Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

Typ péče
Povolání Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 19 974,5 18,95 48,4 % 19 763,9 18,75 47,9 % 1 551,2 1,47 3,8 %
zubní lékaři 261,6 0,25 3,5 % 7 309,6 6,93 96,5 % 5,8 0,01 0,1 %
farmaceuti 785,8 0,75 12,1 % 5 716 5,42 87,7 % 19 0,02 0,3 %
všeobecná sestra § 5 44 606,4 42,31 56,6 % 27 450,8 26,04 34,8 % 6 758,1 6,41 8,6 %
z toho dětská sestra 3 298,8 3,13 59,9 % 2 129,9 2,02 38,7 % 79,4 0,08 1,4 %
porodní asistentka § 6 2 888,7 2,74 74,6 % 981,3 0,93 25,3 % 2,5 0,00 0,1 %
ergoterapeut § 7 176,4 0,17 39,9 % 132,1 0,13 29,9 % 133,8 0,13 30,3 %
radiologický asistent § 8 2 398,2 2,27 74,9 % 743,2 0,70 23,2 % 58,5 0,06 1,8 %
zdravotní laborant § 9 4 463,2 4,23 66,7 % 2 162,3 2,05 32,3 % 69,9 0,07 1,0 %
zdravotně sociální pracovník § 10 202 0,19 41,5 % 105,2 0,10 21,6 % 179,6 0,17 36,9 %
optometrista § 11 3,2 0,00 0,6 % 542,7 0,51 99,4 % 0 0 0 %
ortoptista § 12 4 0,00 6,5 % 57,9 0,05 93,5 % 0 0 0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 34,4 0,03 11,2 % 272,4 0,26 88,4 % 1,5 0,00 0,5 %
ortotik-protetik § 14 0,1 0,00 0,1 % 177,2 0,17 96,1 % 7 0,01 3,8 %
nutriční terapeut § 15 519,2 0,49 74,3 % 92,1 0,09 13,2 % 87,2 0,08 12,5 %
zubní technik § 16 68,2 0,06 2,0 % 3 355 3,18 98,0 % 0 0 0 %
dentální hygienistka § 17 9,3 0,01 1,2 % 761,8 0,72 98,8 % 0 0 0 %
zdravotnický záchranář § 18 569,6 0,54 19,0 % 2 426 2,30 80,9 % 3 0,00 0,1 %
farmaceutický asistent § 19 833,6 0,79 17,4 % 3 930,8 3,73 82,2 % 15,7 0,01 0,3 %
biomedicíncký technik § 20 75,3 0,07 90,3 % 8,1 0,01 9,7 % 0 0 0 %
biotechnický asistent § 20a 1 0,00 33,3 % 2 0,00 66,7 % 0 0 0 %
radiologický technik § 21 9 0,01 28,6 % 21,6 0,02 68,3 % 1 0,00 3,2 %
adiktolog § 21a 6,4 0,01 16,4 % 21 0,02 53,9 % 11,6 0,01 29,7 %
psycholog a klinický psycholog § 22 221,5 0,21 22,6 % 580,7 0,55 59,3 % 177,1 0,17 18,1 %
klinický logoped § 23 70,6 0,07 16,9 % 332,8 0,32 79,6 % 14,5 0,01 3,5 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0 % 20,5 0,02 100,0 % 0 0 0 %
fyzioterapeut § 24 2 566,5 2,43 33,3 % 4 350,8 4,13 56,5 % 785,6 0,75 10,2 %
radiologický fyzik § 25 120,6 0,11 78,1 % 31,6 0,03 20,5 % 2,2 0,00 1,4 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 823,4 0,78 51,6 % 753,4 0,71 47,2 % 18,6 0,02 1,2 %
biomedicíncký inženýr § 27 217,3 0,21 86,5 % 31,9 0,03 12,7 % 2 0,00 0,8 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 25,9 0,02 12,1 % 187,5 0,18 87,9 % 0,1 0,00 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 2 643,9 2,51 66,1 % 669,1 0,63 16,7 % 684,4 0,65 17,1 %
laboratorní asistent § 30 85,7 0,08 55,3 % 68,4 0,06 44,1 % 1 0,00 0,6 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0 % 67,8 0,06 100,0 % 0 0 0 %
nutriční asistent § 32 9,8 0,01 47,1 % 6,3 0,01 30,1 % 4,7 0,00 22,8 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0 % 78,9 0,07 100,0 % 0 0 0 %
dezinfektor § 34 2,7 0,00 71,4 % 1,1 0,00 28,6 % 0 0 0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 40,5 0,04 1,7 % 2 299,3 2,18 98,1 % 5 0,00 0,2 %
ošetřovatel § 36 2 296,1 2,18 58,9 % 481,9 0,46 12,4 % 1 119,3 1,06 28,7 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 96,5 0,09 7,5 % 1 108,7 1,05 86,5 % 76,3 0,07 6,0 %
laboratorní pracovník § 38 67,5 0,06 25,1 % 201,9 0,19 74,9 % 0 0 0 %
zubní instrumentářka § 39 19,9 0,02 1,3 % 1 467,3 1,39 98,7 % 0 0 0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 865,3 0,82 31,9 % 1 791,2 1,70 66,1 % 53,8 0,05 2,0 %
autoptický laborant § 41 28 0,03 86,2 % 4,5 0,00 13,8 % 0 0 0 %
sanitář § 42 12 580,8 11,93 70,1 % 2 128,2 2,02 11,9 % 3 241 3,07 18,1 %
psycholog 92,8 0,09 46,0 % 65,8 0,06 32,6 % 43 0,04 21,3 %
logoped 22,9 0,02 19,5 % 85,2 0,08 72,6 % 9,3 0,01 7,9 %
oftalmoped 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 588,7 0,56 61,5 % 366 0,35 38,3 % 2 0,00 0,2 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 40,3 0,04 80,7 % 9,6 0,01 19,3 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 55,5 0,05 72,3 % 21,3 0,02 27,7 % 0 0 0 %
sociální pracovník 48,1 0,05 2,4 % 1 788,9 1,70 89,7 % 156,9 0,15 7,9 %
ostatní jop a dentisté 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
arteterapeut 4,6 0,00 43,5 % 2,9 0,00 27,8 % 3 0,00 28,7 %
pracovní terapeut 5 0,00 16,1 % 4,4 0,00 14,1 % 21,7 0,02 69,9 %
dentista 0 0 0 % 10,7 0,01 100,0 % 0 0 0 %
učitelé 9 0,01 4,1 % 209,2 0,20 95,9 % 0 0 0 %
vychovatelé 1,8 0,00 1,1 % 134 0,13 79,6 % 32,5 0,03 19,3 %
technicko-hospodářští pracovníci 11 215,7 10,64 57,2 % 7 084,8 6,72 36,1 % 1 298,9 1,23 6,6 %
dělníci a provozní pracovníci 11 581,9 10,99 50,3 % 8 120,1 7,70 35,3 % 3 314,3 3,14 14,4 %
celkem 124 338,7 117,94 48,8 % 110 599,2 104,90 43,4 % 19 972,4 18,94 7,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru