Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Typ péče
Kraj Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 49 430,8 391,53 52,0 % 39 698,8 314,44 41,8 % 5 898,8 46,72 6,2 %
Středočeský kraj 21 004,1 159,04 47,4 % 18 669,5 141,36 42,2 % 4 604,3 34,86 10,4 %
Jihočeský kraj 12 599,1 197,70 47,7 % 12 099,5 189,86 45,9 % 1 687,8 26,48 6,4 %
Plzeňský kraj 13 499,7 234,51 48,8 % 11 550,8 200,65 41,8 % 2 611,7 45,37 9,4 %
Karlovarský kraj 4 648,9 155,74 23,8 % 14 239,7 477,03 72,9 % 657,5 22,03 3,4 %
Ústecký kraj 17 759,2 215,69 48,8 % 15 615,6 189,65 42,9 % 3 020,4 36,68 8,3 %
Liberecký kraj 10 565,7 240,59 57,3 % 7 361,6 167,63 40,0 % 495,9 11,29 2,7 %
Královéhradecký kraj 15 195,7 275,65 54,1 % 11 063,7 200,69 39,4 % 1 833,9 33,27 6,5 %
Pardubický kraj 9 101,2 176,30 41,4 % 9 654,9 187,02 43,9 % 3 241,3 62,79 14,7 %
Kraj Vysočina 9 834,4 193,02 45,8 % 8 261,1 162,14 38,4 % 3 398,2 66,70 15,8 %
Jihomoravský kraj 34 874,1 297,16 57,6 % 23 348,4 198,95 38,6 % 2 308 19,67 3,8 %
Olomoucký kraj 14 832,1 233,54 47,1 % 13 814,1 217,51 43,9 % 2 846,5 44,82 9,0 %
Zlínský kraj 10 964,5 187,48 43,9 % 11 332,1 193,77 45,3 % 2 705,7 46,26 10,8 %
Moravskoslezský kraj 27 666,6 227,67 46,9 % 26 618,6 219,05 45,1 % 4 714 38,79 8,0 %
Celkem ČR 251 976,2 239,00 48,9 % 223 328,2 211,83 43,3 % 40 024,1 37,96 7,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru