5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Typ péče
Kraj Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 24 893,4 195,59 52,0 % 19 937,1 156,65 41,7 % 3 036,3 23,86 6,3 %
Středočeský kraj 10 367,7 77,76 46,5 % 9 462,5 70,97 42,4 % 2 470,3 18,53 11,1 %
Jihočeský kraj 6 423,3 100,63 45,5 % 7 024,1 110,04 49,8 % 657,8 10,31 4,7 %
Plzeňský kraj 6 539,4 113,21 48,7 % 5 603,6 97,01 41,7 % 1 286,9 22,28 9,6 %
Karlovarský kraj 2 767,9 93,10 26,0 % 7 448,6 250,53 70,1 % 414 13,93 3,9 %
Ústecký kraj 8 653,7 105,24 45,5 % 8 858,8 107,73 46,6 % 1 503,4 18,28 7,9 %
Liberecký kraj 4 997,1 113,52 57,1 % 3 486,0 79,20 39,8 % 272,3 6,19 3,1 %
Královéhradecký kraj 7 721,4 140,09 50,4 % 6 552,8 118,89 42,8 % 1 053,4 19,11 6,9 %
Pardubický kraj 4 612,8 89,30 41,9 % 4 807,9 93,08 43,7 % 1 586,1 30,70 14,4 %
Kraj Vysočina 4 860,8 95,46 46,4 % 3 931,8 77,22 37,5 % 1 685,5 33,10 16,1 %
Jihomoravský kraj 17 266,8 146,70 57,6 % 11 534,2 98,00 38,5 % 1 160,5 9,86 3,9 %
Olomoucký kraj 7 485,6 118,05 44,5 % 7 895,7 124,52 46,9 % 1 456,5 22,97 8,7 %
Zlínský kraj 5 575,6 95,45 44,6 % 5 462,5 93,51 43,7 % 1 453,1 24,88 11,6 %
Moravskoslezský kraj 13 839,7 114,24 47,2 % 13 016,8 107,45 44,4 % 2 488,1 20,54 8,5 %
Celkem ČR 126 005,2 119,26 48,2 % 115 022,2 108,87 44,0 % 20 524,1 19,43 7,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)