5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

Pracovní vztah
Povolání Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 38 041,5 36,01 91,4 % 3 564,8 3,37 8,6 %
zubní lékaři 7 206,4 6,82 96,1 % 289,1 0,27 3,9 %
farmaceuti 6 068,0 5,74 96,3 % 232,7 0,22 3,7 %
všeobecná sestra § 5 78 039,5 73,86 96,6 % 2 724,5 2,58 3,4 %
z toho dětská sestra 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
porodní asistentka § 6 3 453,7 3,27 97,1 % 102,3 0,10 2,9 %
ergoterapeut § 7 476,5 0,45 98,9 % 5,4 0,01 1,1 %
radiologický asistent § 8 3 095,3 2,93 94,7 % 172,9 0,16 5,3 %
zdravotní laborant § 9 6 296,5 5,96 97,3 % 175 0,17 2,7 %
zdravotně sociální pracovník § 10 513,7 0,49 98,4 % 8,6 0,01 1,6 %
optometrista § 11 451,9 0,43 98,2 % 8,3 0,01 1,8 %
ortoptista § 12 52,7 0,05 94,5 % 3,1 0,00 5,5 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 616,7 0,58 99,8 % 1,1 0,00 0,2 %
ortotik-protetik § 14 131,7 0,12 95,4 % 6,4 0,01 4,6 %
nutriční terapeut § 15 705,3 0,67 99,1 % 6,2 0,01 0,9 %
zubní technik § 16 2 627,0 2,49 95,6 % 120,1 0,11 4,4 %
dentální hygienistka § 17 816,4 0,77 87,5 % 117 0,11 12,5 %
zdravotnický záchranář § 18 2 848,5 2,70 93,1 % 210,9 0,20 6,9 %
farmaceutický asistent § 19 4 377,7 4,14 96,3 % 168,6 0,16 3,7 %
biomedicíncký technik § 20 88,3 0,08 98,3 % 1,5 0,00 1,7 %
biotechnický asistent § 20a 8,7 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 48,6 0,05 82,0 % 10,7 0,01 18,0 %
adiktolog § 21a 30,2 0,03 98,1 % 0,6 0,00 1,9 %
psycholog a klinický psycholog § 22 901,3 0,85 92,5 % 73,2 0,07 7,5 %
klinický logoped § 23 378,5 0,36 97,3 % 10,4 0,01 2,7 %
zrakový terapeut § 23a 9,5 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut § 24 7 479,9 7,08 96,9 % 239,6 0,23 3,1 %
radiologický fyzik § 25 146,5 0,14 95,5 % 6,8 0,01 4,5 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 2 015,5 1,91 98,0 % 40,3 0,04 2,0 %
biomedicíncký inženýr § 27 257,8 0,24 98,9 % 3 0,00 1,1 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 399,3 0,38 99,2 % 3 0,00 0,8 %
zdravotnický asistent § 29 4 126,3 3,91 96,3 % 156,7 0,15 3,7 %
laboratorní asistent § 30 240,5 0,23 97,9 % 5,2 0,00 2,1 %
ortoticko-protetický technik § 31 110,5 0,10 98,1 % 2,2 0,00 1,9 %
nutriční asistent § 32 29,1 0,03 96,1 % 1,2 0,00 3,9 %
asistent zubního technika § 33 110,9 0,10 94,2 % 6,8 0,01 5,8 %
dezinfektor § 34 3,7 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 2 309,7 2,19 93,7 % 156,6 0,15 6,3 %
ošetřovatel § 36 4 285,3 4,06 96,2 % 168,1 0,16 3,8 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 294,5 1,23 94,1 % 81 0,08 5,9 %
laboratorní pracovník § 38 209,6 0,20 96,8 % 6,8 0,01 3,2 %
zubní instrumentářka § 39 1 652,1 1,56 87,9 % 227,9 0,22 12,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 252,3 2,13 96,8 % 73,9 0,07 3,2 %
autoptický laborant § 41 31,5 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 18 033,5 17,07 97,7 % 427,9 0,40 2,3 %
psycholog 262,4 0,25 94,7 % 14,7 0,01 5,3 %
logoped 155,5 0,15 97,3 % 4,3 0,00 2,7 %
oftalmoped 11,2 0,01 98,9 % 0,1 0,00 1,1 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 90,3 0,09 98,3 % 1,5 0,00 1,7 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 668,4 0,63 98,2 % 12,3 0,01 1,8 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 66,7 0,06 95,0 % 3,5 0,00 5,0 %
sociální pracovník 1 354,3 1,28 98,7 % 17,9 0,02 1,3 %
ostatní jop a dentisté 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
arteterapeut 14,4 0,01 88,0 % 2 0,00 12,0 %
pracovní terapeut 55,9 0,05 95,4 % 2,7 0,00 4,6 %
dentista 7,8 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 99,1 0,09 47,1 % 111,3 0,11 52,9 %
vychovatelé 148,7 0,14 93,4 % 10,6 0,01 6,6 %
technicko-hospodářští pracovníci 19 290,1 18,26 92,9 % 1 481,1 1,40 7,1 %
dělníci a provozní pracovníci 23 618,2 22,35 91,6 % 2 154,0 2,04 8,4 %
celkem 248 115,5 234,84 94,9 % 13 436,1 12,72 5,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)