Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

Kraj
Typ lůžka Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ČR celkem
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 3 2,5 2,3 2,6 2 2,5 2,5 2,6 1,8 2,4 2,1 2,3 2,1 2,1 2,5
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 2,7 3,6 2,7 1,4 0 3,3 2,7 1,2 2,6 3,2 2,4 4,4 2,8 3 2,8
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 8 2,9 1,9 0 0 2,5 3,2 0 0 5 4,4 4 0 2,2 3,9
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 3 0 2,1 1,9 4 2,2 0 0 0 0 0,8 2,9 0 1,3 2,1
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 2 3,9 2,8 3,1 2,4 3,2 3 1,9 1,7 3,6 3,2 6,1 2,2 2,6 2,6
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 5,3 2,8 3 3,4 2 3,4 3,2 4,9 2,3 2 2,3 3,7 3,2 2,6 3,1
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 2,5 0,9 1,3 1,9 0,8 1,5 1,5 3,5 1,3 0,8 1,2 0,7 0,8 1,2 1,4
Intenzívní péče o těhotné ženy 14,3 2,7 2,4 4 0 3,4 0 0 0 0 600 3 0 3 10
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0,6 2,5 4,4 0 2,7 3,5 0 2,4 0 2,6 4,9 3 6 0 2,3
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 16,7 4 2,3 4,7 0 1,8 2,7 0 0 4,4 0 0 1,1 1,7 4,1
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 1,7 0 1,7 3,1 0 1,4 1,3 0 0 0 3,3 1,5 0 0 2,6
Akutní lůžková péče standardní celkem 4,9 4,8 5,1 5 4,8 6 5,4 5,9 4,5 5,2 4,4 4,5 4,8 4,8 4,9
Akutní lůžková péče standardní 4,9 4,8 5,1 5 4,8 6 5,4 5,9 4,5 5,2 4,4 4,5 4,8 4,8 4,9
Dlouhodobá lůžková péče celkem 18,1 28,3 15,3 22,2 27,8 19,5 12,1 27,5 20,9 21,7 17 24,6 17 21,3 22
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 20 20 20 26,5 14,3 11,3 12,1 55 20 5 10,5 0 20 20 16,1
Dlouhodobá standardní lůžková péče 18 28,9 14,9 22 30,3 25,5 0 25,8 21 23,5 22,1 24,6 16,7 21,4 22,7
Následná lůžková péče celkem 12,9 18 16,9 19 23,9 19,6 15,8 29,6 20,5 16,8 19,5 18,9 18,5 20,5 18
Následná intenzivní lůžková péče 13,3 4,5 16,4 2,9 17,4 29,1 5,4 3,7 21,5 25 0 6,9 10,1 21,2 13,5
Následná standardní lůžková péče 12,8 20,6 17 24,3 26,5 19,2 16,8 31,2 20 16,3 19,5 20,4 19,1 20,4 18,6
Celkem 5,4 6,5 5,8 6,9 6,2 7,1 5,9 7,4 6,6 7,3 5 5,8 6,5 5,9 6,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru