4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

Rok
Typ lůžka 2014 2015
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 2,2 2,5
Intenzívní péče o děti 1.stupeň 2,7 2,8
Intenzívní péče o děti 2.stupeň 2,3 3,9
Intenzívní péče o děti 3.stupeň 2,5 2,1
Intenzívní péče o dospělé 1.stupeň 2,3 2,6
Intenzívní péče o dospělé 2.stupeň 3,1 3,1
Intenzívní péče o dospělé 3.stupeň 1,3 1,4
Intenzívní péče o těhotné ženy 3,9 10
Neonatologická intenzívní péče 1.stupeň 1,9 2,3
Neonatologická intenzívní péče 2.stupeň 4,4 4,1
Neonatologická intenzívní péče 3.stupeň 2,3 2,6
Akutní lůžková péče standardní celkem 5,1 4,9
Akutní lůžková péče standardní 5,1 4,9
Dlouhodobá lůžková péče celkem 20,9 22
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 13 16,1
Dlouhodobá standardní lůžková péče 21,5 22,7
Následná lůžková péče celkem 18 18
Následná intenzivní lůžková péče 8,9 13,5
Následná standardní lůžková péče 18,7 18,6
Celkem 6,2 6,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)