5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

Kategorie pracovníků
Kraj Lékaři Zubní lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry a porodní asistentky Nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) § 43 a dentisté Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD) Nelékaři pod odborným dohledem (ZPOD) Pedagogičtí pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Dělníci a provozní pracovníci Celkem pracovníci ve zdravotnictví
Absolutně (úvazky)
Hl. m. Praha 8 670,2 1 532,2 966,7 15 042,8 657,3 2 977,2 4 396,4 5 242,2 167,5 5 608,2 2 606,2 47 866,7
Středočeský kraj 3 835,9 629,4 570,5 7 445,6 286,2 911,5 2 127,8 3 212,0 23,5 1 361,3 1 896,9 22 300,6
Jihočeský kraj 2 224,8 397 334 4 594,2 223,9 510,3 1 502,3 1 866,7 4,2 786,1 1 661,6 14 105,1
Plzeňský kraj 2 252,3 420,9 311,1 4 506,0 54,7 496,8 1 455,6 2 031,6 4 1 018,8 877,9 13 429,9
Karlovarský kraj 1 126,4 160,2 180,7 2 513,4 86,5 405,7 579 2 072,7 22,3 990,9 2 492,8 10 630,5
Ústecký kraj 2 594,9 422,5 370,9 6 285,5 256,6 725,8 1 850,6 2 971,8 17,4 1 223,3 2 296,5 19 015,9
Liberecký kraj 1 456,7 280 244 2 765,3 35,3 367,2 887,4 1 288,1 0,8 508,9 921,8 8 755,4
Královéhradecký kraj 2 095,5 429,3 421,6 4 886,9 136,2 689,6 1 441,2 1 936,5 18,3 1 212,5 2 060,1 15 327,6
Pardubický kraj 1 759,7 289,1 325 3 544,7 71 535,8 1 002,6 1 511,8 12,8 749,7 1 204,6 11 006,7
Kraj Vysočina 1 621,8 311,9 276,7 4 012,0 129,6 340,5 987,6 1 461,0 11,2 554 771,6 10 478,0
Jihomoravský kraj 5 125,0 990,1 898,5 9 885,5 154,3 1 284,0 2 922,5 3 610,7 55,9 2 738,2 2 296,7 29 961,5
Olomoucký kraj 2 615,5 459,1 364,4 5 537,4 344,9 734,7 1 290,2 2 165,0 11,6 1 223,8 2 091,2 16 837,8
Zlínský kraj 1 855,4 393,5 339,2 4 050,5 133 446,6 1 061,7 1 730,6 7,4 799,9 1 673,3 12 491,2
Moravskoslezský kraj 4 372,3 780,4 697,4 9 250,3 176,4 1 538,8 2 697,0 4 902,5 12,8 1 995,7 2 921,1 29 344,6
Celkem ČR 41 606,3 7 495,4 6 300,8 84 320,0 2 745,9 11 964,5 24 202,0 36 003,5 369,7 20 771,2 25 772,2 261 551,5
Na 10 000 obyvatel
Hl. m. Praha 68,12 12,04 7,60 118,19 5,16 23,39 34,54 41,19 1,32 44,06 20,48 376,09
Středočeský kraj 28,77 4,72 4,28 55,85 2,15 6,84 15,96 24,09 0,18 10,21 14,23 167,27
Jihočeský kraj 34,85 6,22 5,23 71,98 3,51 7,99 23,54 29,25 0,07 12,31 26,03 220,98
Plzeňský kraj 38,99 7,29 5,39 78,01 0,95 8,60 25,20 35,17 0,07 17,64 15,20 232,50
Karlovarský kraj 37,89 5,39 6,08 84,53 2,91 13,65 19,47 69,71 0,75 33,33 83,84 357,55
Ústecký kraj 31,56 5,14 4,51 76,44 3,12 8,83 22,51 36,14 0,21 14,88 27,93 231,25
Liberecký kraj 33,09 6,36 5,54 62,82 0,80 8,34 20,16 29,26 0,02 11,56 20,94 198,91
Královéhradecký kraj 38,02 7,79 7,65 88,66 2,47 12,51 26,15 35,13 0,33 22,00 37,38 278,09
Pardubický kraj 34,07 5,60 6,29 68,62 1,37 10,37 19,41 29,27 0,25 14,51 23,32 213,08
Kraj Vysočina 31,85 6,13 5,43 78,79 2,55 6,69 19,40 28,69 0,22 10,88 15,15 205,78
Jihomoravský kraj 43,54 8,41 7,63 83,99 1,31 10,91 24,83 30,68 0,47 23,27 19,51 254,56
Olomoucký kraj 41,25 7,24 5,75 87,33 5,44 11,59 20,35 34,14 0,18 19,30 32,98 265,55
Zlínský kraj 31,76 6,74 5,81 69,34 2,28 7,65 18,17 29,63 0,13 13,69 28,65 213,83
Moravskoslezský kraj 36,09 6,44 5,76 76,36 1,46 12,70 22,26 40,47 0,11 16,47 24,11 242,23
Celkem ČR 39,38 7,09 5,96 79,81 2,60 11,32 22,91 34,08 0,35 19,66 24,39 247,56
Podíl v %
Hl. m. Praha 18,1 % 3,2 % 2,0 % 31,4 % 1,4 % 6,2 % 9,2 % 11,0 % 0,3 % 11,7 % 5,4 % 100,0 %
Středočeský kraj 17,2 % 2,8 % 2,6 % 33,4 % 1,3 % 4,1 % 9,5 % 14,4 % 0,1 % 6,1 % 8,5 % 100,0 %
Jihočeský kraj 15,8 % 2,8 % 2,4 % 32,6 % 1,6 % 3,6 % 10,7 % 13,2 % 0,0 % 5,6 % 11,8 % 100,0 %
Plzeňský kraj 16,8 % 3,1 % 2,3 % 33,6 % 0,4 % 3,7 % 10,8 % 15,1 % 0,0 % 7,6 % 6,5 % 100,0 %
Karlovarský kraj 10,6 % 1,5 % 1,7 % 23,6 % 0,8 % 3,8 % 5,4 % 19,5 % 0,2 % 9,3 % 23,4 % 100,0 %
Ústecký kraj 13,6 % 2,2 % 2,0 % 33,1 % 1,3 % 3,8 % 9,7 % 15,6 % 0,1 % 6,4 % 12,1 % 100,0 %
Liberecký kraj 16,6 % 3,2 % 2,8 % 31,6 % 0,4 % 4,2 % 10,1 % 14,7 % 0,0 % 5,8 % 10,5 % 100,0 %
Královéhradecký kraj 13,7 % 2,8 % 2,8 % 31,9 % 0,9 % 4,5 % 9,4 % 12,6 % 0,1 % 7,9 % 13,4 % 100,0 %
Pardubický kraj 16,0 % 2,6 % 3,0 % 32,2 % 0,6 % 4,9 % 9,1 % 13,7 % 0,1 % 6,8 % 10,9 % 100,0 %
Kraj Vysočina 15,5 % 3,0 % 2,6 % 38,3 % 1,2 % 3,3 % 9,4 % 13,9 % 0,1 % 5,3 % 7,4 % 100,0 %
Jihomoravský kraj 17,1 % 3,3 % 3,0 % 33,0 % 0,5 % 4,3 % 9,8 % 12,1 % 0,2 % 9,1 % 7,7 % 100,0 %
Olomoucký kraj 15,5 % 2,7 % 2,2 % 32,9 % 2,0 % 4,4 % 7,7 % 12,9 % 0,1 % 7,3 % 12,4 % 100,0 %
Zlínský kraj 14,9 % 3,2 % 2,7 % 32,4 % 1,1 % 3,6 % 8,5 % 13,9 % 0,1 % 6,4 % 13,4 % 100,0 %
Moravskoslezský kraj 14,9 % 2,7 % 2,4 % 31,5 % 0,6 % 5,2 % 9,2 % 16,7 % 0,0 % 6,8 % 10,0 % 100,0 %
Celkem ČR 15,9 % 2,9 % 2,4 % 32,2 % 1,0 % 4,6 % 9,3 % 13,8 % 0,1 % 7,9 % 9,9 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)