Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

Pracovní vztah
Povolání Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 38 265,9 36,30 92,7 % 3 023,7 2,87 7,3 %
zubní lékaři 7 407,7 7,03 97,8 % 169,2 0,16 2,2 %
farmaceuti 6 265,1 5,94 96,1 % 255,7 0,24 3,9 %
všeobecná sestra § 5 77 297,1 73,32 98,1 % 1 518,3 1,44 1,9 %
z toho dětská sestra 5 455,3 5,17 99,0 % 52,9 0,05 1,0 %
porodní asistentka § 6 3 835,8 3,64 99,1 % 36,6 0,03 0,9 %
ergoterapeut § 7 433,4 0,41 98,0 % 8,8 0,01 2,0 %
radiologický asistent § 8 3 102 2,94 96,9 % 97,8 0,09 3,1 %
zdravotní laborant § 9 6 586,7 6,25 98,4 % 108,8 0,10 1,6 %
zdravotně sociální pracovník § 10 451,6 0,43 92,8 % 35,2 0,03 7,2 %
optometrista § 11 534,4 0,51 97,9 % 11,6 0,01 2,1 %
ortoptista § 12 60,5 0,06 97,6 % 1,5 0,00 2,4 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 306,1 0,29 99,3 % 2,2 0,00 0,7 %
ortotik-protetik § 14 180,3 0,17 97,8 % 4 0,00 2,2 %
nutriční terapeut § 15 694,6 0,66 99,4 % 3,9 0,00 0,6 %
zubní technik § 16 3 339,1 3,17 97,5 % 84,1 0,08 2,5 %
dentální hygienistka § 17 708,1 0,67 91,8 % 62,9 0,06 8,2 %
zdravotnický záchranář § 18 2 794 2,65 93,2 % 204,6 0,19 6,8 %
farmaceutický asistent § 19 4 642,3 4,40 97,1 % 137,7 0,13 2,9 %
biomedicíncký technik § 20 83,3 0,08 99,8 % 0,1 0,00 0,2 %
biotechnický asistent § 20a 3 0,00 100,0 % 0 0 0 %
radiologický technik § 21 29,6 0,03 93,4 % 2,1 0,00 6,6 %
adiktolog § 21a 38,8 0,04 99,3 % 0,3 0,00 0,7 %
psycholog a klinický psycholog § 22 942 0,89 96,2 % 37,3 0,04 3,8 %
klinický logoped § 23 407,8 0,39 97,6 % 10,1 0,01 2,4 %
zrakový terapeut § 23a 20,5 0,02 100,0 % 0 0 0 %
fyzioterapeut § 24 7 521,7 7,13 97,6 % 181,1 0,17 2,4 %
radiologický fyzik § 25 145,7 0,14 94,4 % 8,6 0,01 5,6 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 1 562,4 1,48 97,9 % 33 0,03 2,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 248,3 0,24 98,9 % 2,8 0,00 1,1 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 211,5 0,20 99,1 % 1,8 0,00 0,9 %
zdravotnický asistent § 29 3 814,3 3,62 95,4 % 183,2 0,17 4,6 %
laboratorní asistent § 30 153,6 0,15 99,0 % 1,5 0,00 1,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 63,7 0,06 94,0 % 4,1 0,00 6,0 %
nutriční asistent § 32 19,5 0,02 93,8 % 1,3 0,00 6,2 %
asistent zubního technika § 33 77,3 0,07 98,0 % 1,6 0,00 2,0 %
dezinfektor § 34 3,8 0,00 100,0 % 0 0 0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 2 202,4 2,09 93,9 % 142,4 0,14 6,1 %
ošetřovatel § 36 3 853,9 3,66 98,9 % 43,5 0,04 1,1 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 214,5 1,15 94,8 % 67 0,06 5,2 %
laboratorní pracovník § 38 264,1 0,25 98,0 % 5,3 0,00 2,0 %
zubní instrumentářka § 39 1 464 1,39 98,4 % 23,2 0,02 1,6 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 600,4 2,47 95,9 % 110 0,10 4,1 %
autoptický laborant § 41 32,5 0,03 100,0 % 0 0 0 %
sanitář § 42 17 685,2 16,77 98,5 % 264,8 0,25 1,5 %
psycholog 192,7 0,18 95,6 % 8,9 0,01 4,4 %
logoped 112,4 0,11 95,7 % 5 0,00 4,3 %
oftalmoped 0 0 0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 945,4 0,90 98,8 % 11,3 0,01 1,2 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 48,4 0,05 97,1 % 1,5 0,00 2,9 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 72,8 0,07 94,8 % 4 0,00 5,2 %
sociální pracovník 1 982,4 1,88 99,4 % 11,4 0,01 0,6 %
ostatní jop a dentisté 0 0 0 % 0 0 0 %
arteterapeut 9,6 0,01 91,9 % 0,9 0,00 8,1 %
pracovní terapeut 30,6 0,03 98,3 % 0,5 0,00 1,7 %
dentista 10,7 0,01 100,0 % 0 0 0 %
učitelé 93,3 0,09 42,8 % 124,9 0,12 57,2 %
vychovatelé 161,7 0,15 96,0 % 6,7 0,01 4,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 18 803,7 17,84 95,9 % 795,7 0,75 4,1 %
dělníci a provozní pracovníci 22 255,5 21,11 96,7 % 760,8 0,72 3,3 %
celkem 246 287,4 233,60 96,6 % 8 622,8 8,18 3,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru