0,21 1,2 % 6 893,7 6,54 37,4 % 11 305,8 10,72 61,4 %
Královéhradecký kraj 10 248 9,72 36,5 % 10 392,2 9,86 37,0 % 7 453,1 7,07 26,5 %
Pardubický kraj 1 374,5 1,30 6,2 % 8 849,1 8,39 40,2 % 11 773,7 11,17 53,5 %
Kraj Vysočina 2 621,5 2,49 12,2 % 8 004,1 7,59 37,2 % 10 868,1 10,31 50,6 %
Jihomoravský kraj 22 297,6 21,15 36,8 % 20 811,4 19,74 34,4 % 17 421,5 16,52 28,8 %
Olomoucký kraj 10 086,8 9,57 32,0 % 19 415,2 18,42 61,6 % 1 990,6 1,89 6,3 %
Zlínský kraj 1 903 1,80 7,6 % 11 827,9 11,22 47,3 % 11 271,4 10,69 45,1 %
Moravskoslezský kraj 10 526,5 9,98 17,8 % 28 900,4 27,41 49,0 % 19 572,4 18,56 33,2 %
Celkem ČR 132 559,4 125,73 25,7 % 227 334,8 215,63 44,1 % 155 434,3 147,43 30,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru