5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

Absolutně (úvazky) Na 10 000 obyvatel
Povolání Rok Rok
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
lékaři 38 652,5 39 237,5 39 719,9 40 045,2 40 731,9 41 289,6 41 606,3 36,75 37,38 37,80 38,10 38,70 39,16 39,38
zubní lékaři 6 993,5 7 184,8 7 247,4 7 413,2 7 291,5 7 577,0 7 495,4 6,65 6,84 6,90 7,05 6,93 7,19 7,09
farmaceuti 5 996,8 6 149,4 6 264,7 6 478,2 6 475,1 6 520,9 6 300,8 5,70 5,86 5,96 6,16 6,15 6,19 5,96
všeobecná sestra § 5 79 927,9 79 412,3 79 647,8 79 109,1 78 836,5 78 815,3 80 764,0 76,00 75,65 75,79 75,27 74,91 74,76 76,44
z toho dětská sestra 7 479,3 7 393,2 6 749,9 6 666,1 5 780,9 5 508,1 0 7,11 7,04 6,42 6,34 5,49 5,22 0,00
porodní asistentka § 6 4 039,4 4 047,7 4 054,6 3 981,3 3 907,2 3 872,4 3 556,0 3,84 3,86 3,86 3,79 3,71 3,67 3,37
ergoterapeut § 7 371,2 376,2 374,5 389,6 408,1 442,3 481,9 0,35 0,36 0,36 0,37 0,39 0,42 0,46
radiologický asistent § 8 3 157,6 3 147,7 3 117,5 3 133,7 3 138,1 3 199,8 3 268,2 3,00 3,00 2,97 2,98 2,98 3,04 3,09
zdravotní laborant § 9 7 130,1 6 939,5 6 732,5 6 712,3 6 677,1 6 695,5 6 471,5 6,78 6,61 6,41 6,39 6,34 6,35 6,13
zdravotně sociální pracovník § 10 389 390,2 417,6 410,1 436 486,7 522,2 0,37 0,37 0,40 0,39 0,41 0,46 0,49
optometrista § 11 111 231,5 399,4 466,7 488,9 546 460,2 0,11 0,22 0,38 0,44 0,46 0,52 0,44
ortoptista § 12 65,4 59,4 58,8 45,5 58,2 61,9 55,8 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 104,2 91,5 106,2 98,5 103,3 308,3 617,8 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,29 0,58
ortotik-protetik § 14 93,5 135,9 146,4 155,1 153,2 184,3 138,1 0,09 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17 0,13
nutriční terapeut § 15 624,8 644,7 652,4 675,4 680 698,5 711,6 0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67
zubní technik § 16 3 787,9 3 766,0 3 684,0 3 665,8 3 643,9 3 423,1 2 747,2 3,60 3,59 3,51 3,49 3,46 3,25 2,60
dentální hygienistka § 17 322,9 390,4 475,3 552 589,1 771 933,4 0,31 0,37 0,45 0,53 0,56 0,73 0,88
zdravotnický záchranář § 18 2 049,0 2 325,3 2 415,0 2 630,7 2 799,6 2 998,6 3 059,3 1,95 2,22 2,30 2,50 2,66 2,84 2,90
farmaceutický asistent § 19 4 905,2 4 962,4 5 053,3 5 063,7 4 969,3 4 780,0 4 546,3 4,66 4,73 4,81 4,82 4,72 4,53 4,30
biomedicíncký technik § 20 60,7 56,9 70,3 75 72,6 83,4 89,8 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
biotechnický asistent § 20a 5,2 4 5,2 1,2 4 3 8,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
radiologický technik § 21 26,9 21,1 22 21,8 30,9 31,7 59,3 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06
adiktolog § 21a 11,6 11,3 15,6 16,1 20,4 39 30,8 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03
psycholog a klinický psycholog § 22 823,4 849,2 884,8 906,8 952,1 979,3 974,5 0,78 0,81 0,84 0,86 0,90 0,93 0,92
klinický logoped § 23 377 387,4 406,5 408,7 442,5 417,9 388,8 0,36 0,37 0,39 0,39 0,42 0,40 0,37
zrakový terapeut § 23a 4 6 5,3 5,8 15,7 20,5 9,5 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
fyzioterapeut § 24 6 984,0 7 059,0 7 267,8 7 453,8 7 653,1 7 702,8 7 719,5 6,64 6,72 6,92 7,09 7,27 7,31 7,31
radiologický fyzik § 25 108,7 117 99,2 133 134,7 154,3 153,3 0,10 0,11 0,09 0,13 0,13 0,15 0,15
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 1 430,7 1 494,4 1 523,5 1 541,4 1 573,3 1 595,4 2 055,8 1,36 1,42 1,45 1,47 1,49 1,51 1,95
biomedicíncký inženýr § 27 220,4 250 253,5 279,1 250 251,1 260,8 0,21 0,24 0,24 0,27 0,24 0,24 0,25
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 99,3 105,6 96,3 106,4 119,2 213,4 402,3 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,20 0,38
zdravotnický asistent § 29 1 825,5 2 128,9 2 489,3 2 912,3 3 436,3 3 997,4 4 283,0 1,74 2,03 2,37 2,77 3,26 3,79 4,05
laboratorní asistent § 30 85,7 85,4 104,1 119,2 123,3 155,1 245,6 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,15 0,23
ortoticko-protetický technik § 31 49,7 88,6 110,6 97,1 98,1 67,8 112,7 0,05 0,08 0,11 0,09 0,09 0,06 0,11
nutriční asistent § 32 16,7 18,6 21,5 34,3 31,2 20,8 30,3 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03
asistent zubního technika § 33 45,8 36 36,2 46,4 101,7 78,9 117,7 0,04 0,03 0,03 0,04 0,10 0,07 0,11
dezinfektor § 34 15,3 11 10,6 6,8 5,3 3,8 3,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 2 198,4 2 202,9 2 239,9 2 265,3 2 466,9 2 344,7 2 466,2 2,09 2,10 2,13 2,16 2,34 2,22 2,33
ošetřovatel § 36 3 689,1 3 730,2 3 553,9 3 588,4 3 630,3 3 897,4 4 453,4 3,51 3,55 3,38 3,41 3,45 3,70 4,22
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 224,3 1 198,9 1 197,8 1 229,7 1 260,9 1 281,5 1 375,5 1,16 1,14 1,14 1,17 1,20 1,22 1,30
laboratorní pracovník § 38 177,9 214,2 192,8 208,8 167,8 269,4 216,4 0,17 0,20 0,18 0,20 0,16 0,26 0,20
zubní instrumentářka § 39 1 187,4 1 252,1 1 272,9 1 351,2 1 368,6 1 487,2 1 879,9 1,13 1,19 1,21 1,29 1,30 1,41 1,78
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 643,7 2 598,9 2 545,6 2 597,1 2 471,6 2 710,4 2 326,1 2,51 2,48 2,42 2,47 2,35 2,57 2,20
autoptický laborant § 41 33 31,5 33,3 30,5 31 32,5 31,5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
sanitář § 42 17 602,6 17 561,7 17 625,5 17 458,6 17 631,9 17 950,0 18 461,4 16,74 16,73 16,77 16,61 16,75 17,03 17,47
psycholog 193,4 212,8 204,6 185,6 193,5 201,6 277,1 0,18 0,20 0,19 0,18 0,18 0,19 0,26
logoped 67,7 65,5 66,8 72,4 88,5 117,4 159,7 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,11 0,15
oftalmoped 0 0 3,2 0 0 0 11,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
abs. stud. oboru přírod. zaměření 786,5 693,7 710,2 709,2 747 956,7 680,7 0,75 0,66 0,68 0,67 0,71 0,91 0,64
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 84,2 68 90,2 68,7 75,7 49,9 91,8 0,08 0,06 0,09 0,07 0,07 0,05 0,09
abs. stud. oboru elektro zaměření 65,4 72 70,1 73 60,6 76,8 70,2 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07
sociální pracovník 2 384,4 2 195,9 2 168,7 2 267,0 2 314,0 1 993,9 1 372,3 2,27 2,09 2,06 2,16 2,20 1,89 1,30
ostatní jop a dentisté 0 16,8 0 0 0 0 0 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
arteterapeut 0 0 10,3 11,5 14,2 10,5 16,4 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
pracovní terapeut 0 0 18,4 26,3 47,7 31,1 58,6 0,00 0,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,06
dentista 10,8 0 1,6 1,8 2,9 10,7 7,8 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
učitelé 267,1 205,1 211,7 189,4 208,2 218,1 210,4 0,25 0,20 0,20 0,18 0,20 0,21 0,20
vychovatelé 89 89,7 91,8 93,3 105,7 168,3 159,3 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,16 0,15
technicko-hospodářští pracovníci 18 441,0 18 529,8 18 854,8 18 705,5 19 280,8 19 599,3 20 771,2 17,53 17,65 17,94 17,80 18,32 18,59 19,66
dělníci a provozní pracovníci 26 308,7 25 008,9 24 425,8 23 839,6 23 086,8 23 016,3 25 772,2 25,01 23,83 23,24 22,68 21,94 21,83 24,39
celkem 248 366,9 248 171,0 249 579,1 250 163,6 251 706,0 254 910,2 261 551,5 236,15 236,43 237,48 238,01 239,16 241,78 247,56

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)