Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

Kategorie pracovníků
Kraj Lékaři Zubní lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry a porodní asistentky Nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) § 43 a dentisté Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD) Nelékaři pod odborným dohledem (ZPOD) Pedagogičtí pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Dělníci a provozní pracovníci Celkem pracovníci ve zdravotnictví
Absolutně (úvazky)
Hl. m. Praha 8 494,81 1 563,70 997,50 15 699,18 1 233,74 2 499,32 4 594,56 5 043,07 169,61 5 308,00 2 262,91 47 162,05
Středočeský kraj 3 671,94 639,70 606,93 7 586,32 251,95 942,91 2 201,33 3 224,61 50,83 1 253,54 1 930,50 21 917,38
Jihočeský kraj 2 276,59 411,05 344,57 4 704,90 203,16 505,64 1 493,76 1 646,72 3,27 752,12 1 023,76 13 020,90
Plzeňský kraj 2 269,06 429,84 319,16 5 032,75 155,67 495,32 1 463,49 2 017,94 2,00 912,35 951,99 13 612,67
Karlovarský kraj 1 104,91 173,36 165,52 2 456,58 70,71 389,26 568,11 1 614,33 3,03 847,64 2 456,80 9 695,83
Ústecký kraj 2 539,13 416,10 374,34 6 425,66 290,24 729,25 1 886,47 2 615,70 5,81 1 144,68 2 054,17 17 913,66
Liberecký kraj 1 470,73 277,01 243,54 3 000,16 97,79 375,46 872,12 1 284,65 0,10 583,17 1 093,20 9 125,28
Královéhradecký kraj 2 105,02 401,51 424,48 4 883,62 162,94 653,14 1 405,39 1 684,36 13,04 1 041,85 1 448,92 13 869,02
Pardubický kraj 1 737,99 299,96 346,89 3 805,31 66,11 518,28 1 031,14 1 481,00 17,39 713,46 1 107,46 10 872,35
Kraj Vysočina 1 661,14 326,00 255,41 4 180,61 124,87 364,62 1 030,15 1 433,75 7,36 599,31 856,34 10 654,19
Jihomoravský kraj 5 089,44 928,85 923,67 10 891,82 327,90 1 145,05 2 897,61 3 522,74 61,53 2 779,86 2 166,52 29 795,48
Olomoucký kraj 2 553,63 463,49 383,16 5 423,99 185,63 707,02 1 354,36 2 117,12 14,80 1 091,07 1 566,40 15 631,99
Zlínský kraj 1 939,35 433,35 382,73 4 307,79 123,38 465,18 1 112,39 1 659,63 12,75 700,34 1 482,03 12 383,33
Moravskoslezský kraj 4 375,90 813,04 752,97 9 797,16 154,39 1 544,23 2 842,22 4 951,03 24,96 1 871,95 2 615,30 29 256,10
Celkem ČR 41 289,64 7 576,96 6 520,87 88 195,85 3 448,48 11 334,68 24 753,10 34 296,65 386,48 19 599,34 23 016,29 254 910,21
Na 10 000 obyvatel
Hl. m. Praha 67,29 12,39 7,90 124,35 9,77 19,80 36,39 39,94 1,34 42,04 17,92 373,56
Středočeský kraj 27,80 4,84 4,60 57,44 1,91 7,14 16,67 24,42 0,38 9,49 14,62 165,95
Jihočeský kraj 35,72 6,45 5,41 73,83 3,19 7,93 23,44 25,84 0,05 11,80 16,06 204,32
Plzeňský kraj 39,42 7,47 5,54 87,42 2,70 8,60 25,42 35,05 0,03 15,85 16,54 236,47
Karlovarský kraj 37,01 5,81 5,54 82,30 2,37 13,04 19,03 54,08 0,10 28,40 82,30 324,81
Ústecký kraj 30,84 5,05 4,55 78,04 3,52 8,86 22,91 31,77 0,07 13,90 24,95 217,56
Liberecký kraj 33,49 6,31 5,55 68,32 2,23 8,55 19,86 29,25 0,00 13,28 24,89 207,79
Královéhradecký kraj 38,18 7,28 7,70 88,59 2,96 11,85 25,49 30,55 0,24 18,90 26,28 251,58
Pardubický kraj 33,67 5,81 6,72 73,71 1,28 10,04 19,97 28,69 0,34 13,82 21,45 210,60
Kraj Vysočina 32,60 6,40 5,01 82,05 2,45 7,16 20,22 28,14 0,14 11,76 16,81 209,11
Jihomoravský kraj 43,37 7,91 7,87 92,81 2,79 9,76 24,69 30,02 0,52 23,69 18,46 253,89
Olomoucký kraj 40,21 7,30 6,03 85,40 2,92 11,13 21,33 33,34 0,23 17,18 24,66 246,14
Zlínský kraj 33,16 7,41 6,54 73,66 2,11 7,95 19,02 28,38 0,22 11,98 25,34 211,74
Moravskoslezský kraj 36,01 6,69 6,20 80,62 1,27 12,71 23,39 40,74 0,21 15,40 21,52 240,75
Celkem ČR 39,16 7,19 6,19 83,65 3,27 10,75 23,48 32,53 0,37 18,59 21,83 241,78
Podíl v %
Hl. m. Praha 18,0 % 3,3 % 2,1 % 33,3 % 2,6 % 5,3 % 9,7 % 10,7 % 0,4 % 11,3 % 4,8 % 100,0 %
Středočeský kraj 16,8 % 2,9 % 2,8 % 34,6 % 1,1 % 4,3 % 10,0 % 14,7 % 0,2 % 5,7 % 8,8 % 100,0 %
Jihočeský kraj 17,5 % 3,2 % 2,6 % 36,1 % 1,6 % 3,9 % 11,5 % 12,6 % 0,0 % 5,8 % 7,9 % 100,0 %
Plzeňský kraj 16,7 % 3,2 % 2,3 % 37,0 % 1,1 % 3,6 % 10,8 % 14,8 % 0,0 % 6,7 % 7,0 % 100,0 %
Karlovarský kraj 11,4 % 1,8 % 1,7 % 25,3 % 0,7 % 4,0 % 5,9 % 16,6 % 0,0 % 8,7 % 25,3 % 100,0 %
Ústecký kraj 14,2 % 2,3 % 2,1 % 35,9 % 1,6 % 4,1 % 10,5 % 14,6 % 0,0 % 6,4 % 11,5 % 100,0 %
Liberecký kraj 16,1 % 3,0 % 2,7 % 32,9 % 1,1 % 4,1 % 9,6 % 14,1 % 0,0 % 6,4 % 12,0 % 100,0 %
Královéhradecký kraj 15,2 % 2,9 % 3,1 % 35,2 % 1,2 % 4,7 % 10,1 % 12,1 % 0,1 % 7,5 % 10,4 % 100,0 %
Pardubický kraj 16,0 % 2,8 % 3,2 % 35,0 % 0,6 % 4,8 % 9,5 % 13,6 % 0,2 % 6,6 % 10,2 % 100,0 %
Kraj Vysočina 15,6 % 3,1 % 2,4 % 39,2 % 1,2 % 3,4 % 9,7 % 13,5 % 0,1 % 5,6 % 8,0 % 100,0 %
Jihomoravský kraj 17,1 % 3,1 % 3,1 % 36,6 % 1,1 % 3,8 % 9,7 % 11,8 % 0,2 % 9,3 % 7,3 % 100,0 %
Olomoucký kraj 16,3 % 3,0 % 2,5 % 34,7 % 1,2 % 4,5 % 8,7 % 13,5 % 0,1 % 7,0 % 10,0 % 100,0 %
Zlínský kraj 15,7 % 3,5 % 3,1 % 34,8 % 1,0 % 3,8 % 9,0 % 13,4 % 0,1 % 5,7 % 12,0 % 100,0 %
Moravskoslezský kraj 15,0 % 2,8 % 2,6 % 33,5 % 0,5 % 5,3 % 9,7 % 16,9 % 0,1 % 6,4 % 8,9 % 100,0 %
Celkem ČR 16,2 % 3,0 % 2,6 % 34,6 % 1,4 % 4,4 % 9,7 % 13,5 % 0,2 % 7,7 % 9,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru