Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

Pracovni vztah
Kraj Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 91 416,1 724,08 96,2 % 3 612,4 28,61 3,8 %
Středočeský kraj 42 207,7 319,58 95,3 % 2 070,2 15,67 4,7 %
Jihočeský kraj 25 426,5 398,98 96,4 % 959,9 15,06 3,6 %
Plzeňský kraj 27 127,9 471,24 98,1 % 534,4 9,28 1,9 %
Karlovarský kraj 18 593,4 622,88 95,1 % 952,7 31,91 4,9 %
Ústecký kraj 35 393 429,85 97,2 % 1 002,2 12,17 2,8 %
Liberecký kraj 17 726,7 403,66 96,2 % 696,5 15,86 3,8 %
Královéhradecký kraj 27 193,2 493,28 96,8 % 900 16,33 3,2 %
Pardubický kraj 20 935,3 405,53 95,2 % 1 062,1 20,57 4,8 %
Kraj Vysočina 21 008,6 412,33 97,7 % 485,1 9,52 2,3 %
Jihomoravský kraj 58 486,2 498,36 96,6 % 2 044,2 17,42 3,4 %
Olomoucký kraj 30 915,5 486,79 98,2 % 577,1 9,09 1,8 %
Zlínský kraj 24 185 413,54 96,7 % 817,2 13,97 3,3 %
Moravskoslezský kraj 57 414,9 472,47 97,3 % 1 584,4 13,04 2,7 %
Celkem ČR 498 030,1 472,38 96,6 % 17 298,4 16,41 3,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru